Educație holistică Natură și biodiversitate

Celebrăm viața prin ceremonia apei

Written by Petrea Ciortan

„Ceremonia apei și a vieții cristaline” este o poveste a iubirii, un imn închinat existenței ce ne înrudește pe toți și o invitație lansată către întreaga umanitate de a ne uni conștiințele și inimile pentru a onora împreună apa și întreaga structură viața.

În forma care este prezentată în aceste rânduri ea a avut loc pentru prima dată în România în anul 2015 și a fost susținută de atunci aproape zilnic și acum la început de 2018 a venit vremea să fie prezentată și promovată la nivel internațional. Ea s-a născut în urma unui îndemn al conștiinței universale ce a grăit/sugerat repetat sub forma unor vise necesitatea susținerii ei în acest context planetar.

Ceremonia este extrem de simplă și participarea la ea nu presupune a fi un mare inițiat sau să fi ajuns la un nivel de conștiență extrem de expansionat, ci doar să ai fireasca curiozitate de a reflecta la misterele ce gravitează în jurul apei și bucuria de a trimite iubire și recunoștință către ea; individual sau alături de un grup timp de câteva minute în fiecare zi.

Prin inteligența și structura ei apa are puterea de a “memora” și de a transmite către întreaga reţea de apă si gradual către toată structură de viaţă “informaţia” și “energia” emisă către ea.

Trimițând recunoștință și iubire apei, ea o absoarbe și o răspândește în codul sursă al vieții ceea ce generează anumite mutații mai mici sau mai mari în întreg lanțul trofic. În același timp anumite mutații se vor crea în atitudinea noastră față de viață și apă și implicit în chimia și adn-ul propriului corp.

Prin susținerea acestei ceremonii (și a altor acțiuni conexe) de către un număr din ce în ce mai mare de oameni liniile de destin ale Pământului pot fi schimbate și direcționate către coordonatele păcii, armoniei și a veritabilei prosperități, adn-ul uman atât de condiționat de tumultul emoțional, suferințele și dramele umane poate fi activat la un nivel mai înalt de frecvență, modul de relaționare între toate regnurile planetei poate fi considerabil armonizat, frumusețea ce ne înconjoară poate fi extrem de potențată și integrată în viețile noastre.

Pur și simplu prin apă avem posibilitatea de a autoriza iubirea și recunoștința să ne dicteze destinul colectiv, să ne influențeze genetica și biologia și să participe hotărâtor la ctitorirea unei civilizații deplin armonioase și înfloritoare. Doar imaginați-vă cum ar fi ca iubirea să fie ea însăși arhitectul coordonator al întregii societăți planetare. Nu e atât de greu precum ar părea.

 

Care ar fi minimii pași ai ceremoniei.

Ea este ideal să fie susținută lângă o apă curgătoare, iar dacă nu avem această posibilitate alegem minunata varianta de a pune apă într-un bol și în spiritul eleganței ne creăm un mediu armonios care să reflecte frumusețe și dăruire.

Respirăm relaxați de câteva ori, ne centrăm atenția în inimă și radiem iubire și recunoștință către apă. Pentru ca informația emisă să fie mai puternică putem să ținem mâinile pe inimă în timpul ceremoniei; desigur fiecare dintre noi își cunoaște postura de totală relaxare și forță de expresie a unor vibrații armonioase.

Centrarea pe a simți o conexiune deplină cu întreg sistemul de ape este esențială în această ceremonie. Inima se deschide din ce în ce mai larg după fiecare ceremonie, iar energia ei cuprinde și relaționează din ce în ce mai profund cu lumea apelor.

Contemplarea delfinilor și a balenelor ne poate ajuta în timp să percepem și să comunicăm mai intens și pe un spectru mai larg și mai jucăuș cu apa.

Tehnic ceremonia apei se rezumă la pașii de mai sus, iar rândurile de mai jos vor vorbi despre anumite implicații și nuanțe ale ei.

Durata ceremoniei ține strict de ritmul și dăruirea noastră, 10-12 minute fiind o perioadă minimă de deschidere și acordare cu energia apei. Efectele le vom resimți aproape instant și treptat vom observa că relația noastră cu apa se va schimba considerabil ceea ce ne va oferi minunata surpriză ca orice duș sau prezență în preajma apei să devină un act ceremonial prin care ne adâncim în a percepe și a trăi sacralitatea apei. De asemenea, vom simți că în timp se va genera un câmp energetic specific ceremoniei și că el va funcționa permanent și va fi amplificat cu fiecare act de celebrare a apei.

Ceremonia poate fi colorată după chipul imaginației noastre și cu cât ea îmbracă hainele unui act artistic și face loc jocului și exprimării bucuriei, cu atât mai multă strălucire va curge în relaționarea noastră cu lumea apelor.

Este emoționant de frumos să îi putem cânta apei mai ales dacă susținem această ceremonie într-un grup. Sunetele au vibrația lor înaltă și puterea de a genera structuri armonioase în curgerea subtilă a apei.

Realizând că expresia artistică poate fi un ingredient magic al ceremoniei, putem să creăm anumite performance-uri și evenimente artisitice în jurul simplității și deopotrivă sacralității apei. În același timp fiecare dintre cei care iubesc profund această planetă și luxurianta ei natură poate să-și propună să co-ordoneze un grup care să susțină ceremonia apei și alte acțiuni înrudite atât de vitale în acest context planetar de mare transformare.

…….

Există multe formule consacrate apei ce le putem alege dacă simțim să lucrăm cu ele. Una din cele mai cunoscute la nivel planetar o reprezintă formula cabalistă “VAV MEM BET”, “And I placed my shelter in God” “Şi mi-am pus adăpostul în Dumnezeu” unul din cele 72 de nume mistice ale lui Dumnezeu despre care se crede că are propietatea de a restabili calitatea originară a apei.

Raportarea la un Dumnezeu separat lumii sau creației cum se exprimă anumite religii poate fi una din cele mai toxice credințe, unul din cei mai mari viruși ce operează prin imaginarul ființelor umane. Însăși conceptul de Dumnezeu este atât de ambiguu și de distorsionat, iar una din marile provocări oferite nouă în aceste vremuri pentru a realiza cu adevărat un mare salt evolutiv îl reprezintă puterea de a vedea și simți sacralitatea în curgerea vieții. Viața este eminamente sacră sau Dumnezeu nu există deloc.

Formulele pe care le folosesc deseori cu o adâncire deplină în a le simți sunt: “Nemărginirea iubirii (radiază) în lumea apelor” sau “Raiul zâmbește prin apă”. Trăită cu intensitate orice formulă devine una magică.

Există cel puțin patru dimensiuni interconectate ale apei pe Pământ. Una este reprezentatată de apa anorganică din interiorul Pământului și întreaga rețea hidrografică, cea de-a doua de apa organică din toate ființele animate ale planetei, inclusiv mineralele sau corpul uman, cea de-a treia de apa din atmosferă, iar cea de-a patra de apa subtilă a emoțiilor.

În timpul ceremoniei putem să alegem să canalizăm iubire și recunoștință către  cele patru lumi distincte ale apei după următorul exemplu “Nemărginirea iubirii în apele Pământului (inclusiv cele din atmosferă)”, “Nemărginirea iubirii în apele corpului”, “Nemărginirea iubirii în apele tuturor formelor de  viață”, “Nemărginirea iubirii în apele emoțiilor”.

În ceea ce privește propriul organism putem să conștientizăm circuitul sângelui sau al limfei, adn-ul și apa din celule unde se află cantitatea cea mai mare de apă și că în general corpul uman conține 75% apă la naștere și aproximativ 50% la vârsta bătrâneții. Însă deplin revoluționar este să începem să percepem fluiditatea corpului, ceea ce o să ne ajute enorm în redobândi la modul autentic curgerea în marele ocean al existenței, în a ne percepe și trăi propria sacralitate existentă în fiecare miime de milimetru a corpului fizic și a tuturor dimensiunilor energetice ce creează corpurile subtile și în a re-deveni atât practic cât și simbolic fii și fiice ale vieții.

…….

Efectele ceremoniei sunt atât de multe și surprinzătoare și în permanență noi straturi de înțeles sunt descoperite.

Însă poate cel mai relevant efect constă în schimbarea radicală a modului în care relaționăm cu apa și pas cu pas cu toate formele de viață. În timp se va crea o relație intimă și din ce în ce mai profundă între noi și sursa vieții și magia magiei o reprezintă faptul că intrăm în ecuația sinceră a realității „Ceea ce iubești, te iubește.” și astfel povestea de iubire dintre noi și viață devine una extrem de parfumată și roditoare.

Adâncirea în radianța iubirii crește înfloritor și atât iubirea din noi, cât și iubirea din apă este potențată și amplificată. La modul subtil dar și extrem de vizibil și pragmatic apa și viața ne va învălui cu magia ei și ne va dezvălui tot felul de mistere, ne vă dărui înțelesuri noi și ne va deschide porți invizibile pentru a ne aventura mai entuziast în  necunoscutul surprizelor fericite.

Darul cel mai de preț pe care relaționarea cu apa ne-o poate oferi este deplina conștientizare și trăire a adevărului că apa este iubire curgătoare, o expresie a Marelui Spirit ce animă viața și astfel prin excelență sacră. A interioriza deplin acest simplu adevăr reprezintă un veritabil salt ontologic, însă una e să vezi rațional această realitate și alta e s-o trăiești cu toate fibrele ființei și să poți realmente contempla, savura și potența sacralitatea apei.

Viața ne oferă de-a lungul evoluției noastre multe revelații și epifanii, iar aceasta este una din cele mai mari. Din momentul în care putem simți deplin sacralitatea apei întreaga percepție asupra vieții se schimbă și orice imagine veche asupra divinității se spulberă întru reformularea ei ca parte integrantă a vieții și un mister absolut.

În prezent mare parte din apele lumii sunt extrem de poluate de dinamica civilizației actuale și asta ne-ar putea speria datorită amploarei ce o ia fenomenul, însă dacă privim la un nivel mai larg putem întrezări că faptele ce cauzează poluarea reprezintă o traducere în acțiune a emoțiilor reprimate și a suferinței gestionate în subconștientul planetar ce astfel își găsesc calea către alchimizarea atât de necesară. Însăși logica vieții orchestrează acest proces ce ne este greu uneori să-l înțelegem și să-l acceptăm.

Dar să nu uităm că apa e iubire curgătoare, ce oricât de poluată ar fi, lasă iubirea să se exprime prin ea atât timp cât iubirea ce emană din inimile oamenilor îi grăiește.

Suntem cu toții implicați conștient sau nu într-un proces alchimic cutremurător și absolut necesar pentru a noastră evoluție, iar ceremonia apei și atitudini asemănătoare individuale sau colective reprezintă calmul din mijlocul furtunii și momentul de pivotare către o direcție evolutivă sub semnul armoniei, comuniunii, frumuseții.

Realitatea planetară se transformă în mod dramatic, provocările ce ne sunt oferite sunt colosale iar atitudinea prin care alegem să ne exprimăm în fața lor poate fi una ce ne poate înnobila și onora existența. Pentru noi sună ceasul cosmic de a lăsa iubirea să decidă în numele nostru al tuturor, iar ceremonia apei susținută planetar de un număr din ce în ce mai mare de oameni reprezintă unul din actele de vitejie ale spiritului în momentele de radicalizare planetară a unei crize de mari proporții.

În afară de schimbarea atitudinii față de întreg sistemul de viață ceremonia apei are și alte implicații rezonante:

-ajută la alcalinizarea apei din organismul nostru având un rol puternic efect armonizator al întregului corp și al funcționării adn-ului la alți parametri;

-susținută repetat într-o anumită locație, schimbă structura apei din jur și ajută la ridicarea frecvenței energetice a zonei în care trăim;

– influențează “pozitiv” culturile agricole și plantele;

-poate ajuta la armonizarea unor arealuri naturale ce au fost poluate sau afectate puternic de prezența omului și participă astfel la vindecarea unor răni ale planetei;

-ajută pe plan mondial la purificarea apelor, a căror calitate este zilnic afectată de poluare;

-prin componenta sa feminină, ceremonia apei conferă multă putere aspectelor feminine ale vieții amplificând în viețile noastre acceptarea, blândețea, compasiunea, iubirea, comuniunea;

-ajută la alchimizarea spectrului emoțional toxic și a rănilor ancestrale planetare ce ne influențează subtil pe noi toți;

– participă la echilibrarea femininului cu masculinul, magneticului cu electricul, a creierului emoțional cu cel cranian.

Lista este mai mult decât deschisă, iar despre darurile relației dintre oameni și apă va putea depune mărturie fiecare dintre cei care vor experimenta pe termen lung această ceremonie apei și vieții.

În literatura spirituală și în anumite abordări psihologice se vorbește foarte mult despre rănile ancestrale ale omenirii dintre care vedeta se pare a fi rana separării ce are o puternică conexiune cu tema abandonului.

Reflectând la această rană și imaginându-ne originea ei putem să credem că ajunși să experimentăm viața prin condiția umană ne-am desprins de Sursa din care provenim, un scenariu plauzibil însă absolut deloc real.

Nu numai că nu suntem nici o clipă separați de așa zisa sursă, ci însăși noțiunea de sursă poate trăda o percepție marcată într-un mod foarte fin de virusul separării.

Marele Spirit, Conștiința Supremă, Marele Anonim cum îl numea filozoful culturii Lucian Blaga e foarte probabil să nu fie nici o clipă separat de infinita curgerea a vieții prin toate universurile și mai degrabă să troneze în miezul ei și deopotrivă tot el să fie însăși curgerea.

Perspectiva masculină de a diviza, categorisi, împărți ne-a făcut mult timp să credem că există un Dumnezeu aflat undeva în afara noastră. Numele de Sursă de cele mai multe ori nu este decât o înlocuire elegantă a unui termen ce trădează o imagine separatoare asupra lumii și încă marcată de tirania conceptelor.

Da, există o Sursă a tot și a toate, însă în mod fericit toate sunt conținute în ea și din ea toate curg și formează printr-un magic dans ceea ce numim viață. Geneza lumii se întâmplă clipă de clipă, neexistând început și sfârșit, ci un continuum nemărginit ce cuprinde deopotrivă ceea ce înțelegem prin trecut, prezent și viitor și infinitele universuri paralele animate.

Dacă există Dumnezeu, numele lui cel mai corect este Viață și din această perspectivă pentru noi oamenii și pentru toată biodiversitatea planetară apa este vectorul prin care Viața Dumnezeu se întâmplă în atâtea uimitoare feluri. În mod uimitor privind cu deplin respect mitica substanță H2O putem realiza că printr-o lipsă de conștientizare, comunicare și simțire a ei trăim într-o cruntă separare.

Desigur apa ne susține existența tuturor și ne unește prin grația iubirii conținute în ea, chiar dacă conștiența și atenția noastră sunt decuplate de la ritmul vieții și prinse în tot felul de drame existențiale. În această fază evolutivă în mod paradoxal suntem parte din uniunea inseparabilă a vieții și gustăm prin orientarea și jocul propriei evoluții din rana separării ce alături de celelalte răni primordiale pot fi văzute ca niște ecuații ale conștienței umane ce le experimentează pentru a face un mare salt evolutiv.

Apa este iubire curgătoare și prin asimilarea deplină a acestui banal adevăr magnifica rană a separării este alchimizată. În realitate ea nu a existat niciodată, ci doar noi am experimentat-o pentru a evolua către un mod mult mai rafinat de a relaționa cu viața.

Existăm în mare parte datorită apei și aerului și suntem foarte puțin conștienți de aceste două surse de viață și implicit de noi înșine. Din această perspectivă rana separării ni se dezvăluie altfel și implicit înțelegem și cum ea poate fi alchimizată: vibrând prin iubire sincron cu apa și devenind conștienți de propria respirație. Uniunea cu marile adevăruri și valori se realizează prin comuniunea cu agenții primordiali ai vieții și deplina lor onorare.

2 gesturi absolut banale ni se arată a fi nu numai un factor de uniune și comuniune, dar și deplin revoluționare și capabile de a rescrie destinele umanității și a ne îndrepta către un alt “modus vivendi” născător de alte porniri civilizaționale.

Există și alte moduri de a aborda această rană supremă, Însă toate gravitează în jurul dăruirii depline în serviciul întregului. Atitudinile conceptuale nu ajută absolut. Suntem viață curgătoare și doar prin raportarea la magnifica ei simplitate rănile supreme își vor arăta perlele conținute în ele.

 

Întrezărind faptul că suntem niște ființe ce trăiesc într-o lume a apelor, putem îndrăzni să ne imaginăm că în alte locuri ale universului există alt fel de ființe ce își datorează forma de viață altor substanțe primordiale.  Ar fi atât de deplasat să credem că în lumea razelor x sau a razelor gamma pot exista tot felul de entități pe care le denumim îngeri sau arhangheli și că ei vibrează pe o frecvență diferită? Și dacă este așa putem să vedem totala înrudire cu ei prin însăși înrudirea tuturor substanțelor ce sunt un mediu perfect pentru moduri diferite de a exista? Și astfel să ne eliberăm de niște presiuni cognitive create de religii pentru a face loc în imaginarul nostru infinitelor posibilități ale vieții de a se exprima?

Oricât de vast ar fi Universul, el nu cunoaște separare și nici nu presupune existența unei ierarhii așa cum societatea umană este structurată pe Pământ, ci o deplină uniune ramificată în frecvențe diferite ce face loc unor infinite moduri de expresie.

Apa are puterea de a ne învață subtil toate acestea și de a ne dezvălui și alte taine așa cum vorbele lui Morihei Ueshiba o exprimă “Să nu încetezi a învăţa din vocea pură a unui torent de munte care curge mereu, spumegând printre pietre.”

Textul “Celebrăm viața prin ceremonia apei” este prefațat de textul “La început a fost apa”. Lectură minunată

About the author

Petrea Ciortan

Leave a Comment