Produse și servicii Terapii, sănătate, armonie

Timpul trandafirilor. Deschiderea inimii și purificarea emoțională.

Written by Petrea Ciortan

Multe sunt prefacerile ce survin în viața unui om, însă schimbarea schimbărilor, marele salt cuantic, moartea și învierea survin când el intră în grația iubirii, când inima-i se deschide ca un trandafir etern înfloritor.

Din cupa iubirii gustăm deseori în viață, însă nașterea în constanța iubirii este un eveniment cutremurător sinonim cu un salt ontologic de la tot ceea ce am crezut despre noi oamenii la un alt mod de a fi, vibra, exista ce ne va face să ne schimbăm definitiv percepția despre condiția umană.

Multă vreme iubirea a fost mai degrabă apanajul misticilor și al poeților și bucuria teribilă a îndrăgostiților de a se privi prin ochii inimii ce a devenit simbolul acestui sentiment. Spre glorificarea lui se pare că zeii iubirii, nu au avut astâmpăr și de dragul omenirii au început să inspire anumiți oameni de știință să îndrăznească să privească mai atent spre coordonatele fizice ale zonei asociate cu iubirea.

Sintagma creierul inimii a devenit între timp celebră în anumite medii și corespondența dintre inimă și iubire nu a mai fost considerată doar o metaforă sau o exagerare. Relația dintre inimă și ceea ce se înțelege prin iubire încă este încă studiată spre înțelesuri mai profunde, cert fiind că inima nu mai este văzută ca un organ, ci ca un creier care are atât proprietatea de a recepta și emite informație către mediu, dar și către creierul cranian. În fapt informația emisă de inimă este cu mult mai mare decât informația emisă de creier către inimă.

În același timp inima comunică și cu o altă zonă de inteligență a organismului pe care știința o denumește sistemul nervos enteric ce poartă și numele de creier emoțional. Diferite studii, generate mai ales de HeartMath Institute au arătat că informația specifică a anumitor emoții influențează ritmul inimii ce la rândul lui influențează întreg organismul în mai multe moduri: neorologic (prin sistemul nervos autonom), biochimic (prin hormoni) biofizic (prin presiune și valuri de sunet) și energetic (prin interacțiunea generată de câmpul electromagnetic).

Neuronii inimii au diferite funcții și informația că o parte din neuroni comunică cu mediul, o altă parte cu celelalte creiere ale organismului (și toate categoriile de neuroni între ei) ne reîntoarce în tematica tilului.

Deschiderea inimii este o imagine metaforică, desigur, mai exact putându-se vorbi de o activare a creierului inimii și o calibrare a lui la diferite frecvențe prin funcțiile neuronilor specifici.

Iar pentru a înțelege mai deplin legătura dintre inimă și iubire, e necesar un exercițiu atât de imaginație cât și de percepție care să ne permită să vedem că iubirea are mai multe chipuri, frecvențe, ea fiind o formă de energie informativă și creativă de realitate ce ni se dezvăluie în moduri și timpuri diferite. Despre deschiderea inimii și activarea ei se vorbește mult în comunitatea spirituală și asupra acestei realități uneori plutește o anumită confuzie. Există multe oferte și atestări în ceea ce privește inima trezită, iluminată, înălțată ce nu te conduc chiar către o inimă atât de înălțată. Ele își au rostul lor, în primul rând fiindcă generează la nivel colectiv un anumit nivel de conștientizare și asigură o minimă pregătire. Singurul risc este că poate determina o anumită confuzie în mulți oameni făcându-i să creadă că au inima foarte activată, ei nefiind decât la un umil început.

Multora dintre noi ni se întâmplă fenomenul de activare a unui aspect mai înalt și preț de câteva minute, ore sau zile putem trăi pentru prima dată sau de mai multe ori anumite experiențe similare inimii deschise pentru a experimenta ceea ce o să devenim. Și aceste evenimente ne pot genera credința că inima noastră este foarte activată. Și este adevărat. E activată, dar doar pe moment, ulterior fiind necesar să ne întoarcem la modul în care trăiam înainte ca să evoluăm cu toate aspectele ființei către ceea ce am experimentat.

A trăi cu inima deschisă, profund activată reprezintă o etapă de mare împlinire și înaltă evoluție în procesul de întregire.

Activarea inimii presupune parcurgerea mai multor etape distincte în evoluția noastră ca oameni chiar dacă ele se întrepătrund uneori.

a)Baza procesului și etapa cea mai provocatoare, cea mai frumoasă prin suișurile și coborâșurile ei și cea mai cutezantă prin năzuința cerută și înțelepciunea acumulată o reprezintă purificarea corpului emoțional de informațiile de frecvență asociate fricii: mânie, teamă, ură, tensiune, angoasă, disperare, durere oarbă, tristețe abisală etc…Procesul nu este deloc facil, realizabil prin exerciții mentale sau două trei workshopuri. Și în nici un caz nu e de sărit sau de neglijat.

Dimpotrivă, purificarea corpului emoțional reprezintă temelia în arhitectura iubirii și armoniei.

Pentru a surfa în lumea emoțiilor e obligatoriu să fii pregătit pentru că gestul înseamnă a coborî în subteranele ființei și a face alchimia posibilă. Ceea ce percepem în mod obiectiv ca fiind emoții apăsătoare și distructive în ceea ce ne privește este numai vârful aisbergului.

Alchimia emoțională e sinonimă cu coborârea simbolică în iad sau subterane sugerate de tradițiile spirituale, îmblânzirea fiarelor și scorpiilor din povești. Ea însăși ne forjează să învățăm să primim și să învățăm iubirea cea arzătoare și înălțătoare, fiindcă numai prin dispoziția noastră de a îmbrățișa cele mai adânci tenebre, putem să ne deschidem brațele către frecvența înaltă a iubirii și informației specifice ei. Intrăm aici într-un paradox ce experiența ți-l traduce surâzând.

În templele antice alchimia emoțională se realiza prin diferite teste ce durau chiar și decenii și reprezentau începutul umil al devenirii neofitului.

E drept, timpul s-a dilatat înspre zilele noastre, totul petrecându-se mult mai repede. Templele au fost înlocuite de cadre specifice lumii postmoderne. Însă purificarea emoțională nu și-a pierdut necesitatea în ceea ce privește activarea inimii și nașterea Soarelui interior.

Din fericire, printr-o înțelegere din ce în ce mai adecvată a corpului uman facilitată de știință, abordarea poate fi mult mai lină și eficientă prin acțiuni susținute ce nu necesită înfruntarea crocodililor sau probe ce atingeau uneori limita imposibilului pentru ca  blocajele învățăcelului să fie spulberate.

Pentru ca adâncirea constantă în frecvența iubirii să se realizeze și inima să fie cu adevărat deschisă spre o înflorie eternă, purificarea corpului emoțional este imperativ să fie realizată inteligent și eficient în așa fel încât inima să nu mai fie perturbată de informațiile turbulente trimise de creierul emoțional și astfel iubirea să poată coborî în noi.

b)A doua etapă din activarea inimii o reprezintă acordarea unui anumit set de neuroni cu frecvența inimii Pământului ce se face în termeni mai blânzi, dar după o anumită perioadă de timp, iar a treia etapă majoră o reprezintă acordarea inimii cu frecvența emisă de razele soarelui într-un ritm lent și eminamente printr-o pregătire din toate punctele de vedere adecvată.

c)Desigur, urmează și o a patra etapă, ce încununează procesul de activare a inimii pentru actuala condiție a ființei umane, el fiind reprezentat de o exprimare creativă extraordinară și de o participare activă la dinamica socială prin frecvențe foarte înalte greu de înțeles pentru stadiul nostru actual de evoluție.

Pașii ce corespund punctelor b și c necesită o abordare ce poate fi subiectul unei cărți cu multe pagini. Desigur având ca intro bucuria de a plasa o detaliată descriere a procesului de alchimizare a corpului emoțional.

Viața mi-a oferit prilejul să îmi asum această joacă de a scrie amănunțit despre inteligența și creierele specifice organismului și relația lui cu corpurile subtile și multe alte realități descrise de universul spiritual.

Decizia și alegerea, a fost plănuită prin tot felul de evenimente cu depline conotații emoționale prin care am fost ajutat și condiționat să trec cu multe prăbușiri și înălțări, morți și renașteri pentru o documentare plină de acuratețe.

Premergătoare și susținătoare incursiunii mele în condiția de scrib conștiincios, o reprezintă decizia de a iniția un grup de acțiune practică și susținută ce are în vedere întregirea ființei umane prin activarea creierelor și inteligențelor specifice corpului ce ne acordează înfloritor la frecvențe mai înalte ale esenței/conștiinței universale/spiritului, altfel spus ne facilitează nașterea noastră ca oameni întregi poate într-un nou stadiu de evoluție ce se naște firesc din aparentul haos ce pare a guverna drama umană.

Numele inițiativei ce presupune o abordare holistică asupra ființei umane este Aventura Întregirii și incursiunea debutează firește cu procesul de purificare a corpului emoțional pe care l-am intitulat Purificarea  emoțională – marele pas spre libertate. Vă invit astfel, celebrând faptul că noi perspective și abordări coboară prin noi, să luați parte la această călătorie inițiatică a vremurilor noastre.

Prima etapă durează ține patru luni de zile și ea va fi urmată de alt program holistic numit Inimă însorită.

Purificarea  emoțională – marele pas spre libertate este alcătuit în mare din următorii pași:

– care este atitudinea ideală raportat la suferință, tensiuni existențiale, blocaje emoționale, lumea umbrelor; cum putem să devenim mângâietorii propriilor existențe și a celor din jur;

– o dietă bazată pe probiotice ce are puterea de a declanșa foarte activ devirusarea sistemului nervos enteric/creierul emoțional și deopotrivă de a ne adânci întrun proces de însănătoșire, armonizare și vitalizare a organismului;

– ce înseamnă cu adevărat activarea adn-ului la frecvențe înalte;

– o regresie susținută către lumea copilăriei pentru a ne acorda deplin la inima copilului ce am fost și energia din spatele ei;

– armonizarea și pacificarea relațiilor cu părinții și neamul din care am răsărit și eliminarea treptată a condiționărilor transgeneraționale, unul din pașii extrem de importanți și ignorați de către cele mai multe curente spirituale ,mai ales cele new age;

– inițiere în universul uleiurilor esențiale și ale aromoterapiei și lucru practic cu uleiurile pentru purificarea emoțională și armonizarea organismului;

– o serie de exerciții fizice menite să ne ajute să avem o coloană flexibilă și umerii degajați;

– ceremonia apei ce are rolul printre altele și de a alchimiza corpul emoțional; ceremonia apei este dublată de alte ceremonii ce vor fi prezentate în textul programului holistic;

– inițiere în arta respirației și exericiții de respirație și dinamizare a centrilor orgaismului și implicit a sistemului nervos enteric;

– dinamizarea plexului solar prin anumite jocuri asociate copilăriei, dar  cu un mare efect tonic fizic și psihic;

– parcurgerea unor materiale științifice care să ne ajute să înțelegem importanța sistemului nervos enteric și a relației lui cu creierul inimii și creierul cranian, subconștientul individual și colectiv;

– meditații, acordări ritmice în funcție de lunile noi și pline și alte evenimente astrale și nu numai;

– familiarizarea cu universul Cheilor Genelor;

– sinteza dintre astrologie și cheile genelor ce ajută mult la identificarea și alchimizarea umbrelor personale și colective – sinteza reprezintă un capitol distinct ;i din uct de vedere al participării financiare;

– și încă multe, multe altele.

Aventura întregirii este departe de a fi o tehnică sau o cale spirituală. În adevărata ei lumină Aventura Întregirii ne deschide poarta către a ne percepe natura interioară prin raportarea la corpul nostru. Incursiunea în creierele specifice ființei umane și dinamizarea lor transcende orice limbaj spiritual. Modul fiecăruia de a înflori pe parcursul Aventurii este total diferit și toată miza acestui proces este de a adapta orice informație la individualitatea noastră și de a pune un accent deosebit pe purificarea emoțională ce apoi ne deschide porțile către a ne exprima creativitatea, unicitatea, inventivitatea și autenticitatea. Un careu de ași ce ne face să ne împuternicim deplin ca ființe umane și să rodim superlativ pe propria noastră cale.

În urma experienței acumulate și pentru a evita tot felul de situații, menționez că participarea financiară pleacă de la o donație minimă sugerată de 220 de lei pe lună, pentru ca programul să fie accesibil cât mai multor oameni, asta în măsura în care știm fiecare cât costă o oră/o sesiune de consultații, consiliere sau masaj. Cei care doresc să doneze mai mult, sunt mai mult decât invitați. Programul va fi trimis după ce persoana interesată va achita jumătate din prima donație lunară și după ce vom avea o firească discuție telefonică.

Cei care doresc cu toată ființa să susțină aceste programe holistice și nu au resursele financiare necesare pot să mă contacteze și să motiveze alegerea și cu siguranță vom găsi împreună o variantă mulțumitoare.

Cine alege să parcurgă acest program și să pășească pe drumul întregirii să îmi trimită un e-mail la adresa petrea.ciortan@gmail.com.

Inimă însorită nouă tuturor.

Pentru a vă face o ideea mai largă despre ce înseamnă procesul de purificare emoțională, miza lui și implicațiile majore vă invit să lecturați articolul Inimă însorită.

About the author

Petrea Ciortan

Leave a Comment