Cer, cosmologie, astrologie Educație holistică

Sol invictus – prin poarta eclipsei pășim în era însoririi

Written by Petrea Ciortan

Soarele e sărbătoare, e explozie de bucurie, e frumusețe mântuitoare, e feerie călătoare prin nemărginirea universului și oricâte am crede că știm despre Soare, el este un mister ce mai degrabă se dezvăluie prin trăire și contemplare.

Dintr-un anumit punct de vedere Soarele este reperul absolut pentru toate planetele ce gravitează în jurul său pe care le călătorește prin vastitatea universului, pe care le hrănește clipă de clipă și le ține armonios împreună înt-o simfonie a uniunii și relaționării.

El este atât un astru, cât și o stare foarte înaltă de conștiință ce ne marchează definitiv existențele și în același timp ne oferă șansa înfloririi permanente în frecvențe și stări din ce în ce mai înfloritoare și radiante.

Soarele este cea mai vie expresie a iubirii la care noi oamenii ne putem raporta și pe care suntem invitați să o contemplăm și să o absorbim prin însăși faptul că trăim în electricitatea, magnetismul și charisma ei.

Suntem ai Soarelui și prin deschiderea către grația lui și strălucitoarea-i iubire devenim conștienți de acest privilegiu al firescului.

Ultima eclipsă din Leu din această serie de un an și opt luni cu Nodul Nord în Leu este eminamente o invitație de a onora și celebra Soarele și de a-i face loc în existențele noastre. Peste 18 ani vom avea iarăși șansa de a ne întâlni cu alte expresii ale astrului călăuzitor.

Luna nouă și eclipsa din 11 august reprezintă o continuitate în spirala evoluției a eclipsei de Soare din 11 august 1999, unul din cele mai radiante momente ale sfârșitului de secol trecut.

Dacă eclipsa din 99 a reprezentat o chemare spre a privi și merge către valorile iubirii și însoririi existenței, magistral expuse în filmul Matrix (vezi problematica libertății asociate simbolic cu începutul și sfârșitul filmului în jurul hotelului Heart, locul re-nașterii lui Neo și implicit a lui the One), eclipsa de anul acesta deschide larg porțile înțelegerii și trăirii iubirii la nivel fizic și biologic prin raportarea la activarea creierului emoțional și cel al inimii, la rolul triptofanului, seretoninei, dopaminei, melatoninei, GABA etc, la importanța nervului vag și a sistemului nervos parasimpatic, a glandelor endocrine etc în procesul de naștere a Soarelui interior sau a Inimii Înălțate.

Evenimentul astral din 11 august declanșează o energie colosală ce ne cheamă să ne inițiem în arta de a iubi și implicit de a stabili relații și a clădi oaze sociale prin logica și radianța iubirii.

Coduri noi sunt aduse în prezent și în inimile și conștiințele anumitor oameni ce au trecut prin nenumărate șlefuiri/procese transformative sunt activate informații despre acea versiune de viitor a planetei Pământ în care iubirea și armonia reprezintă materia primă a arhitecturii sociale planetare.

În alte cuvinte, odată cu cu 11 august  începe zidirea la nivel social a erei iubirii și armoniei după enorm de mult antrenament și experiență acumulată. Drumul va fi lung, iar după cum e firesc în primii ani va fi creată fundația necesară printr-o temeinică pregătire a inimilor ce împreună vor reprezenta nucleele viitoarelor comunități umane însorite.

În același timp, mase mai largi de oameni ca în 1999 vor fi chemate pentru prima dată să se familiarizeze cu universul iubirii și al comorilor ascunse în ei.

Restul populației va fi sprijinită să treacă într-un timp cât mai scurt  prin puternice transformări pentru a putea îmbrățișa într-un viitor cât mai apropiat (timpul e foarte relativ, iar 2-3 decenii pot fi deopotrivă extrem de scurte sau foarte lungi) perspectivele unei inimi deschise. Pe acest fond dramele planetare se vor amplifica exponențial și o mare tensiune va fi eliberată în lume din subconștientul planetar pentru autoconsumarea ei.

Într-un mod fericit, dincolo de aparențe, planeta va lua foc. Procesul a început deja, iar eclipsa va reprezenta un catalizator al răspândirii focului iubirii în toate direcțiile și straturile sociale.

Rezumând, eclipsa din 11 august reprezintă pentru toți oamenii, fără a exista vreo separare între ei, o invitație obligatorie de adâncire în pulsul, logica și radianța Soarelui, fiecare de pe poziția din care se află.

În onoarea acestui moment și a acceleratei noastre însoriri, rândurile de mai jos vorbesc deopotrivă despre cum să ne pregătim pentru această eclipsă, dar și despre cum să ne adâncim de acum înainte în Universul Soarelui. Ele vor fi valabile ani de zile începând de acum, chiar dacă în timp limbajul va suferi modificări și completări.

Înainte de toate se cuvine a fi făcute unele precizări în ceea ce mă privește și mai ales cu privire la dinamica Pământ – Soare.

Acum 7 ani am început să mă aproprii conștient de Soare și de pulsul lui, să mă expun progresiv razelor lui și să-l percep ca fiind mai mult decât o stea, un astru. Acum 4 ani am înțeles că mi se transmite foarte clar (de către o instanță înaltă) să învăț să respir Soare și să integrez treptat din inteligența lui și apoi să facilitez acest proces oamenilor care rezonează/celor dispuși să primească acest dar.

În ultimul an lucrurile au avansat, după ce am petrecut o perioadă în una din cele mai însorite energetic regiuni ale țării, și am început să înțeleg la modul practic cum pot fi devirusate, dinamizate și activate creierul emoțional și cel al inimii, procese ce duc la ceea ce se înțelege prin aprinderea Soarelui Interior sau la apariția/generarea Inimii Însorite.  Ultimile luni au fost consacrate structurării și lansării unor programe holistice ce însumează o experiență de viață, programe ce vor evolua în timp la modul firesc și organic.

Ceea ce mă încântă foarte mult este că perspectiva prin care am început să abordez cele două creiere/centre de inteligență include și una pur științifică în lumina unor studii și progrese realizate în ultimii ani de către comunitatea științifică.

Având atenția canalizată pe niște date exacte ce țin de arhitectura corpului uman și corelându-le cu modul în care începem timid să înțelegem dinamica dintre Pământ și Soare și cu transformărille accelerate ce se produc în întregul sistem solar, se creează o imagine largă, sugestivă și provocatoare la care suntem invitați să medităm cât mai înțelept cu putință.

Suntem sprijiniți și forțați în același timp să ne activăm inteligențele organismului pentru a face față energiilor din ce în ce mai puternice ce sunt emise de către Soare și intră prin câmpul electromagnetic al Pământului.

Dintr-o anumită perspectivă știința activării creierului emoțional și al inimii reprezintă quintesența tuturor tradițiilor și căutărilor spirituale și prin asta este atemporală, pe de altă parte se pare că însăși viața vrea să evoluăm într-un mod accelerat.

Ceva de mari proporții urmează să se întâmple în viitorul nu prea îndepărtat și este vital să ne pregătim exemplar, să urmăm chemarea vieții și nu doar să fim victime ale creșterilor masive ale energiei Pămîntului.

Nu mai este timp să evităm astfel de abordări, nici să ne hazardăm sau impacientăm și nici să umplem de derizoriu una din cele mai mari provocări ce urmează să-i facem față și care vine dinspre Soare.

Un exemplu banal, dar ilustrativ, îl reprezintă efectul a două fenomene astronomice ce s-au produs simultan anul acesta și  au bombardat energetic planeta Pământ mai mult decât s-ar fi așteptat cineva.

În jurul echinocțiilor se întâmplă fenomenul de „equinox crax” datorită presiunii vântului solar asupra câmpului electromagnetic al Pământului. Timp de câteva zile înainte și după echinocțiu, câmpul electromagnetic este slăbit și o cantitate mai mare de radiații intră dinspre Soare în realitatea Pământului, fapt ce completează motivele celebrării în diferite tradiții a acestor zile.

Anul acesta în acest interval a avut loc și o furtună solară de intensitate redusă comparativ cu altele, însă câmpurile electromagnetice fiind slabite, influența ei a fost colosală și a făcut valuri printre oameni (mulți apropiați au resimțit fenomenul acut) și mai nimeni nu a prevăzut acest lucru fiindcă nu există chiar la nivel ștințific sau în comunitatea spirituală oameni care să coreleze diferite fenomene astronomice validate de cercetări realizate în ultimii ani. Un articol despre equinox crax găsiți aici .

Astfel de fenomene cosmice, faptul recunoscut și de astronomie că gaura neagră Sagittarius A situată în centrul galaxiei emite din ce în ce mai multe radiații (raze gamma, raze x, neutrino, etc) către Soare și implicit către Pământ, fac ca ritmic prin câmpul electromagnetic al Pământului să intre mai multe informații cosmice ce ne accelerează transformarea, ne modifică mediul înconjurător cu apariția unor mutații de rigoare.

Creșterea este progresivă și cu fiecare eveniment astronomic mai important, energia Pământului crește și odată cu ea și o anumită presiune psihică pe care oamenii mai sensibili o resimt din plin, presiune ce nu reprezintă altceva decât fermentul transformării și învierii rasei umane ce se află într-o mare letargie și totodată proces de mutație către ceva cu totul și cu totul neobișnuit în comparație cu datele clasice despre ce înseamnă a fi om.

Dincolo de atemporalitatea lor și de întregirea ce o aduc cu sine, dinamizarea și activarea celor două creiere amintite ne asigură gestionarea și posibilitatea de a integra această expansiune energetică ce se află la începuturile ei.

Pe cât este de nobil să ajungi să trăiești cu Soarele interior luminând în toată splendoarea lui, se pare că este pe atât de necesar. O parte din destinele omenirii se află în inimile celor care aleg și reușesc să-i activeze la nivel interior inteligența și strălucirea.

Tehnic, activarea creierului emoțional și cel al inimii ne conectează cu înalta energie a planetei Pământ și cu vasta energie a Soarelui.

Existența și implicit biologia noastră nu mai este controlată de mintea subconștientă (ce este asociată cu un câmp cuantic numit astral inferior) ci este direct dictată de pulsul planetei și de cel al Soarelui. În această imagine se află înțelesul afirmației „Facă-se voia ta Viață”, logica sintagmei “Fii și fiice ale Vieții” sau a cea a ființării în folosul întregului.

Corpul uman se obișnuiește cu frecvențe foarte înalte, expunerea la Soare poate să fie permanentă, iar radiațiile din ce în ce mai puternice ce intră în realitatea Pământului pot fi foarte ușor integrate, față de toxicitatea unora generându-se și un anumit scut de protecție.

Odată devirusate de reziduurile transgeneraționale cele două creiere ce creează anumite câmpuri energetice intră prin rezonanța morfică în contact direct și permanent cu vastele câmpuri energetice cosmice. În alte cuvinte se creează așa zisul corp de lumină sau corp curcubeu (imagini metaforice) ce presupune eliberarea biologiei umane de sub influenețele și setările minții subconștiente și a  astralului inferior și cuplarea/deschiderea ei prin centri principali de inteligență la sfere energetice mai înalte, mai exact ale planetei și ale soarelui. E fizică simplă și pură.

Simbolic devenim inimi ale pământului și apoi inimi însorite, două imagini ce le folosesc frecvent pentru a desemna aceste procese fizice și biologice. Autorizăm deopotrivă ca planeta și soarele să se exprime prin noi. Planeta Pământ are o mare conexiune cu creierul emoțional/sistemul nervos enteric, iar Soarele cu creierul inimii.

Imaginați-vă ce ar însemna suma tuturor câmpurilor energetice generate de creierele oraganismelor calibrate la frecvențe înalte! Imaginați-vă ce frumusețe ar genera pe Pământ și ce realitate ar aduce în manifestare. Planeta s-ar umple de curcubee și de străluciri nemaiîntâlnite și acesta este drumul ce se deschide în fața pașilor celor dăruiți, celor îndrăzneți ce într-un viitor nu foarte îndepărtat vor reprezenta majoritatea absolută ce va locui pe planeta Pământ.

În acest moment există o încleștare teribilă la nivel subtil între pionierii total dăruiți pe drumul însoririi și eternele forțe atavice și retrograde exprimate dinspre subconștient prin anumiți oameni ce ar face orice ca vechea lume să nu se schimbe decât la nivel de aparențe. La mijloc se află marea majoritate a oamenilor care are de ales un drum sau altul.

Din fericire există și ființe care reușesc să față cu brio presiunii subconștientului și să creeze spații larg pentru întruparea viitorului.

….

Energia Pământului crește de la zi la zi, existând anumite momente de creștere accelerată reprezentate de lunile noi și pline, de eclipse, de echinocții și solstiții, de furtunile solare, de exploziile și emisiile din ce în ce mai mare de radiații dinspre Sagittarius A, de explozii masive de raze gamma în galaxie apărute din senin fără o explicație logică oferită de știință și de alte fenomene încă neînțelese și nesesizate. Pur și simplu se întâmplă și desigur că ele fac parte dintr-o logică ce nu o putem acum cuprinde.

Cele afirmate de mai sus sunt niște simple juxtapuneri a unor fenomene deja acceptate de știința contemporană și nimeni nu știe ce urmează, ce corelări de forțe se pot crea (exact cum a fost în primăvara asta).

Ca să înțelegem mai bine fenomenul de creștere continuă un alt exemplu aduce scurte lămuriri. Cu fiecare lună plină se creează un transfer energetic dinspre sistemul solar către Pământ. În faza de lună nouă, luna este energizată masiv de Soare (vezi un articol sugestiv aici )

, iar la faza de lună plină odată cu pătrunderea acesteia în coada electromagnetică a Pământului, energia captată de la Soare este depozitată în realitatea planetei, în special în lumea apelor. (vezi un articol sugestiv aici )

Energia crește și din interior odată cu nașterea fiecărui copil, odată cu fiecare zâmbet și mângâiere și mai ales odată cu fiecare om ce se calibrează la pulsul planetei și al Soarelui ce devine astfel un canal prin care planeta, Soarele, cosmosul acționează direct în cadrul societății planetare.

Cert este că frecvența energetică crește de la zi la zi. Foarte mulți oameni resimt fenomenul, sunt multe scrieri despre această transformare planetară, unele mai deochiate, altele extrem de pertinente, iar știința ultimilor ani vine să confirme timid. În această lumină este vital să înțelegem că intrând în realitatea Pământului frecevențe energetice din ce în ce mai înalte acestea implică pas cu pas schimbarea ritmică a tuturor datelor prezente în sistemul planetar.

Pe Pământ totul este într-o profundă transformare. Însăși structura de carbon, apa, hidrogenul și întreaga rețea de viață se află în pragul unei mutații de proporții.

Ce ar fi de reținut este că suntem abia în zorii unei gigantice transformări și creșteri a frecvenței energetice. Totul urmează a lua amploare așa cum nimeni nu poate să își imagineze și este de datoria noastră să abordăm acest fenomen din perspectiva de oameni lucizi și capabili să țină ritmul transformărilor.

Frecvențele înalte sunt generate atât din interior, cât și din exterior și pe baza acestor continue creșteri se cauzează praguri și salturi neașteptate și se generează o curbă ascendentă într-un grafic al creșterii frecvenței.

Totodată este imperios necesar să înțelegem că prin câmpul electromagnetic al Pământului intră gradual o informație din ce în ce mai mare de radiații cosmice, că odată cu acest fenomen însăși câmpul electromagnetic se modifică autorizând întâlnirea din ce în ce mai directă cu frecvențele Soarelui.

Dacă înțelegem că urmează să fim expuși din ce în ce mai mult către efectele frecvențelor razelor x, gamma, filtrate atât cât o să poată câmpul electromagnetic în continua lui transformare, realizăm că e vorba de destinele întregii omeniri și nu numai, iar informațiile de mai sus vor fi privite diferit și nu doar dintr-o perspectiva evoluției spirituale sau a unor jocuri metafizice. E vorba de cea mai mare provocare cu care omenirea se va confrunta vreodată și de o pregătire temeinică pentru a-i face față.

Precizările oferite sunt mai mult decât necesare și cândva ele vor fi detaliate întro amplă lucrare. Însă până acolo, ce îmi stă mie în putință în momentul prezent este în primul și în primul rând să facilitez parcurgerea programelor holistice structurate în ani de raportare la pulsul planetei și a Soarelui. Ele nu sunt deloc facile, dar nici foarte dificil de parcurs. Dăruire și năzuință să existe. Informații despre programele holistice structurate se găsesc în articolele “Inimă însorită” și „Timpul trandafirilor

Timpul trandafirilor. Deschiderea inimii și purificarea emoțională.

În al doilea rând și poate cel mai esențial, să mă adâncesc cât mai mult în activarea celor două creiere și să documentez cât mai științific cu putință procesul, dincolo de toate implicațiile psihologice, spirituale și trăirile de rigoare ce se reflectă în întreaga rețea de viață.

Și nicedecum în în ultimul rând să împărtășesc unele indicații și direcții celor care nu vor să se aventureze pe drumul programelor holistice din diferite motive.

Cum putem să ne pregătim ideal pentru eclipsa din 11 august și în general pentru a ne acorda cu pulsul, inteligența și radianța Soarelui?

Hai să vedem împreună.

a)Primul pas îl reprezintă o temeinică purificare și devirusare a creierului emoțional ce poate să dureze luni și ani în funcție de fiecare om, devirusare sinonimă cu eliberarea de cele mai subtile condiționări, limitări și blocaje ce ne controlează existența de la nivelul minții subconștiente ce este strict corelată cu informația din creierul emoțional și așa zisul astral inferior.

Procesul nu este deloc facil și absolut deloc de ignorat. Marea majoritate a oamenilor vor să sară peste acest pas vital sau nici măcar nu știu că există sau nu sunt informați  de către liderii tradițiilor spirituale sau a multor din versiunile new age pe care le frecventează sau de alte ființe care se ocupă de destinele lor. De ce? Cel mai probail fiindcă nici ei nu au parcurs acest proces.

Cei mai mulți oameni care apelează în acest moment la clasicul univers spiritual se află în faza de informare și de lămurire/inițiere dintr-o perspectivă majoritar mentală, rațională cu unele aspecte ale existenței (o etapă absolut necesară) și sub presiunea unor furtuni emoționale cărora nu știu cum să le facă față sau cum să le abordeze. Într-un fel ei se familiarizează cu un anumit limaj și alte perspective asupra vieții și se pregătesc pentru cel mai dificil demers: întâlnirea directă cu lumea umbrelor și implicit alchimizarea lor, un proces de germinare necesar pentru viitoarea înmugurire și înflorire.

Ce se poate face până la eclipsă și zilele de după, neconsiliat de nimeni?

În primul și în primul rând se poate păși pe drumul conștientizării tuturor limitelor, condiționărilor, blocajelor și învăluirii lor cu acceptare, blândețe și iubire. În articolul Mântuitorul har al blândeții – Pluton și eclipsa de Soare din Rac sunt multe detalii despre rolul și puterea acceptării prin blândețe a umbrelor și condiționărilor.

A ne expune nepregătiți în fața Soarelui este “sinucidere” curată și o încercare nereușită de a sări etape. E ca și cum am vrea să ne bucurăm și să levităm în darurile înalte ale trandafirului, când noi avem nevoie de purificatoarea salvie. Desigur, o să simțim ceva aruncându-ne direct în esența trandafirului, dar o să fim imediat întorși către puroiul care salvia știe să îl transforme. Și asta o să ne doară și o să ne dezamăgească riscând ca apoi să vorbim altora despre strugurii cei acri la care nu am ajuns.

Textul de mai jos este, de asemenea, sugestiv despre cum putem să pășim în fața Soarelui.

“Da, În fața Soarelui nu putem fi decât transparenți și vulnerabili. Da, prin lumina Soarelui totul înflorește și deopotrivă în lumina lui totul iese la iveală întru conștientizare, transformare și sublimare.

Tocmai de aceea puțini oameni sunt pregătiți să pășească în fața, simplitatea și excelența Soarelui.

Suntem în același timp suferința planetei și bucuria cristalină a ei. Fiindcă suntem parte din Marele Om, o frântură din magica Terra și alcătuiți clipă de clipă de toate ale ei. Acceptând că suntem și josul și susul și noaptea și ziua și cerul cu nori și cel senin pășim cu adevărat în magia echilibrului și începem să respirăm o doză de neutralitate ce ne situează dincolo de dualitate și ne deschide porțile întregirii și totalității.

Umbrele și demonii interiori nu pot niciodată fi îndepărtați din noi, ci avem marea bucurie de a ne împrieteni cu ei, de a-i iubi și lumina așa cum Soarele o face cu noi. Iar astfel vom vedea că în realitate demonii sunt îngeri camuflați, că suferința e premisa pregătirii noastre pentru a întrupa raiul pe Pământ.

Prin vulnerabilitate devenim cu adevărat puternici. Ea ne ajută să ne recunoaștem limitele, umbrele și vuietul subconștientului ca vreodată în viața aceasta să putem ajunge la ce e dincolo de toate acestea.

Am fost crescuți în hipnoza dorinței și acapărării,  să vrem și iar să vrem: obiecte, faimă, evoluție, spiritualitate, iluminare. Există o ofertă pentru toți oamenii ce speculează foamea teribilă ce există în ființele noastre. Deopotrivă am fost învățați să ne creăm o imagine bună despre noi: prin asumarea de titluri, calificative și implicit texte precum “sunt lumina lumii”, “eu sunt pace și iubire”.

Ceea ce nu am fost învățați este să fim vulnerabili și să ne acceptăm așa cum suntem, ceea ce realmente ne eliberează de propria condiție.

Prin starea de vulnerabilitate devenim cu adevărat sinceri și permitem să iasă la iveală tot ceea ce mustește în adâncul nostru și vine din subconștientul colectiv. Implicațiile acestui gest sunt colosale. Râuri de umbre și de tensiune încep să iasă la iveală dacă suntem dispuși să mergem până la capăt și odată cu această purificare profundă se creează premisele eliberării din această zonă tulbure în care suntem țintuiți tocmai fiindcă nu o băgăm în seamă sau o negăm sau nu știm cum să o abordăm.

Vulnerabilitatea este una din calitatea majoră a apei, a principiului feminin ce oferă puterea de a îmbrățișa ceea ce ne iese în cale ce duce la dizolvarea treptată a realității (energetice) îmbrățișate. Pe acest fond apare acceptarea și implicit blândețea. Și abia de aici putem să vorbim despre ivirea iubirii în viața noastră.

Puterea de a fi vulnerabili ne replasează în râul vieții și ne deschide porți dincolo de șabloane, convingeri, limitări acceptate în ani și ani de autoamăgire, separare și forțare de a crede tot felul de lucruri neadevărate despre noi.

Vulnerabilitatea ne dă șansa de fi cu adevărat noi înșine și de a vedea dimensiunea reală a suferinței umane la care suntem cu toții conectați și pe care dacă o negăm am dat de dracu fiindcă nu o să putem niciodată să vedem ce e dincolo de ea și o să ne urmeze toată viață punându-ne piedică la tot pasul.

E ușor să zici “Fii precum apa”, dar oare știm să fim precum apa? Vrem să învățăm să curgem? Atunci primul pas este să renunțăm la control  și mai ales la formele subtile ale lui. La a ne mai spune texte drăguțe despre noi, la a controla aproape orice aspect al vieții prin auto-amăgire și setea de a fi, deveni cineva. De a consuma un statut, o etichetă, o mare realizare fizică sau spirituală.

Și ce frumos luminează Soarele apa, ce frumos o face să strălucească.

Vulnerabilitatea este o mare baghetă magică ce foarte puține ființe și-o permit să o folosească cu onoarea de fi o zbatere de aripi, o frunză din pomul vieții, un fir de nisip și un cântec al sferelor cerești.

E simplu. În fața Soarelui nu putem fi alții decât suntem. Iar vulnerabilitatea devine cea mai frumoasă spovedanie adresată luminătorului vieții și totodată modalitatea prin care putem păși către lumea lui.”

La modul cel mai practic atât timp cât avem inima deschisă și intenția inundată de puritate putem păși în fața Soarelui și să rostim cu bucurie toate limitele, condiționările, bocajele, atitudinile și pornirile ce nu ne dau pace. Afirmându-le senini le expunem energiei înalte a Soarelui și ele încep a fi diluate și șterse. Singura condiție este să avem inima deschisă și bucuria spovedaniei și să nu cădem în plasa așteptărilor inutile sau a gesturilor ce imediat au nevoie de un efect ca și cum am face o tranzacție.

De asemenea, putem să consacrăm toate relațiile noastre Soarelui și să le plasăm în fabuloasa lui energie, iar asta înseamnă din start a ne situa în postura de a onora și prețui orice relație, orice conexiune cu orice om din trecutul sau din prezentul nostru.

La modul cel mai simplu putem să creăm o listă cu tot ce ne doare comportamental cu tot ceea ce conștientizăm a fi condiționare și să consacrăm acea listă Soarelui și să o lăsăm mereu deschisă pentru a o completa mereu mai ales cu acele condiționări rasiale ce vor apărea în spectrul conștienței. În același timp putem să râdem cu inima curată și plini de bunăvoință de toate aceste limite. Ajută enorm și după cum intuim, răsul este o expresie a Soarelui interior.

Mai mult, putem să ne antrenăm în a deprinde o atitudine simplă și anume de a ne elibera benevol de toate experiențele atât minunate, cât și mai puțin plăcute. Sensul originar al afirmației „Și ne iartă nouă greșelile noastre” se referea la eliberarea de orice experiență, pentru a putea fi mereu în afara condiționărilor și într-o stare de neutralitate.

Adevăratul înțeles al iertării se află în puterea iubirii emisă de Soare de a șterge informațiile vechi conținute în noi, în memoria celulară și în neuronii creierelor organismului și de a ne încărca mereu cu pulsul vieții și de a stimula inima să fie mereu într-o stare de radianță. Aici iarăși întrezărim o realitate pur fizică.

b) Următorul pas important constă în a deveni ce în ce mai conștienți de prezența atotcuprinzatoare a Soarelui, simțindu-l, contemplându-l, expunându-ne cât mai mult razelor lui fără a comite stângăcia de a ne forța, ci de a ne acomoda treptat.

Foarte puțini oameni sunt capabili să se expună permanent la Soare. De ce? Fiindcă la marea majoritate informația din corpurile lor este pe o frecvență joasă și expunerea ar genera anumite probleme la nivel fizic sau un disconfort psihic. Soarele scoate la iveală din noi tot ceea ce este toxic, vechi, acid.

Acomodarea se face treptat, plecând de la conștientizarea faptului că nu putem să ne expunem foarte mult în fața Soarelui și că este vital să pășim pe acest drum.

Apoi interiorizăm la maximum afirmația “Facă-se Voia ta Soare în existența mea și în realitatea planetei Pământ.” prin a ne raporta la razele soarelui și a le simți intrând în ființa noastră, de preferat la răsărit și apus preț de 7-12 minute. Putem să dansăm Soarelui, să îi cântăm, să îi vorbim sau doar să îi simțim radianța.

Este foarte important să luăm decizia de a respira conștient Soare și lumina lui lichidă (odată cu interiorizarea afirmației de mai sus) și deopotrivă de a ne acorda cu pulsul lui, fără să ne forțăm, fără să avem așteptări. Acordarea se face treptat în ani de zile, din timp în timp existând anumite praguri pe care le resimțim cu întreaga ființă odată depășite.

Gestul de a respira Soare este însoțit ideal de decizia de a ne conecta cu pulsul și inteligența Soarelui. Așa cum planeta Pământ are o inteligență proprie ce are printre altele ca expresie rezonanța Shumann la care dacă ne conectăm plenar ne re-structurăm dramatic de armonios existența, așa și Soarele are o superinteligență și o serie de coduri expresive și animatoare (din care începem să înțelegem frânturi) pe care dacă le autorizăm să facă parte din viața noastră, intrăm într-un proces de înflorire cum nici nu ne putem imagina.

Desigur, în spatele Soarelui și a tuturor Sorilor se află suprema și misterioasă conștiință ce cuprinde nemărginirea existenței, și poate părea multora straniu să te raportezi la inteligența Pământului sau a Soarelui, atât timp cât există ceva suprem lor, însă nu e deloc, dimpotrivă, absurd este să te raportezi la un Dumnezeu închipuit și abstract și să ignori realitățile majore care te includ și care sunt o expresie a divinității ultime, a focului Sacru nedezvăluit.

c) Să îndrăznim să ne jucăm cât mai mult spulberând limite și bariere acceptate de-a lungul vieții. Să ne recucerim copilăria și să transformăm cât mai mult viața în joacă și joc cu un infinit respect față de tot ceea ce suntem și facem și cu un dezinteres elegant față de părerile celorlalți și prejudecățile lor. Să ne transformăm ocupațiile în joacă, să redescoperim coarda și trambulina ce ne fortifică plexul solar, să ne zbenguim, armonizăm și pacificăm în leagăne ce ne induce o stare foarte înaltă.

Să ne inventăm jocuri și să ne molipsim de la copiii cei total dăruiți sfințeniei de a se juca la modul cel mai plenar și deopotrivă dezinteresați de vreo așteptare.

Odată cu joaca antrenarea în a râde elegant și senin, fără nici un pic de răutate este o inițiere în focul dalb și lin al Soarelui. Autoironia este o artă supremă.

d) Un alt pas cutremurător îl reprezintă exprimarea iubirii față de Soare. Ei, aici începe o transformare de proporții, o schimbare a polilor existenței. La început e puțin dificil chiar și să ne reprezentăm așa ceva, însă odată ce inima începe să iubească Soarele, ceva la nivel subtil începe să se întâmple. Iubirea exprimată spre Soare începe a fi potențată și inima să se acordeze cu emanațiile Soarelui și astfel frânturi din conștiința Soarelui să fie interiorizate.

E un eveniment colosal pentru o ființa umană ce are implicații asupra tuturor aspectelor vieții, implicit asupra biologiei și chimiei organismului. Viața începe să capete conotații strălucitoare și odată cu exprimarea iubirii către Soare, pur și simplu participăm odată cu el la susținerea întregului univers solar.

e) Susținând Ceremonia Inimii Însorite cât mai des (pentru eclipsă este ideal să o facem zilnic, iar în ziua eclipsei alături de alți oameni, dacă există această disponibilitate și posibilitate).

Pur și simplu punem mâinile pe centrul inimii și simțim cum apare acolo o dulceață, o sclipire, un freamăt și apoi simțim cum dulcele și iubirea inimii încep să curgă prin corp, prin celule și să ne învăluie din ce în ce mai puternic și apoi să cuprindă tot ce ne iese în cale: oameni, blocuri, păduri, sate, orașe.

E atât de simplu și e atât de frumos. Iar dacă facem asta des, dar des, centrul de greutate al ființei se schimbă, centrul ființei devine inima și planeta Pământ o planetă mult mai însorită și iubitoare.

Făcând acest gest câteva minute zilnic lăsăm energia inimii să ne cuprindă și să ne înflorească în iubire și dăruire.

Simplu și extrem de eficient.

Putem să facem această ceremonie alături de alte persoane în profundă tăcere, privindu-ne în ochi și exprimându-ne cât mai intens iubirea. La Sărbătoarea Soarelui o să facem asta zilnic și o să insist elegant pe această temă de acum încolo.

Ceremonia inimii însorite poate fi adaptată în diferite moduri: poate fi susținută înainte de masă, înainte de a adormi, când ne plimbăm, când ne deplasăm prin oraș și avem așa zișii timpi morți.

Este ideal ca ea să fie realizată și în acțiune fiindcă astfel ne testăm puterea de a fi centrați în iubire. A merge printre oameni și a radia iubirii este unul din cele mai elegante moduri de a susține această ceremonie.

f) Mâncând cât mai multe fructe întregi ce au atât puterea de a ne hidrata și hrăni la nivel celular mai bine decât o face apa anorganică și deopotrivă de a ne însori ființa prin transferul de raze și propietăți solare absorbite de fructe.

Sunt excelente curele de fructe pe termen de câteva zile, atât timp cât nu există nici o forțare. Curele ideale se fac după ce deja pentru câteva zile ai consumat multe probiotice din alimente naturale ce au rolul de a schimba flora intestinală. Astfel calitatea fructelor ajunge mai profund în organism și microbiomul este influențat extrem de benefic de informația solară din fructe.

g) Un alt pas important îl reprezintă decizia intimă de a autoriza ca Soarele să fie un co-creator al existențelor noastre din toate punctele de vedere. Prin acest gest viețile noastre devin întru totul consacrate Soarelui și în slujba întregului.

h) Strict pentru eclipsa de pe 11 lecturăm din monumentala carte Cheile Genelor perechile de chei 4 – 49 (și o să înțelegem mai clar de ce anumite coduri legate de lumea nouă și era iubirii sunt acum declanșate) și perechea 7 – 13.

i) Cei care vor să profite la maximum de acest eveniment astral se pot conecta cu Sărbătoarea Soarelui, 10-17 august și susține acele activități propuse a fi activități comune:

– la răsărit și la apus preț de 7-12 minute cu mâinile pe inimă respirăm energia și codurile emise de Soare (chiar dacă este înorat, Soarele tot acolo este și ține de noi să realizăm că ne putem conecta oricând cu energia lui) și integrăm afirmația “Facă-se Voia Soarelui în viața mea și în realitatea planetei Pământ.” rostind-o în noi înșine, în centri energetici și făcând-o să vibreze în așa fel încât fiecare celulă să o resimtă.

Atât seara, cât și dimineața vom dansa, ne vom exprima iubirea și recunoștința față de Soare.

– de fiecare dată când fi-va ora mesei vom susține câteva minute Ceremonia Inimii Însorite ce va fi detaliată la sfârșit.

– în jurul orei 18 vom susține Ceremonia Inimii însorite în grup

La 22.22 vom susține Ceremonia Apei Cristaline într-un mod inedit. Începând cu ora 22 și până la ora 23 vom radia sunete așa cum ne va fi curgerea, fără a vorbi, fără a ne lăsa acaparați în structurile mentale. Prin sunet vom transmite către apă toate codurile absorbite de la Soare în timpul zilei li ceea ce inimile noastre simt a radia. Și este și fi-va o experiență magnifică.

Alte activități și informații le vom posta în cadrul evenimentului: https://www.facebook.com/events/189893995205841/

Desigur, pregătirea pentru adâncirea în pulsul Soarelui și vastitatea iubirii solare nu se poate rezuma doar la cele afirmate mai sus. Există nenumărate modalități prin care magia Soarelui poate fi integrată și exprimată în viețile noastre. Creativitatea, joaca, umorul, iubirea oferită necontenit sunt niște semne clare ale însoririi ființei umane.

Lista de mai sus și indicațiile vor fi completate odată cu trecerea timpului și alte conștientizări ce se vor ivi. Ceea ce mă bucură este că există acest început și deplina deschidere pentru a ne apropia de radianța Soarelui.

Oamenii care își activează Soarele interior (suma celor 2 creiere amintite) sunt pionierii Arhitecturii iubirii și armoniei la nivel social. În jurul lor și a unor nuclee de inimi radiante se vor contura primele oaze oraganice ale erei de aur atât de mult profețită și în timp aceste oaze vor cuprinde întreaga realitate planetară.

Când se va întâmpla asta? Chiar nu contează. Ce este absolut epocal este faptul că procesul a început, că primii pași și cei mai grei au fost făcuți și că ne adâncim la nivel social în arta de a iubi ce reprezintă prin excelență arta de a ne adânci în virtutea solară a radierii și însuflețirii.

Arta de a iubi  presupune mai degrabă o continuă abandonare într-o stare și frecvență strălucitoare decât urmarea unor dogme sau doctrine spirituale, o adâncire continuă într-un proces alchimic și deopotrivă onorant ce ne transpune în a ne trăi viețile în realitatea Pământului precum niște „sori vii”.

Sol invictus. Viitorul solar al omenirii se întrupează în prezentul acum. Prin lectura acestor rânduri, prin deschiderea inimilor și cântecul lor cristalin ce începe să se întrupeze vibrant în realitatea Pământului.

 

About the author

Petrea Ciortan

Leave a Comment