Educație holistică

Drumul luminii

Written by Petrea Ciortan

Născuți din pură lumină suntem cu toții și însăși viața este o curgere permanentă a luminii. Lumină din lumină ce dăruiește lumină. Asta suntem dintotdeauna. Acesta ne este singurul destin.

În ultimii ani termenul de lumină a fost folosit în fel și chip pentru a descrie procesele transformative prin care oamenii, planeta Pământ și sistemul solar trec: lucrător în lumină, ființă de lumină, războinicul luminii, corp de lumină, biruința luminii sunt doar câteva dintre sintagmele atât de des uzitate cu entuziasm dar și cu o oarecare naivitate și exagerare ușor de înțeles.

În definitiv ce este lumina? Se poate oferi un răspuns acestei simple întrebări? Putem vorbi în termeni pragmatici despre lumină încât să putem întrezări un drum al luminii dincolo de metaforele mai mult sau mai puțin exagerate?

Miza e mare și cu siguranță orice răspuns este cu valoare aproximativă.

Pentru noi oamenii sursa cea mai mare de lumină o reprezintă Soarele, apoi Luna. Din cosmos și Pământul are lumina lui. Urmează desigur sursele artificiale cu care ne-am obișnuit în ultimile sute de ani, străvechiul foc și minunații licurici.

Se poate vorbi despre oameni luminoși sau vorbe de duh ce ne luminează. Cu siguranță fiecare dintre noi am trecut prin momente luminoase și clipe mai obscure.

Există o lumină vizibilă și o lumină ce ochiul uman nu o poate percepe. Și desigur există o seducție a luminii și o chemare a ei pe care oamenii au resimțit-o dintotdeauna.

Dar cum poate fi ea onorată cu adevărat? Unde găsim lumina despre care se vorbește atât? Ce înseamnă a fi și a trăi în lumină?

Lumina cu toate implicațiile ei nu poate fi abordată în afara vieții și a proceselor ei naturale. Între lumină și viață există o legătură intimă și înțelegând că lumina este o sursă de strălucire, așa cum spune și etimologia,  putem să intuim că ea este intim legată de sursele principale de energie sau nodurile principale energetice dintr-un sistem oarecare.

Prin această optică, simplă de altfel, a înțelege cu adevărat lumina înseamnă a ne apropria de sursele principale de energie din jur și a le experimenta. Iar cum aminteam mai sus ele sunt Soarele, Luna, Pământul și aștrii cerești. Este extraordinar de simplu, iar cum se face asta este cu totul și cu totul altă poveste.

În același timp există surse de lumină și energie extrem de intime fără de care existența noastră nu ar putea fi posibilă. Nu mai reprezintă nici un mister faptul că organismul uman emite biofotoni deopotrivă cu toate organismele vii.

Fiecare ființă are propra-i lumină, fiecare suflare de viață reprezintă un nod energetic dintr-o infinită rețea. Totul este lumină.

Lumina nu are opozant așa cum am fost obișnuiți să gândim. Lumină versus întuneric reprezintă o problematică falsă. Lumina este peste tot. Ea este însăși viața și curgerea ei în toate formele, iar ceea ce denumim a fi întuneric nu este decât cea mai joasă frecvență a luminii, o lumină chinuită și transformată în ecuația experimentării lumii formelor în durere, suferință, mânie, ură ce servesc unui plan pe care doar logica vieții îl înțelege deplin.

În ceea ce ne privește pe noi oamenii, lumina rezidă în tocmai arhitectura organismului și în principalele lui surse de inteligență denumite creiere ce activate și însumate ne fac a radia lumină. Cu cât ne adâncim mai mult în propriul organsim și în inteligența lui specifică cu atât avem acces la mai multă lumină.

Iar drumul luminii  începe odată cu acest înțeles.

Suntem născuți din lumină. Suntem lumină din lumină radiind lumină, iar după anii copilăriei, datorită presiunii mediului și a condițiilor de viață create de oameni pe Pământ lumina începe să pălească. Sursele principale de inteligență și energie sunt virusate de un câmp energetic creat din toată suferința omenirii de la începuturile existenței ei la care sunt conectați cei mai mulți dintre oameni, câmp ce ne influențează subtil biologia, adn-ul, comportamentul și implicit destinele.

În acest minunat 2018 ce ne entuziasmează pe mulți dintre noi acest câmp energetic numit de literatura mistică câmp astral a început a se cutremura din ce în ce mai mult și a erupe ca un vulcan, de aceea foarte mulți oameni se simt copleșiți de ceva ce nu pot înțelege. Nu e deloc plăcut dar este foarte necesar. Mai mult este îmbucurător.

Și pe acest fond este din ce în ce mai vital să ne familiarizăm cu ceea ce înseamnă cu adevărat lumina și drumul către ea.

Primul pas spre reîntoarcerea în grația luminii este sinonim cu redescoperirea propriei inteligențe, a devirusării creierelor principale și a activării lor.

În mod surprinzător pentru mulți lumina nu se află în ceruri și nici în temple. Iar dezideratul raportării la Sursă, total decuplat de la propria sursă de energie și inteligență, este o naivitate ce nu ne-o mai putem permite multă vreme.

Al doilea pas îl reprezintă acordarea cu sursele principale de energie și lumină la care oamenii au acces: Pământul și Soarele. Pe acest fond ceea ce înțelegem prin esența sau spirit începe să se întrupeze din ce în ce mai mult în corpul nostru și în realitatea Pământului. În alte cuvinte începem să ființăm și să trăim iarăși în lumină și să beneficieam de ceea ce Sursa și Focul cel veșnic Viu ne transmite prin inima Pământului și a Soarelui la care în mod ferice  inimile noastre s-au acordat, iar dacă există o victorie a luminii pentru noi oamenii, aceasta este.

Drumul luminii este un drum deschis tuturor. Nu este deloc un drum facil și nicidecum unul conceptual, ci unul necesar. E un drum ce implică ani și ani de metamorfoze, un drum al reîntregirii și reîntoarcerii depline în râurile vieții și a forțelor ei vitale ce una cu lumina sunt.

Să fie lumină din lumină și noi mereu radiind lumină.

Pentru a înțelege mai pe larg cele afirmate mai sus vă invit să parcurgeți articolul Sol invictus – prin poarta eclipsei pășim în era însoririi

si articolul Inima insorita (http://templulvietii.ro/2018/07/25/inima-insorita/)

About the author

Petrea Ciortan

Leave a Comment