Noi Suntem Inima Pământului

Ordinea implicită a planetei Pământ – Noi Suntem Inima Pământului I

Written by Petrea Ciortan

Noi Suntem Inima Pământului – o viziune integratoare și unificatoare 

Precizare

Conștiința Universală, pe numele ei cel mai complet și simplu VIAȚA, ne hărăzește pe toți cu o genialitate firească căreia i se mai spune și înzestrare și cu anumite imbolduri menite să-i ofere ei și implicit nouă eterna continuitate, înflorire și expansiune.

Pe mine viața m-a înzestrat cu o puternică curiozitate și aplecare către experiment, improvizație și o deschidere atât către universul matematic-geometric cât și cel poetico-spiritual ce observ pe zi ce trece că încep să se completeze în mod din ce în ce mai uimitor.

Pe acest fond călătoria până la această vârstă/etapă a vieții a fost presărată cu o îngemănare minunată între adâncirea în lecturi interdisciplinare și sete nebună de cunoaștere și o pornire către experiment, aplicare, inovație haotică generatoare de viitoare ordine. Această nuntire ce mi-a dat multe bătăi de cap și multă neliniște, dar și oferit multe comori de neprețuit, a fost magistral conturată de o pornire atât de profund întipărită în fibrele ființei și propriul adn de a experimenta și înțelege mediul natural.

Ajuns la o firească vreme a sintezei urmează să împărtășesc într-o viziune integratoare și dinamizatoare ceea ce am văzut, înțeles și cred că putem împlini împreună pentru a zugrăvi cel mai înfloritor viitor posibil în eternul prezent ce ne unește pe toți.

Continua aplecare spre a experimenta și înțelege mediul natural condimentată de încă o timidă, dar sugestivă documentare științifică m-a făcut să realizez că știu atât de puține despre logica vieții, ceea ce îmi conferă siguranța unei adânciri continue în misterele ei, dar mai ales să conștientizez că fundamentele culturale ale omenirii ce ne conturează imaginea asupra lumii este extrem de defazată de ceea ce viața este în realitate și de logica ei inerentă.

De aceea este posibil ca rândurile de mai jos să pară pe alocuri stranii sau futuriste unora, însă vă asigur că viziunea are în spate și face trimiteri către fundamente științifice interdisciplinare ce pentru o anumită categorie de oameni sunt deja valori de bază prin care lumea și universul sunt privite întru contemplarea și continua lor înțelegere.

Viziunea integratoare și unificatoare “Noi suntem Inima Pământului” este prima articulare în cuvinte a fundamentelor principale ale arhitecturii iubirii și armoniei ce urmează a fi aplicate printr-o largă solidaritate umană deopotrivă tacită și colaborativă pentru a ctitori/pune bazele unei civilizații solare armonioase și pospere. Deviza arhitecturii iubirii și armoniei și însăși logica ei se află în afirmația “Suntem iubirea pe care alegem să o răspândim în lume” intenție degrevată de orice tendință salvatoare și născută din conștiința iubirii de a se dărui și de a crea mereu și mereu spații largi de joacă și exprimare creativă.

Noi Suntem Inima Pământului are în acest moment 12 capitole, acest articol reproducând primul capitol. În următoarele zile va fi postat zilnic câte un articol sau maximum două în funcție de curgerea pe care viața o cere.

1. Ordinea implicită a planetei Pământ.
2. Strigătul creării civilizației solare.
3. Arhitectura iubirii și armoniei.
4. Punctul zero. Piatra de temelie.
5. Exodul către natură și lumea rurală. Re-integrarea rasei umane în țesătura de viața a Planetei Pământ și armonizarea cu logica ei. Începutul arhitecturii iubirii și armoniei la nivel fizic. Crearea centrelor holistice, a Vetrelor Soarelui și a noilor sate organice.
6. Ieșirea la nivel relațional și social din triunghiul victimă – agresor – salvator și asumarea statutului de ființă creativă. Tranziția către statutul de arhitect al iubirii și armoniei.
7. Modelarea orașelor.
8. Educația și economia holistică. Generarea cadrelor și tranziția către economia holistică precursoare a armoniei la nivel social.
9. Rolul României.
10. Crearea de câmpuri morfogenetice care să sprijine clipă de clipă și pe termen lung arhitectura iubirii și armoniei. Sunetul.
11. Primii pași.
12. Homo naturans.

1. Ordinea implicită a planetei Pământ. Crearea civilizației solare.

Din fericire pentru noi toţi trăim momente epocale, trecem prin transformari cruciale şi ne aflăm conştienţi sau nu în faţa unui dublu proces cu puternice ecouri civilizaționale ce ia amploare:

a) Datorită dinamicii cosmice conferită de relația Pământ – Soare – Sagitarius A, ordinea implicită (vezi definiția oferită de marele fizician David Bohm) ce tronează asupra planetei noastre este într-o continuă transformare ce implică prezența unei cantități mai mare de energie solară în câmpul Pământului (mai ales după furtuna solară din 15 martie și cea de pe 18 septembrie ce datorită fenomenului equinox crax a făcut posibil ca multe radiații solare să intre prin scuturile magnetice ale Pământului).

În sistemul solar totul este într-o continuă transformare și ar fi firesc să devenim conștienți la nivel global de acest aspect. (vezi mai multe informații aici: https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/planetophysical/planetophysical1.htm)

Cine are o minimă imagine dinamică asupra sistemului solar este conștient de faptul că fiecare furtună solară bombardează planetele cu noi informații generând anumite transformări în fiecare dintre ele, că fiecare lună nouă și plină au efecte puternice asupra Pământului și implică un anumit transfer de informație dinspre Soare spre Pământ.

La nivel galactic lucrurile sunt mai spectaculoase, dar nu e locul pentru detalii. Atât este important a menționa că ordinea implicită a Pământului este conținută într-o ordine implicită mai vastă și că tehnic gaura neagră Sagitarius A emite clipă de clipă radiații puternice către toți sorii galaxiei și că particulele neutrino emise de Sagitarius A și apoi de Soare către Pământ au proprietatea de a intra prin câmpurile magnetice și de a informa materia. Ele învăluie și informează tot ceea ce există.

b) În urma profundelor transformări din ultimile luni și a unor gesturi pregătitoare manifestate începând cu 2014, o parte din omenire este pregătită să se alinieze cu ordinea implicită ce planează asupra noastră și implicit asupra arealului geografic din care România face parte, areal pe care putem să-l numim generic Balkani.

În termeni spirituali, profețiile se împlinesc și cele mai înalte potențiale sunt pregătite să intre în scenă.

Pe acest fond oamenii care sunt pregătiți să se alinieze cu ordinea implicită planetară sunt invitați:

a) să își unească energia și forțele;

b) și să își asume tranziția de la actuala civilizație la una solară ce are la bază un profund respect față de planeta Pământ și toate formele de viață ce trăiesc în realitatea ei.

Din fericire suntem în zorii prefigurării EREI solare a umanității, însă e capital să realizăm că ea nu se va întâmpla fără participarea noastră ce ne asigură atât acomodarea cu frecvențele din ce în ce mai înalte ce bombardează și sărută Pământul cât și puterea de a le integra și transmite la nivel cuantic întregii omeniri. Lucrurile sunt simple: ne implicăm în a traduce vibrațiile înalte în acțiune și cadru civilizațional nou sau riscăm să fim scoși din ecuația vieții prin neputința sau apatia față de invitația cosmică de a ne adapta și a integra noile coduri solare și cosmice. Adaptarea la noile energii presupune o transformare și dinamizare la nivel de adn ce pentru un anumit număr de oameni a început de multă vreme, însă acum e vremea ca un număr mai mare de oameni să intre în focurile transformării și deopotrivă a creării obișnuințelor și cadrelor sociale ce permit acest lucru. Dacă înțelegem că suntem o expresie a Pământului și a Soarelui putem lesne să realizăm că aceste două forțe se pot dispensa oricând de materialul genetic ce nu este capabil să țină ritmul cu informațiile emise de ele. Viața nu este cinică așa cum ar putea să creadă unii oameni ce prea mult s-au considerat buricul universului, ci este extrem de darnică și deopotrivă pragmatică oferind posibilitatea unei evoluții fantastice ființelor umane, dar și imperativul creării de cadre și îmbrățișării de atitudini pe măsură.

În fața acestei accelerate infuzii solare și cosmice ce se intensifică de la zi la zi suntem chemați să ne reformulăm din temelii credințele, viziunea asupra existenței și stilul de viață ce articulează actuala civilizație.

Suntem în fața celei mai fericite necesități și urgențe planetare și a unei șanse monumentale totodată ce în mod surprinzător pot fi onorate prin gesturi și atitudini simple atât timp cât există o informație coerentă ce pregătește, coagulează și explică în termeni preciși și clari dinamica cosmică și implicațiile ei și deopotrivă se creează o mare solidaritate umană pentru a onora transformările din cadrul sistemului solar ce nu mai sunt de ignorat sau de plasat în zona obscură a unei spiritualități stranii.

Posibilitățile și resursele oamenilor sunt infinite atât timp cât oamenii sunt dispuși să acționeze, pasivitatea nefecând decât să crească presiunea asupra noastră și astfel să ne sucombăm în propriul potențial. Rândurile ce urmează reprezintă o primă clară traducere în cuvinte simple a unei viziuni integratoare și unificatoare la nivel social menite să ne ghideze și însoțească în această transformare și adaptare fericită și impusă de continua schimbare a dinamicii dintre Pământ și Soare.

Într-un viitor foarte apropiat informațiile prezentate mai jos, dublate de permanenta lărgire a percepției asupra logicii vieții și a dinamicii Pământ- Soare – Galaxie prin magia interdisciplinarității spre care ne deschidem tot mai mult, vor fi digerate și primite de toți oamenii Pământului. Până atunci ele se adresează doar acelei categorii mereu fluctuante de oameni pregătiți să înțeleagă aceste informații și cu infinit respect acelor pregătiți și dispuși să le integreze și manifeste în viețile de zi cu zi ce prin asta devin prea-fericiții în inimile și acțiunile cărora se află destinele umanității și sursa de inspirație ce are mereu menirea de a deschide și arăta calea.

2.Energia Pământului crește de la zi la zi, existând anumite momente de creștere accelerată reprezentate de lunile noi și pline, de eclipse, de echinocții și solstiții, de furtunile solare, de exploziile și emisiile din ce în ce mai mare de radiații dinspre Sagittarius A, de explozii masive de raze gamma în galaxie apărute din senin fără o explicație logică oferită de știință și de alte fenomene încă neînțelese și nesesizate. Pur și simplu se întâmplă și desigur că ele fac parte dintr-o logică ce nu o putem acum cuprinde.

Cele afirmate de mai sus sunt niște simple juxtapuneri a unor fenomene deja acceptate de știința contemporană și nimeni nu știe ce urmează, ce corelări de forțe se pot crea (exact cum a fost în primăvara asta).

Ca să înțelegem mai bine fenomenul de creștere continuă două exemple simple ce vizează o altă optică asupra simplelor fenomene de echinocțiu și lună nouă, plină și sunt mai mult decât binevenite.

a) În primăvara anului acesta două fenomene astronomice ce s-au produs simultan au bombardat energetic planeta Pământ mai mult decât s-ar fi așteptat cineva.

În jurul echinocțiilor se întâmplă fenomenul de „equinox crax” datorită presiunii vântului solar asupra câmpului magnetic al Pământului. Timp de câteva zile înainte și după echinocțiu, câmpul magnetic este slăbit și o cantitate mai mare de radiații intră dinspre Soare în realitatea Pământului, fapt ce completează motivele celebrării în diferite tradiții a acestor zile.

Anul acesta în acest interval a avut loc și o furtună solară de intensitate redusă comparativ cu altele, însă câmpurile magnetice fiind slăbite, influența ei a fost colosală și a făcut valuri printre oameni (mulți apropiați au resimțit fenomenul acut) și mai nimeni nu a prevăzut acest lucru fiindcă nu există chiar la nivel ștințific sau în comunitatea spirituală oameni care să coreleze diferite fenomene astronomice validate de cercetări realizate în ultimii ani.

(un articol despre equinox crax https://spaceweatherarchive.com/2018/03/12/equinox-cracks-forming-in-earths-magnetic-field/)

b) Cu fiecare lună plină se creează un transfer energetic dinspre sistemul solar către Pământ. În faza de lună nouă, luna este energizată masiv de Soare (vezi un articol sugestiv aici https://www.space.com/15957-moon-sun-surprising-interaction.html )

, iar la faza de lună plină odată cu pătrunderea acesteia în coada magnetică a Pământului, energia captată de la Soare este depozitată în realitatea planetei, în special în lumea apelor. (vezi un articol sugestiv aici https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/17apr_magnetotail)

Astfel de fenomene cosmice și altele ce vizează relația Pământului cu Soarele, faptul recunoscut și de astronomie că gaura neagră Sagittarius A situată în centrul galaxiei emite din ce în ce mai multe radiații (raze gamma, raze x, neutrino, etc) către Soare și implicit către Pământ, fac ca ritmic prin scuturile magnetice ale Pământului să intre mai multe informații cosmice ce ne accelerează transformarea, ne modifică mediul înconjurător cu apariția unor mutații de rigoare.

Creșterea este progresivă și cu fiecare eveniment astronomic mai important, energia Pământului crește și odată cu ea și o anumită presiune psihică pe care oamenii mai sensibili o resimt din plin, presiune ce nu reprezintă altceva decât fermentul transformării și învierii rasei umane ce se află într-o mare letargie și totodată proces de mutație către ceva cu totul și cu totul neobișnuit în comparație cu datele clasice despre ce înseamnă a fi om.

Energia crește și din interior odată cu nașterea fiecărui copil, odată cu fiecare zâmbet și mângâiere și mai ales odată cu fiecare om ce se calibrează la pulsul planetei și al Soarelui ce devine astfel un canal prin care planeta, Soarele, cosmosul acționează direct în cadrul societății planetare.

Frecvențele înalte generate în ritm crescendo atât din interior, cât și din exterior cauzează praguri și salturi neașteptate și generează o curbă ascendentă într-un grafic al creșterii frecvenței.

Foarte mulți oameni resimt fenomenul, sunt multe scrieri despre această transformare planetară, unele mai deochiate, altele extrem de pertinente, iar știința ultimilor ani vine să confirme timid. În această lumină putem realiza că intrând în realitatea Pământului frecevențele energetice din ce în ce mai înalte implică pas cu pas schimbarea ritmică a tuturor datelor prezente în sistemul planetar.

Pe Pământ totul este într-o profundă transformare. Însăși structura de carbon, apa, hidrogenul și întreaga rețea de viață se află în pragul unei mutații de proporții.

Ce ar fi de reținut este că suntem abia în zorii unei gigantice transformări și creșteri a frecvenței energetice. Totul urmează a lua amploare așa cum nimeni nu poate să își imagineze și este de datoria noastră să abordăm acest fenomen din perspectiva de oameni lucizi și capabili să țină ritmul transformărilor. Pe graficul unei creșteri în progresie geometrică suntem în momentul în care după o creștere lină întinsă pe decenii și sute de ani, creșterea începe să fie din ce în ce mai accelerată într-un interval de timp foarte scurt.

Sursa acestei transformări o reprezintă cel mai probabil emisiile din ce în ce mai puternice dinspre Sagitarius A.

Hai să ne înțelegem. Comunitatea științifică a descoperit faptul că Sagitarius A este centrul galaxiei undeva prin 1974 prin Balick and Brown și abia târziu a putut să studieze minimal dinamica acestui uriaș centru prin observatorul Chandra X care a confirmat că sunt fluctuații neprevăzute în acest straniu nou punct de reper descoperit. În atât de puțin răstim observarea centrului galactic este infimă, având în vedere că noi abia devenim conștienți că în momentele de lună plină, astrul nocturn intră prin coada magnetică a Pământului și mișcă apele și emoțiile oamenilor și influențează realitatea planetară într-un mod vizibil pe care în sfârșit putem să îl înțelegem fără a ne baza doar pe mărturiile astrologiei sau ale tradițiilor spirituale.

Întregul sistem solar este în transformare fiindcă însăși Soarele este într-o mare transformare cel mai probabil cauzată de emisiile dinspre Sagitarius A. Putem să ne imaginăm că orice emisie oricât de puternică ar fi indiferent de durată, are trepte de intensitate. La început vin valurile exterioare ce au o intensitate mai mică, apoi valuri mai arzătoare și tot așa.

Este foarte posibil ca această accelerare a transformării să reprezinte pătrunderea într-o intensitate mai mare a unei emisii a găurii negre Sagitarius A către toți sorii galaxiei. Ceea ce încă nu este clar pentru comunitatea științifică este modul în care stelele din galaxia noastră comunică între ele și implicit Sagitarius A cu ele dincolo de emisiile de raze gamma, x, particule neutrino etc.

Este foarte posibil ca prin rețeaua cosmică de stele țesută precum celulele o țes în organism să existe și alte modalități de comunicare așa cum teoria universului electric o presupune.

Cert este că infuzia de radiații cosmice este din ce în ce mai mare, iar intensitatea urmează să crească. Desigur, ceea ce este expus în ultimile paragrafe referitor la emisiile dinspre Sagitarius A este mai degrabă o presupunere ce poate explica la un nivel mai amplu ce se întâmplă în dinamica Pământ – Soare, dar mai ales să sugereze ce urmează.

Intenția acestor rânduri nu este de a convinge sau de a argumenta o filosofie de viață, ci mai degrabă de a prezenta și împărtăși cu riscul subiectivismului și a unor limite culturale și științifice anumite fenomene și procese planetare ce ne vizează pe toți mai ales în ecuația unei juste pregătiri și atitudini proactive față de colosala transformare ce se întâmplă chiar acum.

În timp ce reparcurgeam acest capitol am primit un articol ce avea ca temă principală închiderea în 7 septembrie a observatorului Sunspot Observatory, gest ce a creat foarte multă vâlvă, mai ales fiindcă se pare că au existat anumite scurgeri de informații către mass media ce sugerau că în Soare se întâmplă ceva colosal și că anumite “forțe extra-terestre” sunt implicate în a gestiona fenomenul și implicit emisiile de Soare spre Pământ.

Speculații de tot felul se pot crea cu mare lejeritate. Din tot articolul mi-a atras atenția un citat ce urmează să-l readu mai jos. Ceea ce consider că este important nu este raportatea la o iminentă ciocnire cu un val de energie solară, ci faptul că la nivel planetar se conturează o anumită raportare la astrul nostru cel de toate zilele.

Nu contează ce o să se întâmple în viitor fiindcă deja în acest moment se întâmplă să intre zilnic din ce în ce mai multă radiație solară dinpsre Soare înspre Pământ. Totul se întâmplă acum.

Sunt patru ani de când meditez profund la acest text și mă întreb când se poate cu adevărat vorbi despre așa ceva fără a duce discuția în derizoriu. Timpul a venit iar noi suntem pregătiți să privim cu mai mare atenție spre Soare și deopotrivă spre “inima” noastră – sediul Soarelui Interior ce ne face să percepem cu adevărat timpurile feerice pe care le trăim cu toate urgențele și necesitățile lui.

“Solar flares were found to directly affect the mental and physical state of humans in 2008 and three years later, we are seeing just how true that finding truly is. The sun has such incredible power that it is able to send solar flares shooting into the Earth’s atmosphere and affecting its electromagnetic energy field, as well as affecting each person’s electromagnetic energy field… The increase in solar activity activates compressed jealousy, anger, and fear in our minds, no matter if we are conscious or unconscious of this process. If people have not been working on healing these issues, the issues become stronger and magnified when there is a period of increased solar activity as there is now. We are living in a difficult period of our timeline, yet we should not allow ourselves to become sad about the state of everything because we can use this period to our advantage. Let’s use this period of increased solar energy to create great opportunities for positive social transformation…the world desperately needs it.” Paul Lenda

Dacă înțelegem că urmează să fim expuși din ce în ce mai mult către efectele frecvențelor razelor x, gamma, filtrate atât cât o să permită câmpul geomagnetic în continua lui transformare, realizăm că e vorba de destinele întregii omeniri și nu numai, iar informațiile prezentate vor fi privite diferit și nu doar din o perspectiva evoluției spirituale sau a unor jocuri metafizice. E vorba de cea mai mare provocare cu care omenirea se va confrunta vreodată și de o pregătire temeinică pentru a-i face față.

Ceva de mari proporții urmează să se întâmple în viitorul nu prea îndepărtat și este vital să ne pregătim exemplar, să urmăm chemarea vieții și nu doar să fim victime ale creșterilor masive ale energiei Pămîntului.

Nu mai este timp să evităm astfel de abordări, nici să ne hazardăm sau impacientăm și nici să umplem de derizoriu una din cele mai mari provocări ce urmează să-i facem față și care vine dinspre Soare.

Pentru a vedea și mai clar tabloul general planetar este ideal să conștientizăm că în fiecare clipă energia mediilor naturale este într-o continuă creștere, iar cei mai mulți oameni sunt din ce în ce mai defazați de această creștere din ce în ce mai accelerată datorită faptului că în primă fază energia înaltă ce îmbrățișează crescendo Pământul generează eliminarea prin oameni a câmpului de energie creat de-a lungul istoriei umanității, câmp energetic numit astral inferior în care este gestionată toată suferința și drama planetară.

Orașele, pe lângă funcțiile sale vitale evoluției planetare, au devenit mari spații de purificare, devirusare și “exorcizare” colectivă și pentru foarte mulți oameni ele reprezintă un mediu extrem de toxic și de limitativ.

Concluzia este simplă: pentru a urma drumul impus de Soare și cosmos planetei este imperativ necesar să ne adaptăm cât mai repede energiei planetei ce crește în progresie geometrică, să integrăm energiile crescânde și să ne familiarizăm treptat cu pulsul planetei și cu pulsul Soarelui ceea ce nu se poate face peste noapte ci printr-un proces de acomodare ce durează ani și chiar decenii pentru anumite persoane.

“Grația divină” atât de des pomenită rezidă la un anumit nivel în primul și în primul rând în energia planetei Pământ și vine dinspre Soare, dinspre Sagitarius A și dinspre sursa a tot ce există conținându-ne pe toți în brațele ei. Iar pentru a gusta din darurile ei avem de acceptat că ea nu se află undeva în ceruri, într-o realitate abstractă, ci în primul rând se exprimă prin rezonanța Shuman – pulsul Planetei Pământ.

Mai mult de 90 de procente din populația planetei dacă ar fi conectată la rezonanța Shuman ar leșina într-un interval mai mic de 7 minute. Prin acest exemplu putem vedea cu adevărat dimensiunea defazării actualei civilizații față de energia Pământului și putem să acceptăm că avem misia ca în cel mai scurt timp să “neutralizăm” defazarea existentă mai ales devenind conștienți că energia Pământului crește de la zi la zi.

În mediile spirituale se vorbește deseori despre Pământul 3D, 4D, 5D, fără a se înțelege că în spatele acestor categorisiri se află niște procese explicative ce au fost cerute și generate chiar de intelectul uman în dorința lui de a își explica lumea și evoluția umanității.

Pământul 3D este experiența oamenilor care se raportează strict la planul material, Pământul 4 D îl reprezintă experiența celor care au început să urce pe scara valorilor create de umanitate ce se reflectă în planurile mai înalte ale așa ziselor câmpuri astrale și mentale ale omenirii, iar Pământul 5D îl reprezintă experimentarea purității energiei planetei Pământ ce se află în permanență într-o continuă comunicare cu Soarele.

În alte cuvinte pe Pământul 5D trăiesc cei care au ajuns să fie conectați deplin cu energia crescândă a planetei. Simplu și frumos, nu?

3)Ordinea implicită și energia ce o generează la nivel planetar “cere” ca omenirea să ia anumite măsuri pentru a ține pasul cu pulsul cosmic.

Niciodată ca acum nu a existat o mai mare defazare între energia/frecvența Pământului ce crește din ce în ce mai mult de la zi la zi datorită emisiilor solare și cadrele civilizaționale create de oameni pe care le numim orașe.

În natură totul înflorește, în marile oraşe datorită presiunii emisiilor solare ce tensionează enorm oamenii, a creșterii demografice, a reducerii agravante a spațiului natural și a creșterii poluării totul se învolburează, iar orașele mari devin pe zi ce trece din ce în ce mai greu de suportat și veritabile devoratoare de energie vitală.

Cei mai mulți oameni din lumea satelor captivați de lumea, valorile și energia orașelor (mai ales prin televizor) și marcați de un profund sentiment de nemulțumire sunt defazați de la spectacolul naturii și energia ei inefabilă.

În acelați timp prin dinamica lor orașele sunt cadrele cele mai potrivite accelerării evoluției individuale și colective până la un anumit punct. Rolul lor civilizator a fost mare și încă multe aventuri culturale, științifice și spirituale sunt de desfășurat în inima și la periferiile orașelor.

Marea provocare ce necesită o abordare de mare finețe o reprezintă faptul că defazarea, dez-acordarea dintre energia Pământului din cadru natural și energia orașului crește de la zi la zi, iar oamenii aglomerărilor urbane și a celor captivați de actuala civilizație sunt mai degrabă programați clipă de clipă genetic de câmpul energetic specific al fiecărui oraș ce are o mare conexiune cu subconștientul colectiv, decât de energia Pământului și a Soarelui. Oamenii familiarizați cu epigenetica (creierul celulei se află în membrană și este influențat de mediu) înțeleg foarte bine acest proces și înțeleg că dispoziția genetică este realizată de sursa de energie la care oamenii sunt acordați.

În mod surprinzător cei mai mulți oameni sunt conectați la energia subconștientului și nu la rezonanța Shumann sau pulsul Pământului și implicit al Soarelui și pentru a face față valurilor din ce în ce mai mari de energie este vital să ne întoarcem către natură și către acordarea cu energia Pământului ce crește zilnic.

Omul viitorului, homo naturans, este rezultatul unei mutații genetice realizate în urma adaptării la energiile unui mediu înconjurător pur și a razelor de soare. Materialul genetic, altfel spus oamenii, care nu vor reuși să se adapteze la ritmul accelerat al transformărilor vor părăsi scena evoluției planetare fiindcă noua realitate ce se va dezvălui ca nou cadru de existență nu le mai permite funcționarea genetică și biologică. Acest lucru se întâmplă deja și toate modificările climatice, dispariția anumitor specii sunt răspunsul pe care Pământul îl oferă emisiilor dinspre Soare și Sagitarius A. Factorul antropic are și el un cuvânt de spus, însă în spatele acțiunilor oamenilor se află voia și logica vieții pe care deseori ne este foarte greu să o înțelegem.

Prin excelență orașul este o țesătură de energii, de câmpuri aurice ce formează un întreg ce te condiționează vrei nu vrei. Rari sunt acei oameni care reușesc să se plaseze dincolo de plasa de gânduri și emoții ale marelor aglomerări urbane și să ajungă să se conecteze deplin cu simpla, grațioasa și înalta energie a Pământului, ceea ce de cele mai multe ori implică abilitatea de a trece peste toate raportările, valorile și crezurile create de oameni de-a lungul întregii existențe umane oricât de seducătoare ar fi ele.

A venit vremea ca aceste exemple să nu mai fie rarissime și izolate și ca toți care înțelegem cu adevărat ce se întâmplă acum pe Pământ și care este reala miză să ne unim inimile, abilitățile pentru a genera cea mai mare solidaritate din istoria planetei.

Așa cum am amintit mai sus în fața acestei accelerate infuzii solare și cosmice ce se intensifică de la zi la zi suntem chemați să ne reformulăm din temelii credințele, viziunea asupra existenței și stilul de viață ce articulează actuala civilizație.

Suntem abia la începutul intensificării creșterii frecvenței energetice a Pământului și Soarele are surprize mari pentru noi. Putem să ne simțim amenințați, să ne speriem și să considerăm avalanșa energiei solare drept o tragedie sau putem vedea în asaltul focului solar șansa șanselor de a ajunge să trăim cu inima deplin activată, să experimentăm entuziasmul creativității și a jocului pur, să fim învăluiți de grație și de binecuvântările iubirii,  forțați și ajutați deopotrivă să creștem într-o zi cât alții într-un an așa cum creștea Făt Frumos în povești. Avem la îndemână tot ceea ce este necesar doar să avem puritatea intenției și capacitatea de a acționa în consecință. Seria de articole Noi Suntem Inima Pământului și altele ce vor urma în continuarea lui sunt menite să ofere informații folositoare, exemple sugestive și să puncteze minimal ce ar putea să facă fiecare individual și cu toții împreună pentru păși relaxați în frecvențele solare.

Textul de față și informarea ce o conține ar fi fost cumva firesc să fie emise de autoritățile ce aparent ne conduc destinele. Însă se pare că ele nu sunt pregătite să înțeleagă pe ce lume trăim și prin asta își arată falimentul și defazarea față de realitate și pulsul prezentului și incapacitatea de a servi oamenii care îi reprezintă.

Din fericire conștiința universală își exprimă mereu factorul de noutate și ghidare prin oameni aleși de ea și legitimează după o logică de ea știută transmiterea anumitor mesaje în anumite intervale temporale prin anumite ființe pregătite pentru o firească coordonare și asumare a unei responsabilități ferice.

4. În ultimii ani în comunitatea spirituală se vorbește foarte mult despre iminența unei transformări și a unui fenomen social cu implicații soteriologice numit EVENIMENTUL.

Anul acesta evenimentul a fost extrem de pomenit și râuri de articole au curs la nivel mondial în care se ofereau tot felul de informații despre eveniment și despre probabilitatea ca el să aibă loc anul acesta. În unele articole se vorbea despre apariția îngerilor pe Pământ, despre o mare lumină care va invada Pământul.

Aceste articole sunt frumoase în simplitatea și naivitatea lor, mai ales cele care conțin clar trăirea iubirii și a invocării unei realități mai frumoase pentru noi toți. Ele deopotrivă sunt și tributare unui sentiment de victimă colectivă ce așteaptă imanenta salvare pe un fond al neînțelegerii dinamicii dintre Pământ și Soare.

Evenimentul atât de des pomenit în ultima vreme are multe implicații și în primul rând se referă tocmai la această creștere accelerată a radiațiilor solare ce va avea probabil în viitor niște praguri foarte mari. Evenimentul a început de multă vreme, se întâmplă acum și dinamica lui este accelerată de la zi la zi. La modul ideal este să ieșim din starea de așteptare specifică mentalității de victimă și să realizăm că suntem însăși parte din eveniment și că modul în care se articulează și logica lui ne invită să ne reconsiderăm existențele și să pășim activ în conturarea unei civilizații solare.

În același timp marele eveniment îl reprezintă deschiderea la nivel de mase a inimilor oamenilor și conturarea unei inimi colective capabile să întâlnească în toată splendoarea radianța Solară și să se bucure infinit de ea inclusiv prin a redefini toate datele existenței.

Întorcându-mă cu respect la articolele în care se vorbea despre imanenta venire a îngerilor pe Pământ și despre evenimentul de anul acesta, atât pot să spun în termeni coerenți și aproximativi că „îngerii” văzuți de anumiți clarvăzători sau psyhici nu sunt altceva decât razele de Soare, mai exact infuziile de radiații cosmice cu ecouri ale razelor x și gamma.

A venit vremea să ne deschidem către simpla realitate că îngerii, arhanghelii, serafimii, maeștrii ascensionați etc sunt ființe care trăiesc pe frecvențe foarte înalte, mai exact pot exista în dimensiuni în care substanța de bază o reprezintă razele x, razele gamma și alte tipuri de raze cosmice, exact cum pentru noi substanța primordială o reprezintă apa.

În această lumină ne este mai ușor să realizăm că Hristos sau conștiința Christică nu este altceva decât acea energie ce alimentează întrega viață cosmică. În mod firec nu există o ființă individualizată cu numele de Hristos, ci o calitate pe care o poate manifesta oricine devine conștient de existența acestor raze prin puterea de a le canaliza, după cum Hristos este deopotrivă numele unei conștiințe colective, transpersonale și metaforic sângele Universului și implicit și al nostru al oamenilor.

În acest moment al existenței pe mine nu mă animă setea de explicare  a dimensiunilor superioare ale existenței, ci interesul principal constă în a vedea cum putem ajunge ca omenire prin raporatea la propria natură și prin respect față de viața planetei Pământ și față de astrul ce ne conține la grația ce rezidă în pura energie a Pământului și a Soarelui ce se află deasupra tuturor constructelor mentale și emoționale ale omenirii, grație conținută în nemărginirea grației universale.

Intenția pură a acestor rânduri și a multor acțiuni și proiecte ce le suțin este de a stimula și spijini un număr cât mai mare de oameni, dar și pe mine ca parte din întreg și celulă a umanității, să își creeze o relație nemijlocită cu energia pură a Pământului și Soarelui, fiind absolut conștient de pasul colosal și de faptul că el oferă o deplină împuternicire și că din acest prag oamenii vor ști să își fie cu adevărat proprii lideri, ghizi și martori ai exprimării propriei măiestrii.

În puritatea ei această intenție este mai importantă chiar și decât cea conținută în necesitatea acordării la emisiile solare ce intră într-un ritm accelerat în realitatea Pământului.

Afirmația Daaaaaaa viață a devenit pentru mine quintesență a cunoașterii și trăirii ce îmi luminează mereu calea și nu are nevoie de argumente, explicații, metafizici. Într-un anumit fel totul se rezumă la daaaaaaaaa viață acest diamant plin de înțelepciune, atitudine creativă, acceptare și autorizare a proceselor vieții și abandon în fața măreției și misterului ei.

Întreaga omenire are nevoie de o abordare prin trăire a ceea ce de cele mai multe ori cultura și spiritualitatea a încercat să explice prin cuvinte, teologii, religii, sisteme metafizice.

Suntem în glorioasa etapă în care avem șansa de a trage linie și de a lăsa în spate universul conceputal și Pomul Cunoașterii pentru a gusta prin inimă din roadele Pomului Vieții și a ne a adânci în limbajul natural al cosmosului.

8 octombrie 2018

Continuare spre partea a doua: Strigătul creării civilizației solare

Dacă ți-a plăcut acest articol și ai vrea să ai acces la mai multă informații asemănătoare sau cu tematică înrudită, te invit să sprijini printr-o donație realizarea centrului multimedia Imago Mundi menit să participe activ la conturarea unei civilizații definite de armonie, comuniune, creativitate, prosperitate și respect față de toate formele de viață ale planetei Pământ. Pentru donații te rog să mă contactezi la petrea.ciortan@gmail.com

About the author

Petrea Ciortan

Leave a Comment