Noi Suntem Inima Pământului

Punctul zero. Piatra de temelie – Noi Suntem Inima Pământului IV

Written by Petrea Ciortan

Punctul zero. Piatra de temelie – Noi Suntem Inima Pământului IV

Înainte de a puncta în premieră principalele deschideri, acțiuni și atitudini de îmbrățișat ce articulează arhitectura iubirii, vă invit să înțelegem că toată această energie crescândă a planetei în ritm de progresie geometrică se răsfrânge asupra întregii umanități și are ca principal efect activarea inteligenței latente ce implică în prima fază o mare transformare psihică și bio-chimică, o devirusare de informațiile transgeneraționale și genetice limitative, în alte cuvinte o puternică alchimie personală și colectivă ce poate dura ani de zile, decenii pentru unii în funcție de particularitățile fiecăruia.

La început de descriere a viziunii integratoare să reținem că dinamica energetică planetară ne ajută și ne forțează în primul rând să ne cunoaștem propria biologie, să ne activăm inteligența ce rezidă în el (creierul emoțional, al inimii și cel cranian, măduva oaselor, adn). Suntem extrem de ajutați să înțelegem prin a experimenta cine suntem ca funcție biologică și nu doar ca proces cognitiv, și din fericire știința zilelor noastre prin anumiți exponenți de marcă ne oferă din ce în ce mai multe date pentru a ne crea o imagine de ansamblu nevirusată de derapaje dogmatice și misticisme inventate de psihicul uman.

Totodată vă invit să realizăm că în ultimii 40 de ani sub presiunea exercitată de emisiile cosmice și în fața confruntării cu limitările socioculturale și politice anumiți oameni au avut pornirea și misiunea, să zicem,  de a învia mai toate tradițiile spirituale antice și de a se raporta la adevărul exprimat de ele pentru a conșientiza mai deplin ce se întâmplă cu ei, pentru a se vedea într-o altă lumină decât datele culturale contemporane, iar prima și cea mai la îndemână opțiune a fost lumea înțelepciunii antice, a universului spiritual, religios și a societăților tradiționale.

În momente de mare criză oamenii au tendința de a se întoarce către valorile trecutului.

Pe acest fond de raportare la trecut au apărut viziuni noi, foarte multe terapii, sisteme metafizice și de autocunoaștere (Human Design, Cheile Genelor) și astfel s-a conturat actualul univers spiritual cu toate plusurile și minusurile lui.

Prezentul a deschis în sfârșit o falie către viitorul omenirii și în următorii 9 ani toate informațiile universului psiho-spiritual vor fi extrem de simplificate prin expansiunea viziunilor holistice, integrative, interdisciplinare.

Suntem invitați să conștientizăm că nu tot ceea ce vine dinspre trecut sau nu tot ceea ce este în biblioteca spirituală a omenirii este neapărat valoros. Dimpotrivă, multe informații au prins praful și mirosul limitărilor omenești, după cum multe dintre ele nu mai sunt valabile pentru actualele procese de mutație genetică prin care trecem cu toții.

Arhicunoscuta noțiune de maestru începe a păli și a fi reconsiderată și cea de măiestrie a fi potențată. În realitate nu atributul contează ce se poate înălța și pe niște considerente subiective, ci manifestarea unei stări la care avem din fericire acces cu toții. Maestru este un statut până la urmă consacrat de oameni, iar măestria este o realitate în care ne adâncim în permanență iar nu își are limite.

La modul absolut există 4 maeștri pe lume, rolul lor nefiind altul decât a te sprijini necondiționat fără nici intervenție conceptuală, regulă sau sistem oferindu-ne libertatea infinită de a ne atinge starea de măestrie.

Ei sunt Soarele, planeta Pământ, copiii și decizia noastră de a ne cunoaște cu adevărat propriul corp.

Am putea spune că Viața ne este cu adevărat maestru prin fiecare clipă, eveniment și relație oferită și afirmația nu ar avea nici o urmă de neadevăr. Cei 4 maeștri amintiți își au fiecare darul său și fiecare dintre ei are pentru noi lecții fabuloase.

Dintre cei patru decizia noastră fermă de a ne cunoaște cu adevărat propriul corp reprezintă maestrul cel mai dinamic care pur și simplu ne aruncă în aer tot ceea ce știam noi despre viață și ne și pregătește să primim darurile celorlalți trei maeștri cu adevărat.

Decizia are un caracter eminament practic. Poți să petreci timp o viață întreagă parcurgând toate misterele și înțelepciunea lumii, dacă nu pornești pe drumul cunoașterii prin experiență a propriul corp, informația adunată este în van și te și poate confuza

Adevărul nu este o teorie, ci o experiență, o trăire, de aceea adevărul este interior conținut în inteligența corpului și deopotrivă în activarea sa iar el nu poate fi revelat decât prin experiență. Neactivată, inteligența conținută în corp ce ne deschide către experiențe inefabile, rămâne doar un umil potențial.

În acest sens decizia fiecăruia dintre noi de a ne activa creierele principale este cel puțin grandioasă și în același timp elucidantă în ceea ce privește condiția umană.

Nu ne ajută cu nimic să știm că avem un creier al inimii, ci ne servește cu adevărat nouă și întregii realități să îl activăm și să-i exprimăm inteligența. Nu ne onorează să știm adevărurile teoretice și descriptive ale lumii, ci să ne aventurăm în măestrie prin a experimenta nemijlocit cine suntem.

În fața acestor informații sinonime cu chemarea către inițierile în marile mistere ale vieții atitudinea noastră este ideal să fie una de profundă năzuință, îndrăzneală, determinare, fermitate.

Un daaaaaaaa puternic și profund este atitudinea ideală și deschizătoare de drumuri. Daaaaaa, voiesc a mă experimenta pe mine, voiesc a exprima inteligența sădită de viață în trupul meu sfânt.

Momentul zero și piatra de temelie a ctitoririi erei solare îl reprezintă activarea inteligențelor latente ce rezidă în corpul uman și a creierelor principale ale corpului uman. De aici începe totul și suntem cu toții beneficiarii grației vieții ce vrea a ne oferi acele simple și clarificante informații și înțelesuri menite să ne însoțească în aventura ce urmează.

Dacă energia Pământului ne forțează să aflăm cine suntem prin tot felul de procese transformative și crize existențiale, asumarea conștientă de a ne activa și dinamiza creierul emoțional, cel al inimii și implicit cel cranian ne asigură puterea de a integra noile energii, de a ține relaxat și creativ pasul cu Pământul și Soarele prin Univers și de a zidi din stare demiurgică era solară, era de aur a iubirii și armoniei pe Pământ.

În fața valurilor crescânde de energie avem două opțiuni.

Prima este o opțiune neexprimată sau acceptată tacit mai ales de cei care aleg să se familiarizeze cu problematica transformărilor doar dintr-o perspectivă rațională și ea presupune a ne lăsa trestie în vânt în fața valurilor de energie și să rămânem la nivel de victime ale procesului de transformare fiind forțați să trecem prin tot felul de crize, suferințe menite să scoată la iveală toate limitele și blocajele de care nu suntem absolut deloc conștienți și care dansează în abisurile subconștientului controlându-ne subtil viața. Deseori această opțiune este cea a unor suferințe profunde, deseori condimentate de boli și pierderi sau drame apărute din senin.

A doua opțiune o reprezintă angajamentul ferm într-o formă de acordare practică cu ritmul de creștere a energiilor prin posibilitatea de a alimenta zilnic conștient corpul cu energii din ce în ce mai înalte și o disciplină eficientă a devirusării de informați limitative. Vorbim aici de o știință și o conștiință a canalizării luminii în corp prin atitudini eminamente practice.

În acest mod, zilnic, o cantitate de energie este integrată în structurile corpului cu toate învelișurile lui și în același timp este eliminat un strat mai mic sau mai mare de condiționare și informație limitativă și de suferință depozitată la nivel celular și în neuronii creierului emoțional. }n mod fericit această eliminare se face fără a fi nevoie să generezi tot felul de evenimente care să te forțeze să eliberezi anumite frici și tensiuni acunse în corp.

La acest nivel informațiile teoretice nu mai sunt de nici un folos, ele eventual având darul de a capta atenția pentru ca procesul să se desfășoare la alt nivel.

Calea angajamentului ferm este de departe cea mai înțeleaptă decizie ce te face să nu mai fii victimă a unor forțe cărora nu te poți opune și să ajungi într-un timp cât mai scurt să surfezi pe valul de energii și să creezi alături de ele cea mai minunată versiune existențială și cadru ideal de manifestare și exprimare pentru întreaga umanitate.

Cele 2 opțiuni sunt calea agoniei și calea extazului. Desigur pe traiectoria agoniei apar clipe de extaz și viceversa. Însăși prima cale are aceeași destinație, în măsura în care corpul nu este afectat iremediabil, însă una e să fii torturat până ajungi la destinație și alta e să alegi spre destinația finală cele mai frumoase popasuri. În definitiv, nici nu contează.

Activarea și dinamizarea inteligențelor și creierelor corpului și pregătirea psihică și bio-chimică pentru acest pas ontologic reprezintă procesul de individualizare prin care suntem invitați să trecem cu toții și în același timp aceste gesturi sunt sinonime cu inițierea în misterele vieții. Toată înțelepciunea lumii gravitează în jurul activării și dinamizării creierelor corpului uman și a pregătirii aferente, iar în acest minunat prezent ni se oferă o perspectivă extrem de clară și tehnică menită să dizolve misticizarea, secretismul și derapajele generate de confuziile religioase și spirituale.

Omenirea este actualmente în mare parte țintuită și setată bio-chimic, de unde durata de viață scăzută, boli, mizerie socială, de informațiile conținute în cei peste 500 000 000 de neuroni ai creierului emoțional ce au corespondent  în câmpurile astrale și mentale ale omenirii. În alte cuvinte oamenii sunt stăpâniți, trăiți și consumați de aceste informații ce vibrațional sunt mult sub energia pură a Pământului, nu mai vorbim de cea a Soarelui.

Aceste informații ce definesc atât chimia și biologia corpului uman, dar și cultura și civilizația actuală nu sunt deloc de neglijat, dimpotrivă, suntem ajunși în glorioasa clipă a progresului științific și spiritual șă realizăm că cele mai mari limitări și probleme se află în stomacul nostru ce ne subminează genialitatea, ne blochează deschiderea inimii, ne ține în mizerie culturală și materială.

Mare parte din informațiile gestante în neuronii creierului emoțional sunt ceea ce se înțelege prin Matrix, iad, samsara și doar expresiile cele mai înalte ale câmpurile astrale și mentale corespunzătoare ar reprezenta purgatoriul sau poarta către rai. Vă invit să vedeți ironia conținută în faptul că energia pură a Pământului este însăși paradisul și că până la el avem de parcurs tot felul de trepte ce nu sunt altceva decât constructe ale oamenilor în toată existența lor turbulentă și din când în când mirific articulată.

Informația din sistemul nervos enteric nu poate fi scoasă sau alchimizată doar prin niște pase energetice și clasicile consultări ale unor terapueți. Gestionarea acestui creier întru devirusarea și activarea lui este posibilă doar printr-o imagine clară și de ansamblu și printr-o abordare holistică ce permite cu adevărat realizarea unui salt cuantic sau o intrare în firescul ființei umane. Toată problematica plexului solar  atât de dezbătută de comunitatea spirituală constă în devirusarea sistemului nervos enteric și reprezintă primul pas către o unificare cu inteligența inimii și a glandei timus ce generează fenomenul de Inimă Înălțată sau activare a Soarelui Interior, în alte cuvinte o retrezire a corpului la inteligența conținută în el.

Întru abordarea cu claritate a sistemului nervos enteric și a creierului inimii viața m-a ajutat și forțat prin tot felul de experiențe să elaborez 2 programe holistice ce vizează distinct cele două creiere.

Fiecare sfânt, maestru, avatar nu este o ființă venită din cer, ci o ființă care a reușit să înțeleagă dimensiunile emoționale ale umanității și pe această cale a devirusării creierului emoțional să își ofere societății în care s-a născut darurile unei inimi descchise.

Cei mai mulți dintre ei au avut de parcurs decenii de devirusare, teste și tot felul de inițieri care le-au oferit eliberarea de câmpurile emoționale și mentale limitative ale omenirii și nașterea într-o altă stare de a fi. Deseori drumul lor a fost anevoios conform valorilor și imaginii vremurilor asupra corpului uman și asupra universului.

Programele holistice sunt o sumă de atitudini care transpuse în practică asigură o activare a creierului emoțional și al inimii în cel mai scurt timp cu putință printr-o foarte clară înțelegere a dinamicii acestor creiere și posibilitatea aplicării unor gesturi extrem de practice cu efecte uimitoare în timp relativ scurt, înțelegând firește că fiecare are ritmul lui. Doar o anumită disciplină firească să existe.

Privind spre trecut înțeleg foarte bine că programele holistice au fost conturate tocmai pentru a putea asigura unui mare număr de oameni într-un interval de timp minim accesul către o inimă radiantă ce poate face față fluxului de emisii solare din ce în ce mai arzător emis spre Pământ.

Adâncirea în înțelegerea dimensiunii emoționale a omenirii este capitală și mai ales pentru cei aflați la început pe acest drum programele holistice, dincolo de multe alte sisteme terapeutice celebre, sunt o hartă elocventă a unei cât mai scurte apropieri de frecvențele Soarelui ce ne invadează în mod ferice existențele.

Oamenii care poartă în spate, mai exact în corpul lor, poveri informaționale și emoționale, în alte cuvinte care au un creier emoțional calibrat la câmpurile energetice de joasă frecvență ale astralului inferior căruia îi corespund anumite câmpuri mentale colective nu pot sta prea mult timp în razele de Soare iar în viitorul apropiat le va fi din ce în ce mai dificil.

Deseori noi oamenii suntem ființe stranii. Iarna tânjim după Soare, iar vara fugim de el. Fiindcă pe cei mai mulți dintre noi ne arde. În termeni medicali am putea spune că un corp plin de aciditate nu poate face față prea mult iubirii=radiații conținute în razele de Soare. Mai mult, el chiar este afectat prin apariția unor probleme de piele sau a altor semne de evident disconfort.

Ne bucurăm timid de darurile lui, nu avem un respect deplin față de Soare și nici o educație care să ne încurajeze expunerea în termeni armonioși în fața razelor lui. Copiii sunt îndoctrinați de mici cu “Soarele arde” și creează cancer de piele, crema de plajă impusă ca formă subtilă de expresie a fricii și nesiguranței.

E drept, dacă nu ești pregătit să întâlnești Soarele chiar te arzi, iar o educație a apropierii și expunerii treptate către razele de Soare este vitală mai ales în aceste momente când prezența lui se simte din ce în ce mai puternic de la zi la zi.

În trecut postul în deșert reprezenta o întâlnire cu Soarele dincolo de o fireasca interiorizare. Lipsa hranei fizice era înlocuită cu lumină lichidă, iar cele 40 de zile reprezentau trepte de acordare la o vibrație înaltă ce permitea atât atingerea unor praguri evolutive, dar și o re-configurare genetică. De regulă astfel de posturi surveneau după trecerea altor trepte inițiatice ce vizau purificarea emoțională sau limpezirea apelor interioare.

Programele holistice “Purificarea emoțională – marele pas spre libertate” și “Inimă însorită” sunt strict concepute pentru a ne familiariza cu pulsul Pământului și cel al Soarelui în cel mai scurt timp.

În acest moment este redactat spre folosul tuturor doar primul program, cel de-al doilea urmând să fie scris în cel mai scurt timp după o experiență consolidată mai ales după derularea lui alături de alți oameni.

“Purificarea emoțională – marele pas spre libertate” se află aici și pe baza acestuia va fi scrisă o carte în viitorul apropiat :

“Inimă însorită” ce include în cadrul lui modul ideal de a ne raporta la Soare și de a ne familiariza cu razele lui va fi scris în cel mai scurt timp și postat pe situl templulvieții.ro și pe grupul Noi Suntem Inima Pământului.

Ambele programe holistice ce se află în fază post experimentală vor fi dublate de studii și analize medicale temeinice pentru o documentare minuțioasă și pentru asta urmează să dezvolt anumite colaborări și să găsesc finanțările necesare pentru ca toate datele tehnice și medicale să ajungă în folosul umanității într-un timp cât mai scurt.

Capitolul anterior – Arhitectura iubirii și armoniei 

Capitolul următor – Exodul către natură și lumea rurală

About the author

Petrea Ciortan

Leave a Comment