Noi Suntem Inima Pământului

Imago Mundi, Anima Mundi, Harmonia Mundi – Noi Suntem Inima Pământului VII

Written by Petrea Ciortan

Imago Mundi, Anima Mundi, Harmonia Mundi. Educația și economia holistică – Noi Suntem Inima Pământului VII

 Crearea de centre multimedia

Întruparea și expansiunea viziunii unificatoare are de generat multe atitudini și proiecte inovative la nivel social iar unul crucial, poate cel mai important din punct de vedere practic îl reprezintă crearea de centre multimedia cu un puternic rol

  • Informator
  • Dinamizator
  • Integrator
  • Unificator

Ele sunt prefigurate de anumite încercări la nivel mondial, iar într-un viitor cât mai apropiat suntem invitați să creăm un prim centru multimedia cu o mare putere de sinteză și catalizare a tranziției către o civilizație solară coerent articulată.

Sinteza cerută de continua dinamică socio-culturală și de avântul științelor de a lărgi sfera interdisciplinarității este, pe cât de necesară, pe atât de posibilă prin întâlnirea dintre limbaje artistice diferite (scris, grafică, audiovizual), acuratețea științifică, marketingul iubirii și armoniei și al respectului față de biodiversitate, promovarea și susținerea atitudinilor economice holistice și a poveștilor creative inspirante, arta de a redacta proiecte socio-culturale și de a identifica resursele umane și financiare necesare.

Pentru materializarea viziunii pe care o parcurgeți acum și care cu siguranță v-a captivat atenția, pentru dinamizarea vortexului Inima Pământului și a arhitecturii iubirii și armoniei, crearea unui centru multimedia reprezintă în aceste momente cel mai important pas pe care îl putem face împreună fiecare după puterea lui de implicare și arderea interioară de rigoare. Crearea unui centru multimedia merită toată susținerea și implicarea cât mai multor inimi active și radiante.

Centrul multimedia „Imago Mundi” cu multe raze constituente este menit să se dezvolte inițial în 2 principale direcții:

-platformă multimedia informativă și educativă cu rolul de a sintetiza, simplifica și adapta la prezent datele oferite de știință, dezvoltarea tehnologică, psihologie, medicină, ecologie și ecosofie etc

-platformă e-commerce cu rolul de a promova produse ambasador al respectului față de viață și semeni și de a susține exprimarea creativă și inovativă și de a stimula dezvoltarea afacerilor holistice menite să servească și să îmbogățească viața noastră a tuturor.

Zi după zi, pe fondul unei accelerate evoluții globale și revoluții în multe domenii științifice și culturale, este lansată spre anumite grupuri socio-culturale informație din ce în ce mai calitativă ce completează date ce deja prefigurează și alcătuiesc în actuala formulă paradigma holistică. Singura provocare, la care doar câteva ființe de pe fața planetei pot răspunde în aceste momente, îl reprezintă faptul că aceste informații sunt disparate și doar un număr extrem de mic de oameni cu aplecări enciclopedice au acces la o viziune de ansamblu ce e în continuă reformulare.

Virusul sintezei, chiar la nivel de adn, există într-un număr foarte restrâns de oameni și în și mai puține există pornirea aplicării informației asimilate.

Provocarea este în fapt o mare binecuvântare, iar acești pionieri și îndrăgostiți de viață în toată complexitatea ei merită cu prisosință spațiu de expunere către mari mase de oameni a sintezelor create. A rezuma totul în această epocă la a scrie cărți reprezintă cea mai anevoiasă formă de dinamizare. Cărțile sunt necesare prin puterea lor de documentare și detaliere, însă oamenii zilelor noastre își iau informația de pe facebook, din filme scurte efemere, din consumul de produse și toată această sinteză este vital să fie adaptată la dinamica socială actuală.

O viziune holistică cu rol educativ nu este deloc statică. Noi informații apar mereu spre integrare, iar platforma multimedia devine astfel o enciclopedie ce înglobează mereu in-formație, o simplifică și adaptează prin actualele mijloace de exprimare și o continuă simplificare și fluență a limbajului.

Omenirea ca întreg este pregătită și merită să primească informații simple și coezive, înrudite, corelate despre:

-întregul numit corp uman și toate implicațiile psihologice și spirituale ale unei adevărate înțelegeri a inteligenței din corpul uman, despre întregul numit planetă Pământ și despre modul ideal de a te raporta la ea.

-diferite exemple de exprimare creativă cu puterea de a inspira și de a genera entuziasm și frenezie creativă pe drumul dezvoltării personale și a auto-împuternicirii și armonizării stilului de viață cu mediul înconjurător.

-tehnologiile ecofriendly și inovative în ceea ce privește armonizarea cu natura.

-cosmologia ca sferă integratoare și unificatoare a științelor reprezintă miezul holismului și suntem în momentul zero al re-articulării ei pe niște fundamente elucidante, clarificante și deopotrivă inspirante.

-Proiecte practice și proactive la nivel social cu rol educativ

Toate acestea unificate și articulate ingenios și crescendo asigură o justă informare unei largi categorii sociale despre momentul zero al progresului actualei civilizații și asigură dinamizarea tranziției către civilizația solară.

La un alt nivel, comerțul reprezintă tot un act de informare și transmitere a unor informații și prin asta afacerile au un rol educativ și formativ de obiceiuri și atitudini mai mare decât ne imaginăm. Comercianții sunt mesageri și într-o accepțiune hazlie “traficanți” de informație, fapt pentru care în antichitate se aflau sub marele patronaj a lui Hermes ce știm prea bine că este și dispozitar și inițiator în marile secrete ale vieții și universului.

Natura practică a omului dublată de actuala condiție destul de ancorată în material este mult mai orientată spre a lua contact cu lumea și valorile ei prin produse și nu neapărat prin concepte și viziuni idealiste și filosofice. Mai mult, indiferent de orientarea și deschiderea noastră , cu toții cumpărăm produse, cu toții schimbăm între noi valoare și informații prin produse, prin comerț, prin componenta economică a existențelor noastre.

În acest sens prin produse se pot transmite către mari mase de oameni informații extrem de prețioase, atitudini inspirante și “vibrații” înalte conferită de dragostea “investită” prin entuziasm și creativitate în apariția acelor produse. Produsele pot fi chiar poarta de intrare a unor secrete pe care altfel oamenii nu ar avea cum să le întâlnească.

Platforma de e-commerce pleacă de la produse românești, dar este menită să cuprindă întreg arealul Balcanilor și apoi întreaga lume.

Rolul educativ și formativ al unei platforme diversificate de produse ambasador este imens și el are conotații extrem de pragmatice și dinamizatoare:

1)produsele sunt lansate în lume și ele își zic povestea și își lasă aroma modelând pas cu pas societatea în care trăim;

2)se realizează premisele comuniunii la nivel social.

a)Exprimarea creativă și dăruirea mai multor oameni se întâlnesc într-un spațiu comun, conturând și însuflețind o viziune comună și participând la modul cel mai practic la materializarea ei.

Un stil de viață susținut de un număr din ce în ce mai mari de oameni se prefigurează prin calitatea și valoarea conferită produselor și serviciilor ce sunt trimise în lume pentru a-i da sensuri și coordonate noi.

Diversificarea creativității, a produselor va atrage din ce în ce mai mulți oameni ce vor participa ÎMPREUNĂ la articularea următoarei imagini: comuniunea prin împuternicirea și valorizarea individului întru serviciul întregului este singurul drum posibil pe care suntem chemați să mergem. Aceasta este calea naturii, logica inerentă a vieții în care fiecare actant înflorește și trăiește prin ceilalți și pentru ceilalți oferind coerență și coeziune întregului.

b)Tot ca o implicație a comuniunii îl reprezintă generarea unui fond de valori și proprietăți comune cu numele “Harmonia Mundi” constituit din bunurile și darurile pe care participanții le aduc în ecuație, de comisioanele aferente schimbului de produse facilitat de platformă și din donații din partea producătorilor sau a susținătorilor și de diferite investiții.

Fondul va fi mereu alimentat de atragerea unor investiții în ecuația carității și generozității din diferite surse de finațare: crowd funding, donații de la anumite fundații, milionari etc

El va fi administrat de coordonatorii manifestării viziunii și investit pentru a aduce plus valoare și genera dinamism în acțiuni practice: centre holistice, sate organice, afaceri holistice, dezvoltare de tehnologie, produse ambasador etc. Beneficiile vor fi distribuite către toți cei care participă la generarea acestui fond după un algoritm ce urmează a fi creat pe parcurs.

În acest fel se poate crea o cooperativă, un cluster care să aducă la un loc mai mulți producători și grupuri sociale. Pot apărea branduri comune cu puncte de lucru diferite și ample proiecte socio-economice.

Cel mai mare dar al centrului multimedia și a platformelor asociate îl reprezintă faptul că în jurul ei se conturează o rețea de rețele ce are menirea de a infuza societatea cu bunuri și valori născute din iubire și dragoste față de natură și semeni. O astfel de rețea de rețele este un preview al erei de aur a iubirii a cărei cea mai simplă imagine poate fi cea de rețea de rețele de oameni creativi, entuziaști, inventivi, bucuroși și dispuși să participe prin darurile lor la mersul înfloritor al întregului.

În jurul acestei rețele se va genera moneda viitorului și implicit noua modalitate de schimb de produse ce prin excelență va cuantifica iubirea într-o monedă sau altă modalitate de schimb ce nu va avea mai nimic în comun cu actualele monede. În această rețea în anumite pucte nodale ale ei vor exista oameni cu o mare capacitate de a canaliza iubirea în rețea și de a polariza abundență și prosperitate și a o distribui la nivelul întregii societăți.

În acest moment este suficient doar să realizăm că prin potențarea produselor și serviciilor ce sunt o expresie clară a dragostei față de semeni și natură, întreaga societate va fi infuzată treptat de vibrația și darurile iubirii. O nouă era se prefigurează, o nouă dinamică socială se naște și primii pași au fost făcuți deja.

c)Comuniunea realizată prin a coagula și promova produse, povești inspirante și atitudini creative este încununată la modul real de realizarea unei uniuni cu implicații sociale menite să protejeze expansiunea viziunii, a centrelor holistice și așezărilor umane ce vor apărea în jurul lor, să negocieze anumiți termeni cu actuala politică atunci când e cazul și să joace un rol social din ce în ce mai important tocmai pentru a dinamiza tranziția către o civilizație solară .

Numele cel mai inspirat în acest moment pentru această uniune este Anima Mundi (Inima Pământului) ce este menită să fie formată din cele mai dăruite inimi și strălucitoare minți ce sunt dispuse să se dăruiască în serviciul întregului.

Cele două platforme se potențează minunat una pe alta și între ele se creează cel mai fecund dans posibil dezvăluind jocul și înțelepciunea hermetică. Produsele transmit informație și fac trimitere către platforma multimedia și informațiile de pe platforma multimedia trimit către produse. Informația și viziunea este pusă în slujba pragmatismului și pragmatismul ajută la întruparea viziunii.

Toate împreună: informația, produsele, serviciile și deopotrivă caracterul vizionar și cel pragmatic vor uni oamenii într-o mare horă ce va fi autorizată deplin să nască civilizația solară.

În acest sens Imago Mundi, Harmonia Mundi și Anima Mundi reprezintă vârful de lance al acestei viziuni și primul pas colectiv eminamente necesar de făcut într-un timp cât mai scurt cu putință.

A mixa informație de valoare și inspirantă, a le asocia cu produse ambasador al respectului față de viață devine o virtute a vremurilor noastre și o caracterisitică a noilor arhitecți sociali ce vor îmbrățișa în profunzime valorile holismului și vor radia deplin diferitele arome și înțelesuri ale iubirii și armoniei.

Canalizarea energiei banilor către produsele ambasador. Consum inteligent

Rolul platformei e-commerce este mult mai bine înțeles de o altă componentă a acestei viziuni integratoare: canalizarea actualei tendințe de a consuma către un consmum inteligent/onorant al unor produse și servicii ce sunt adevărate declarații de dragoste aduse vieții și umanității, produse ce merită să poarte numele de produse ambasador al respectului față de mediul înconjurător și semeni.

Societatea actuală cu toate derapajele ei și agresivitatea manifestata față de mediul înconjurător își are meritele ei incontestabile în ceea ce privește accesul la resurse, liberă exprimare a creativității, creșterea duratei de viață, mobilitate, siguranță etc.

Poate că cel mai insesizabil progres îl reprezintă transformarea accelerată a instinctelor războinice ce au stat la baza actualei civilizații printr-un puternic acces la educație, creativitate și o infuzie masivă de idealuri conținute în tradițiile spirituale și scrierile unor vizionari.

În prezent există o rețea mondială de comunicare în timp real, există acces la informație și o limbă ce unește întreaga societate globală.

Din anumite puncte de vedere rolul instinctelor războinice s-a împlinit. Visul lui Alexandru cel Mare, a lui Gingis Han de a uni lumea, ei fiind primii mari unificatori de culturi și valori la nivel mondial, este pe punctul de a se realiza. Lumea se unifică în ritm accelerat și pe acest fond aproape orice individ se poate deplasa acolo unde dorește și în acelați timp își poate transmite valoarea propriei creativități mai ușor ca niciodată, desigur dacă există această intenție susținută cu tenacitate.

Cu puțină imaginație putem vedea noua lume cum deja începe să fie anunțată prin anumite fenomene ce încep să se înmulțească: interdisciplinaritatea, viziunile integrative, apariția primelor afaceri holistice, o din ce în ce mai mare solidaritate internațională în crize socio-politice sau climatice, o condamnare vehementă a războaielor devastatoare, conturarea unei din ce în ce mai însuflețite viziuni ecologice la nivel planetar ce devine conștientă de abuzurile actualului stil de viață.

Toate acestea au fost posibile prin niște costuri imense suportate de anumite țări și arealuri exploatate de țările civilizate. Factorul politic și cel economic încă par a face regulile însă dezinteresul maselor față de agenda oficială e din ce mai pronunțat. O schimbare de direcție este iminentă și asta se va produce odată cu finalizarea procesului de individualizare pentru o masă critică de oameni ce odată deveniți conștienți de propria lor măreție și putere vor alege să își unească viziunile și forțele cu cei deopotrivă și să pășească pe drumul autodeterminării ce va implica o reformă socială de proporții ce va restructura politica și economia lumii.

Însăși aceste rânduri sunt menite să sugereze timid dar clar o viitoare uniune întru creativitate a noastră a tuturor care am ajuns să gustăm din roadele individualizării și puterii de a ne exprima din inimă.

Una din atitudinile cheie menite să ghideze actuala civilizație către o civilizație a armoniei și prosperității o reprezintă abilitatea și disponibilitatea de a canaliza instinctul consumerist către consmul și susținerea acelor produse amsador amintite mai sus.

Gestul este sinonim:

-cu potențarea a tot ce este mai valoros la nivel social și cu conturarea unei civilizații ce manifestă cu adevărat respect față de natură și oameni

-și cu aprinderea focului expansiunii economiei holistice; rezumatul unei teze despre economia holistică, Design of Holistic Economics for Sustainable World scrisă de Ivan Klinec, poate oferi informații suplimentare despre necesitatea aplicării ei la nivel mondial: – https://www.czp.cuni.cz/values/citanka/klinec.htm.

Nu avem de ce să ne înfrânăm gestul de a cumpăra și a consuma, ci cu eleganță putem alege să canalizăm extrem de inteligent banii pentru a sprijini pionierii lumii, pe cei care furnizează prin pasiune și iubire produse și servicii.

Stă în puterea fiecăruia dintre noi să facem acest gest revoluționar ce are menirea de a transforma actuala economie capitalistă într-o economie a valorii ce servește întregul. Gestul imită însăși logica vieții de a sprijini toți actanții ei și asigură prosperitate pentru toți.

În această lumină înțelegem că producând valoare prin creativitate și inventivitate & potențând valoarea produselor ambasador al respectului față de viață începem să scoatem treptat din ecuație atitudinile economice distructive și acele produse obținute prin sclavagism modern ce implică costuri imense față de întreaga structură de viață.

Cele 2 atitudini sunt absolut capitale. Rămâne doar să avem disponibilitatea de a ieși din triunghiul victimă, agresor, salvator și de a alege să canalizăm banii de care dispunem cu mare, mare atenție.

Desigur e nevoie de puțin atrenament și o binevenită disciplină, însă dacă înțelegem câ în gesturi atât de simple constă viitorul omenirii o să îndrăznim, chiar o să simțim o reală bucurie să cumpărăm în mare parte doar ceea ce ne aduce onoare nouă tuturor, fără a pune presiune asupra noastră, fără încordare sau fanatism, ci din pură dragoste față de viață.

Arhitectura iubirii și armoniei are niște implicații extrem de practice și sociale. Departe de a fi doar o metaforă, ea presupune pe lângă cunoașterea propriului corp,  exprimarea creativității, cearea de centre holistice în natură și de sate organice și generarea unui  nou design social prin potențarea produselor și serviciilor ce au marca respectul față de natură și semeni ceea ce modelează puternic arhitectura întregii societăți.

Rolul femeilor este extrem de important în această schimbare de paradigmă economică fiindcă în mare parte ele decid ce se cumpără pentru universul casnic ce reprezintă mare parte din obiectele și valoarea tranzacționată zilnic la nivel social. (o cultură a unei alimentații sănătoase, a consumabilelor netoxice și a hainelor din materiale naturale este vitală)

Practic avem de ales în a risipi energie și potențial pe lucruri nesemnificative sau a o investi cu onoare în viitorul omenirii. Pur și simplu nu ne mai putem permite luxul de a cumpăra lucruri nevaloroase din grabă sau comoditate și merităm să ne înobilăm viața cu produse eficiente ce conturează un alt mod de a trăi, o nouă viziune asupra vieții.

În acest mod, alături de a fi încântați de ceea ce facem aducem onoare și grație în lumea banilor și a afacerilor unde este așteptată infuzia noastră de iubire, participare și dăruire.

În această logică sunt de sprijinit producătorii care au mare respect față de mediul înconjurător.

De la acest nivel oricine poate acționa indiferent de condiția socială sau de afinitățile spirituale sau viziunile politice.

Câteva exemple sunt sugestive.

Consumatorii de carne, pot să aleagă să consume acea carne cu cel mai mic impact asupra mediului și desigur cea mai sănătoasă carne cu putință și astfel să genereze o schimbare vizibilă atât asupra mediului, cât și asupra sănătății lor, iar între timp se pot documenta despre efectele pe termen lung ale consmului de carne și să identifice alternative. Vegetarienii se pot asigura ca hrana lor nu provine din monocultură, ci din agricultură sustenabilă și iarăși este potențat în lume o atitudine mult mai prietenoasă față de natură, după cum gestul poate fi continuat de o studiere în amănunt a efectelor monoculturii asupra întregii rețea de viață.

Putem întotdeauna să alegem cele mai economice și inteligente surse de iluminat, să investim în panouri solare, să alegem un celular care are un consum mai mic.

Filtrele de apă inteligente ne pot asigura accesul la o apă de calitate, dar și eliminarea treptată a peturilor.

Banalele sacoșe de pânză și saci mici și mari pentru alimente pot elimina pungile de plastic.

Dacă folosim detergenți și alte substanțe de curățat chimice, merită să le înlocuim cu unele sănătoase.

Întotdeauna putem să alegem să ne procurăm hrana din supermarketuri sau de la producători mici din peisajul rural în care te poți încrede și la care să ai acces cu ușurință.

O mașină electrică merită o investiție mai mare pentru efectele ei pe termen lung.

Produsele din cânepă sunt de sprijinit și introdus în dieta noastră pentru generarea unei mai mari producții de cânepă. Mierea poate deveni principala sursă de dulce alături de alți îndulcitori naturali.

Iubitorii de pâine pot alege să consume pâine cu maia ce este mult, mult mai sănătoasă și hrănitoare, după cum ei se pot interesa de efectele grâului asupra sănătății umane și pot încerca alternative de pâine ce au ca bază hrișca, porumbul, nuca, castanele, cânepa.

Cu cât există o cerere mai mare către aceste produse ambasador, cu atât piața lor de desfacere devine mai dinamică, prețurile scad, inovațiile apar, lumea se transformă.

Este extrem de simplu. Doar că e nevoie de participarea unui număr mare de oameni și de o anumită disciplină în actul de a cimpăra și canaliza energia banilor la nivel social. Susținând produsele autohtone onorabile creăm dinamică aici și apăsăm pe accelerația generării de prosperitate la nivel de întreg.

Prin susținerea lor, crearea de rețele de distribuție, stimularea micilor producători creăm flux financiar ce duce la susținerea unei economii holistice menite să ne îmbogățească treptat pe toți.

Bingo. Este cel mai mare căștig la loteria vieții adresat nouă tuturor.

 Sănătatea și armonia întregului

Rândurile de mai sus au avut un caracter mai tehnic și descriptiv iar ele merită a fi nuanțate mai ales prin a ne adânci într-o imagine deja sugerată și extrem de spinoasă pentru anumiți oameni: starea de sănătate.

În rândul oamenilor starea de sănătate este una din cele mai râvnite, însă foarte puțini oameni știu ce înseamnă cu adevărat a fi sănătos. Unul din rolurile centrelor multimedia și a platformelor corespunzătoare este de participa la definirea în termenii moderni și preciși ai paradigmei holistice a sintagmei “stare de sănătate”, de a oferi soluții adecvate și produse de excepție care să sprijine obținerea sau menținerea mult râvnitei stări de sănătate optimă.

Mult timp oamenii au văzut sănătatea ca pe o realitate extrem de subiectivă și menită a fi rezolvată în cazul deteriorării ei prin a urma unele prescripții oferite de medicina alopată sau alternativă. În lumea spirituală noțiunea de “cauze spirituale ale bolilor” și-a căpătat de mult timp faima, însă ea surprinde doar o parte dintr-un adevăr mult mai vast. Desigur prevenția, menținerea stării de sănătate sunt atitudini ideale, însă există ceva ce transcende subiectivismul clasic mai ales odată cu conturarea unei paradigme holistice asupra vieții. Sănătatea nu este o stare de a fi a individului, ci a întregului. Corpul nostru cu adevărat este întreaga planetă, iar noi oamenii celule individuale din el.

La modul obiectiv se poate vorbi despre o stare de sănătate holistică menită să reflecte sănătatea întregului. Pe o planetă afectată de mari probleme de mediu nu pot exista oameni cu adevărat sănătoși, mai mult, atât timp cât pe Pământ mai există un om bolnav putem afirma că nici ceilalți oameni nu sunt cu adevărat sănătoși.

Dincolo de această imagine la care suntem invitați să medităm profund, a venit vremea să îndrăznim să acceptăm că oamenii nu sunt deloc separați de natură și că deseori bolile oamenilor nu sunt decât purificări masive pe care planeta le face prin oameni, mai exact și prin oamenii care au cauzat foarte multă suferință planetei. Dincolo de suferința vizibilă, există un fond de suferință gestant în câmpurile emoționale și mentale generate de om de-a lungul existenței sale pe Pământ care, după o logică armonizantă a vieții, sunt purificate prin masivele afecțiuni cu care omenirea se confruntă de mii și de mii de ani și care par a fi explodat în ultimile decenii.

În termeni exacți nu există boală, ci procese pe care viața le orchestrează în virtutea menținerii unui echilibru. Plecând de la această premisă și însănătoșirea poate fi văzută ca proces printr-o raportare la întreg și la date complexe care nu tratează limitativ și superficial mult râvnita sănătate.

Creierul emoțional la cei mai mulți oameni este conectat cu acel câmp cuantic denumit câmp astral care este în permanență alimentat de emoțiile și trăirile oamenilor și implicit de suferința vieții pe Pământ ce este în mare parte cauzată de oameni. Suferința vieții reprezintă și durerea animalelor sacrificate zilnic, a pădurilor sfârtecate în ritm galopant, a apei murdărite și chinuite de modul în care civilizația actuală este structurată.

Câmpul astral ce conține câmpul de durere și suferință al planetei nu este o povară cum am putea să vedem la prima vedere, ci reprezintă moștenirea colectivă pe care viața încearcă să o distribuie către oameni ca ea să fie transformată și eliberată în folosul întregii structuri de viață. În același timp acest câmp apăsător își are rolul în progresul umanității fiindcă în contact cu apăsarea lui oamenii încep să își deschidă ochii față de universul emoțiilor și înțelepciunea suferinței ce reprezintă marele maestru alchimic pentru întreaga umanitate în drumul accesării tărâmului inefabil al inimii.

Există oameni care prin felul lor feminin și magnetic de a fi preiau foarte multe informații din astralul inferior pentru a le transforma chiar dacă ei nu știu asta. Pur și simplu felul lor de a fi atrage informația fără să existe o cauză, mai grav, o vină. Perspectiva europeană asupra vieții a pus mereu accentul pe individ și din această perspectivă s-a generat ideea că bolile își au cauzele în acțiunile individului. Cel mult acțiunile oamenilor pot menține o fereastră mai mult sau mai puțin deschisă către acest câmp plin de durere și suspin.

O perspectivă largă asupra universului emoțiilor și a sistemului nervos enteric te face să realizezi că oamenii sunt în permanență conectați la straturi informaționale și energetice ale planetei, că există un schimb permanent de informații și că în măsura în care planeta este suferindă și oamenii sunt suferinzi fiindcă nu există nici o separare între oameni și planetă.

Privind mai în profunzime sistemul nervos enteric putem înțelege că milioanele de neuroni absorb încă din faza intrauterină informații din mediu prin mamă și că pe fondul acestor informații se structurează viitoarea stare de sănătate, ceea ce nu exclude faptul că aceste informații nu pot fi eliminate ulterior chiar la o vârstă mai înaintată. Studiile pe microbiom și flora intestinală arată că odată ce în acea zonă se face curățenie, sănătatea oamenilor este optimizată, nu fiindcă sursa bolilor ar dispărea, ci fiindcă informația absorbită din mediu este eliminată, acțiune dublată de cele mai multe ori de o anumită alchimie emoțională. Propriile experimente ce au vizat purificarea emoțională prin abordarea informației gestionată în sistemul nervos enteric mi-au arătat că de cele mai multe ori informației din acest plan îi corespunde o anumită încărcătură emoțională ce abordată prin alchimia acceptării și a blândeții se transformă.

Cu toții suntem conectați cu acest câmp astral. Unii foarte mult, alții extrem de puțin și cu toții facem parte din ființa pământului, iar sănătatea din această perspectivă nu poate fi o experiență individuală, ci una colectivă.

Sunt oameni care se îmbolnăvesc de cancer din senin fără ca ei să știe și tot așa se și însănătoșesc. Sunt oameni care ajung la medic și sunt diagnosticați și problemele de aici încep. Fiindcă odată ideea de boală îmbrățișată ea începe să prindă teren și să devoare ființa, iar asta nu înseamnă absolut deloc că nu ar fi ideal să consultăm specialiști veritabili în momente în care simțim nevoia. Dimpotrivă, avem mare nevoie de oameni care să vadă și să simtă holistic. Foarte multe tratamente ce vizează doar simptomele, neoferind o abordare a universului emoțional, nu oferă posibilitatea individului de a alchimiza informația trimisă de logica vieții către el și astfel procesul nu este onorat cu adevărat. De multe ori prin apelarea la tratamente agresive se generează o cantitate de suferință mai mare sau egală cu cea trimisă spre a fi transformată.

Pentru a înțelege mai exact fenomenul de sănătate planetară și dispersie a așa ziselor boli, este suficient să realizăm că ființele preponderent magnetice, feminine, supranumite empatice sunt mai predispuse să absoarbă informație din mediu și din câmpul astral  și implicit boli prin însăși natura lor nu fiindcă ar avea vreo problemă sau ceva major de învățat. Desigur suferința vine cu lecțiile ei profunde și orice formă de boală are menirea să ne adâncească în universul emoțional și în fina înțelegere a întrepătrunderii permanente dintre câmpurile energetice personale și cele transpersonale și implicit planetare.

În același timp unele boli sunt declanșate tocmai ca un pretext pentru a părăsi acest plan în spatele lor neexistând iarăși o vină sau vreo problemă așa cum suntem noi de cele mai multe ori dispuși să credem. Viața își are misterele ei și așa cum tainele frumuseții și iubirii sunt tratate cu respect, așa și suferința merită abordată cu multă considerare.

La modul real sănătate înseamnă posibilitatea de a avea acces la aer curat și apă cristalină și desigur alcalină, existența din belșug a spațiului verde și a pădurilor și disponibilitatea de a primi darurile lor, consumarea și producerea de hrană nechimizată ideal vegetariană,  expunerea considerabilă la razele de soare. Sănătate înseamnă o omenire cuprinsă de bucurie, creativitate, entuziasm, joacă. Sănătate înseamnă conștiința funcționării și inteligenței propriului organism, înseamnă acces la informație și educație holistică, tehnologie nepoluantă, genialitate debordantă și un respect imens față de viață și planetă.

Un alt nume al sănătății este armonie și cu adevărat sănătatea se va instaura pe Pământ când armonia va domni în tot și toate.

Din această perspectivă suntem invitați să depășim anumite limite în modul în care vedem starea de sănătate și să facem pași importanți întru o abordare mult mai vastă și cu roade pentru întreaga rețea de viață.

Starea de sănătate a unei țări și planete nu se rezumă la prescrierea de rețete clasice sau de tratamente naturiste și nici la urmarea de diete de tot felul. Medicina clasică și terapiile alternative își au rolul lor în procesul de conștientizare a ceea ce înseamnă a fi sănătos și armonios, dar ele reprezintă doar o secțiune din ceva foarte vast. Deși iubitorii terapiilor alternative au multe de obiectat față de medicina clasică, între cele două s-a creat un dans extrem de fecund. Terapiile alternative arată mult din limitele perspectivelor clasice și infuzează viziunile medicinei oficiale cu idei noi, iar medicina clasică prin continua integrare a unor descoperiri științifice pot puncta derapajele și exagerările terapiilor alternative și ale multor diete deochiate.

Prevenția și menținerea stării de sănătate sunt niște atitudini ce reprezintă  o altă parte din miza conceptului de sănătate și armonie a întregului ce pentru a se realiza pentru noi toți necesită a fi dublate de o reală amplificare și accentuare a câmpurilor de sănătate și armonie.

Lărgirea semnificației noțiunii de sănătate este primul pas și putem porni de la ceea ce deja a fost afirmat mai sus: sănătatea nu este o stare de a fi a individului, ci a întregului și semnificația mai largă a sănătății este conferită prin cuvântul armonie.

Starea de sănătate a întregului nu este doar un vis, ci o realitate pe care suntem invitați să o instaurăm mai ales datorită orizontului larg pe care noua paradigmă holistică ne-o oferă. Cunoașterea uneori este imperativă și cere ca ea să fie onorată prin practică. Nouă nu ne sunt oferite informații de amorul artei, nu ajungem pe înalte vârfuri ale percepției doar ca să ne aflăm în treabă.

Avântul, entuziasmul și dăruirea cercetătorilor, medicilor, neobosiților practicanți, căutătorilor spirituali, inovatorilor sunt animate de participarea la crearea în permanență a unei lumi mai frumoase, mai armonioase.

Centrul multimedia și platformele web amintite mai sus vor avea rolul pe lângă cele deja amintite de a participa cât mai elocvent și pragmatic la amplificarea și accentuarea câmpurilor de sănătate și armonie menite să asigure treptat atingerea stării de sănătate și armonie a întregului.

Cum se poate face asta?

1.În primul și în primul rând prin conștientizarea abuzului actualei civilizații asupra mediului înconjurător și înțelegerea deplină a acestei caracteristici a civilizației actuale în cadrul evoluției umanității. Am ajuns aici cu un scop și doar înțelegând procesul putem cu adevărat să avem o atitudine senină și proactivă.

Însăși viața l-a autorizat pe homo sapiens să abuzeze de mediul înconjurător pentru ca homo sapiens să evolueze până în faza de deschidere a inimii, pentru a dezvolta tehnologie, pentru a împinge umanitatea către o reală și în același timp aparentă prăpastie în fața căreia odată ajunși singura opțiune rămasă este cea de redefinire drastică a stilului de viață și manifestarea unui deplin respect față de întreaga rețea de viață a planetei Pământ.

2.Pe acest fond principalul ingredient îl reprezintă acea informație și educație ce oferă sănătate, armonie și relaxare corpului mental, informațional, înțelegând prin informație suma de cunoștințe, credințe, opinii, teorii, convenții sociale și culturale ce vizează în primul și în primul rând întregul numit corp uman și deplina apartenență a acestuia la întregul numit planeta Pământ, întregul numit sistem Solar și vastul întreg reprezentat de cosmos, Univers.

E timpul ca o întreagă planetă să afle informații despre creierele propriilor organisme și despre dinamica lor, informații despre misterioasele proprietăți ale apei, despre efectele plimbatului prin pădure asupra corpului uman, despre inteligența arborilor, a plantelor, despre efectele unor plante ghid asupra psihicului și sănătății corpului, despre efectele respirației și a sunetului asupra corpului uman. E timpul să ne conturăm o imagine clară despre dinamica dintre Pământ și Soare, să înțelegem în context științific ce se petrece cu Pământul la faza de lună nouă sau lună plină, la echinocții și solstiții, la eclipse, la alinierea cu anumite surse mari de energie galactică cum ar fi Sagitarius A și încă multe altele.

Necesitatea creării unei enciclopedii lucide și inspirante a universului naturii, a corpului uman  și a modului în care noi oamenii interacționăm cu planeta și cosmosul este mai mult decât prezentă.

E timpul să scoatem capul din cutia limitărilor și să privim larg, iar pentru asta avem nevoie de sinteze a celor mai prețioase informații ale prezentului.

În acest punct începe cu adevărat educația holistică și educația respectului față de viață: Printr-o in-formație justă, printr-o „imago mundi” menită să ne reașeze armonios în vasta țesătură a vieții și să ne inspire întru a respecta și a prețui “corola de minuni a lumii”, a universului.

3. Dimensiunea mentală umană nu poate fi cu adevărat separată de cea emoțională. Așa zisele corpuri mentale și emoționale sunt deplin înlănțuite și imposibil de separat cu adevărat. Emoțiile ilustrează mai degrabă natura noastră magnetică, iar gândurile pe cea electrică și ambele dansează în permanență colorându-ne existența și determinându-ne ca întreg să conturăm într-o continuă dinamică actuala civilizație.

Dacă despre dimensiunea noastră mentală și rațională avem foarte multe date, dimensiunea emoțională încă este o enigmă pentru cei mai mulți dintre noi.

În conturarea unei juste imagini de sine următorul pas evolutiv pe care umanitatea îl va face îl reprezintă conștientizarea propriei dimensiuni emoționale și adâncirea în inteligența, înțelepciunea și darurile univesului emoțional care prin fecunditatea sa participă cel mai activ și cel mai puțin sesizabil la actuala structură socială. Se poate afirma fără nici o ezitare că actuala arhitecură socială este în mare parte creația neconștientizată a marilor temeri și frici ce se zbat în abisurile așa zisei minți subconștiente. Paradoxul constă în faptul că doar așa am putut deveni conștienți de vastul univers emoțional ce mult timp a fost o enigmă absolută pentru noi oamenii.

Însăși sursa bolilor își are originea în universul emoțional tumultuos ce definește în mare parte câmpul astral al omenirii și în mod fericit o educație și o conștiință plină de profunzime a universului emoțional reprezintă poate pasul cel mai important către prefigurarea sănătății și armoniei întregului.

4. Epopea sănătății planetare începe cu primele trei puncte și pe fundația lor se poate construi o viziune aplicantă care să asigure treptat starea de sănătate a întregului.

Odată ce am aflat că situația actuala planetară și criza de mediu are un sens, odată ce avem o anumită claritate mentală și emoțională putem privi mai departe și realiza cum putem să ne perfecționăm clipă de clipă existențele în virtutea participării la însănătoșirea și armonizarea întregului. Însă totul pleacă de la sănătatea și armonia planului mental și emoțional. Odată ce mintea este sănătoasă și emoțiile sunt cristaline printr-o devirusare deplină a sistemului nervos enteric sănătatea întregului deja e preexistentă.

De la acest nivel însăși universul terapiilor ni se vor arăta total diferit fiindcă atât timp cât există o imagine de ansamblu asupra dis-funcțiilor și diz-armoniilor din corpul uman și implicit planetar, accesarea stării de sănătate este mult mai facilă.

Există extrem de multe atitudini ce pot fi îmbrățișate și acțiuni de manifestat pornind de la primele 3 puncte iar în acest spațiu mă voi rezuma la enumera doar câteva.

a) Deja se știe mai în toate mediile sociale că alimentația joacă un rol extrem de important în menținerea și optimizarea stării de sănătate. O cultură a alimentelor s-a conturat pentru un număr foarte mare de oameni ce îmbrățișează astfel tot felul de diete sau sunt familiarizați cu principiile ayurvedei, ale hranei alcaline, medicinei chineze etc Consumul de produse bio și implicit cererea a crescut. Hrana s-a diversificat foarte mult față de acum 20 de ani, tocmai printr-un mai mare interes față de universul naturii și a efectelor plantelor și alimentelor asupra sănătății umane.

Însă la acest nivel este de făcut un pas revoluționar. Nu ne mai ajută cu nimic să vedem hrana sănătoasă din perspectiva noastră a oamenilor, ci a întregului. Din această optică o hrană sănătoasă este acea hrană care are are cel mai mic impact asupra mediului. Oricât de sănătoase ar fi anumite alimente, dacă ele sunt produse prin monocultură efectele asupra mediului sunt catastrofale fără să realizăm acest lucru.

De aceea este vital să realizăm la scară largă care sunt costurile nu doar a producerii și consumului de carne, ci și a acelor produse vegetariene obținute prin monocultură. Există foarte mulți vegetarieni care se hrănesc în mare parte cu alimente obținute din monoculturile care fac ravagii în regnurile surori și asupra solului fără ca ei să știe acest lucru. Trista ironie constă în faptul că foarte mulți oameni aleg să fie vegetarieni tocmai pentru a nu mai ucide animale și bazându-și existența pe monocultură indirect participă la moartea și chiar dispariția multor specii atât de plante cât și de animale.

Pentru a face un pas înainte colectiv, studierea și asumarea efectelor nocive ale monoculturii reprezintă o necesitate.

Studierea și aplicarea permaculturii și a grădinăritului organic este varianta cea mai înțeleaptă în acest prezent plin d eprovocări atât fiindcă ne oferă cea mai sănătoasă hrană posibilă, dar și fiindcă obținerea ei presupune un mare respect față de mediul înconjurător.

b)Nu mai este important să avem noi haine și case curate, ci să alegem să ne spălăm hainele și să ne igienizăm locuințele cu acele soluții naturale ce nu poluează apa și aerul.

c)Nu mai trebuie să ne mulțumim cu faptul că putem să ne construim extrem de ușor o locuință, ci contează să ne cultivăm responsabilitatea de a construi respectând natura atât prin formă, amplasament, materiale de construcții, estetică. Arhitectura organică este calea de urmat la un nivel larg.

d) Cu siguranță nu putem renunța la tot confortul actual, la mobilitate, și slavă vieții că nici nu avem de ce, însă putem să medităm profund la modul în care ne obținem energia electrică și termică, carburanții pentru a avea un impact cât mai mic asupra mediului.

e)Contează enorm să ne angajăm în acțiuni de ecologizare, de reîmpădurire, de curățire a apelor, de naturalizare a orașelor. E vital să educăm copii în valorile ecosofiei și să le creăm centre educaționale în mijlocul naturii.

f) Exact cum menționam în descrierea platformei canalizând energia banilor spre produsele ambasador al respectului față de semeni și viață aducem un mare serviciu întregii planete și dinamizăm dezvoltarea acestei piețe onorabile.

g) Pe parcursul acestei viziuni au fost menționate multe alte gesturi născătoare de sănătate și armonie: petrecerea timpului în natură, crearea de centre holistice, dezvoltarea de afaceri holistice, centrarea pe creativitate, artă, meșteșuguri și încă altele. Spre finalul acestui amplu text fi-vor prezentate și anumite ceremonii cu un puternic rol armonizant la nivel de întreg, iar acum în completarea acestor scurte punctări ce vor fi detaliate prin centrul multimedia voi menționa încă un set de acțiuni ce au farmecul lor și un mare cuvânt de spus.

E vorba de organizarea de evenimente și festivaluri menite atât să favorizeze interacțiunea între oameni, schimbul de viziuni, produse și servicii și totodată crearea de câmpuri energetice cu rol armonizant.

Un rol central îl va avea organizarea unui festival în epicentrul vortexului balcanic, mai exact în Apuseni cu intenția de a crea un vast și ritmic spațiu de uniune și comuniune a întregului vortex. Prin hrană și muzică, prin arome culturale și spirituale începem uniunea Balcanilor și a întregii lumi într-o mare inimă.

Sunt foarte convins că mulți oameni au astfel de inițiative ce vizează refacerea uniunii marii familii universale și că ne vom întâlni pe drum în anii ce vin pentru a o articula definitiv pe planeta Pământ.

Sănătatea și armonia reprezintă la nivel social fundamentul pe care creativitatea și prosperitatea pot înflori cu adevărat pentru o întreagă societate planetară, de aceea investind în sănătatea și armonia întregului nu numai că investim în sănătatea și armonia noastră a tuturor, dar pregătim terenul pentru ceva mult mai măreț și anume “deschiderea și înflorirea inimilor” pentru un număr cât mai mare de oameni, moment ce va reprezenta o turnură în însăși existența planetei.

Exprimarea creativității ca factor terapeutic va avea un rol important în atingerea acestui prag și de asemenea universul terapiilor din care enumăr câteva extrem de simple și accesibile, terapii ce mai degrabă vorbesc despre un stil de viață și reprezintă aspecte din ceva mai vast: terapia prin sunet, terapia prin respirație, terapia prin raportarea la pura energie a Pământului, terapia prin artă, terapia prin grădinărit și alte forme de terapie care presupun accesul nemijlocit și gratuit la o formă de energie și posibilitatea canalizării ei în corpul uman și în dinamica propriilor existențe întru bucuria noastră a tuturor.

Sănătatea întregului este defapt starea firească de a fi la nivel colectiv la care conștiința universală ne invită să ajungem prin toate datele existenței noastre ce poartă numele de civilizație.

Capitolul anterior: Ieșirea la nivel relațional și social din triunghiul victimă, agresor, salvator

Capitolul următor: Modelarea, înfrumusețarea, armonizarea orașelor

Dacă ți-a plăcut acest articol și vrei să ai acces la mai multă informații asemănătoare sau cu tematică înrudită, te invit să sprijini printr-o donație realizarea centrului multimedia Imago Mundi menit să participe activ la conturarea unei civilizații definite de armonie, comuniune, creativitate, prosperitate și respect față de toate formele de viață ale planetei Pământ.

Pentru donații te rog să mă contactezi la petrea.ciortan@gmail.com

About the author

Petrea Ciortan

Leave a Comment