Produse și servicii

Cosmologia și limbajul natural al vieții – o sărbătorire a existenței pe termen lung

Written by Petrea Ciortan

(O nouă serie a cursului va porni în luna mai. Pănă atunci vă puteți înscrie trimițând un mail la petrea.ciortan@gmail.com)

După îndelungi experiențe viața îți oferă prilejul fericit al sintezei și al integrării celor presărate în cale.

Cu multe m-am hrănit pe drum: abordări menite să descifreze direcții de destin și structuri energetice primite la naștere (astrologie, cheile genelor, epigenetică), tone de informații din noua paradigmă holistică și din universul spiritual, toate presărate cu artă, muzică, dese călătorii și șederi în natură, entuziasm și tumult, pasiune și tensiune, tendințe haotice și sete de cosmos.

Iar din toate cele presărate pe a mea cărare îngustă sau lată, cel mai mult m-a fascinat limbajul natural al vieții și m-am adâncit temeinic în a-l înțelege și a vedea cum ne putem alinia și acorda cu fluxurile energetice ale vieții ce se exprimă prin corpul uman, planeta Pământ, Soare, cosmos. Și firește că mă tot adâncesc în continuare.

Absorbirea limbajului natural al vieții presupune o lepădare totală de conceptual ca reper existențial și îngenunchierea în fața existenței. Tranziția de la Pomul Cunoașterii la Pomul Vieții pentru ca ambele să devină repere și prezențe definitive.

În ultimul an m-am adâncit mult în a înțelege relația dintre astrologie și cheile genelor. Și totul a pornit de la faptul că am visat a șaptea cheie a genelor și prin filtrul astrologiei am intrat să descos cheile. Ceva hipnotic m-a atras către acest univers, deși cu ani în urmă zisesem pas pentru că nu voiam să intru în tipare explicative și etichete menite să ne justifice felul de a fi. Desigur, Cheile Genelor nu e despre așa ceva, dar există mereu capcana de a te identifica cu atribute, zodii, chei etc.

Anumite informații pe care le-am regăsit în Cheile Genelor au completat unele imagini despre corpul uman și anumite piese lipsă din puzzle au fost puse la locul potrivit. Mi s-a conturat o imagine mai clară asupra sistemului nervos enteric ce conține și ceea ce se înțelege generic prin plexul solar. Am meditat mult din perspectivă științifică la unele aspecte amintite și în cheia 35 ce nu poate fi înțeleasă coerent fără a fi realmente enciclopedie. De asemenea, imaginea despre alchimizarea tiparelor, blocajelor și programelor info-energetice de la nivelul subconștientului în care m-am tot specializat de-a lungul vieții s-a lărgit considerabil prin modul în care lumea umbrelor este abordată și dincolo de toate m-am bucurat să mă scufund în comorile uneia dintre cele mai valoroase lucrări și sinteze oferite umanității.

Tot în ultimul an cunoștințele de astrologie au fost completate prin remarcabile descoperiri de ultimă oră din sfera astronomiei ce m-au făcut să văd o extraordinară dinamică energetică ce mi-au adus niște confirmări pe care le așteptam de-o viață.

Și într-o zi săgetat de o străfulgerare am putut să întrezăresc cosmologia ca viziune și știință integratoare. Extrem de multe date din diferite domenii au început să se lege și să facă sens: informații din astronomie, epigenetică, astrogenetică, fizică cuantică, respirație, taoism, kung fu sexual, teoria Gaia, permacultură, cimatică, inteligența apei, Sagitarius A, teoria sistemelor, arhitectură și geometrie sacră, psihologie, ecosofie, universul electric începeau să zburde prin filtrul rațiunii și să se contureze într-o imagine fantastică. Și vedeam peste toate gravat limbajul natural vieții și înțelegeam de ce această sintagmă mă urmărea obsesiv de ani de zile.

E fascinant să vezi traiectoria vieții pe firul experiențelor ce într-o zi cer a fi integrate.Am înțeles de ce față de mine însumi am insistat nebunește să mă adâncesc mereu în arta de a comunica cu fluxurile de energie ale vieții (vezi respirație, canalizarea energiei sexuale, petrecut timp în natură, acordarea cu pulsul planetei și al Soarelui etc), am înțeles de ce nu m-am lepădat niciodată de astrologie, deși am avut motivele întemeiate, și că ea vorbește dincolo de arhetipuri și imagini deochiate create în timp, de un ritm cosmic, am realizat brusc că vechea astrologie din Babilon s-a desprins din cosmologie, dintr-o viziune integratoarea asupra vieții și că apoi ea e evoluat în altceva.

Am înțeles că astrogenetica de care vorbesc atât human design, cât și cheile genelor este un pas spre reconfigurarea unui aspect al cosmologiei și a regăsirii omului în cadrul țesăturii și logicii vieții.Însă cel mai surprinzător pentru mine a fost să văd cum științele de frontieră re-configurează eterna cosmologie din care s-au desprins de-a lungul vremii multe tradiții spirituale, magice sau curente de gândire peste care s-a pus praful și din care nu prea se mai înțelege mare lucru.

Îngemănarea dintre astrologie și cheile genelor mi-a arătat că astrologia fără cheile genelor e fadă, că monumentala lucrare Cheile Genelor fără astrologie este incompletă și riscă să fie superficială raportat la optica largă pe care astrologia o oferă prin completare și ambele fără limbajul natural al vieții riscă să rămână undeva la un nivel conceptual datorită seducției și limitărilor limbajului. În realitate doar adâncirea în energiile eterne ale vieții ne conferă împuternicire și ne conduce în fața a ceea ce se înțelege prin grație.Astrologia, cheile genelor, human design ne oferă o oglindă despre noi înșine și univers, însă potențialul nu este activat și împuternicirea nu este oferită la modul real de ceea ce credem despre noi înșine sau de ceea ce ne livrează ca informație alte persoane, oricât de înțelepte ar fi ele, ci de câtă energie a vieții suntem capabili să canalizăm prin trupul nostru.

Fără excepție menirea vieții pentru noi toți este de a fi cât mai vii cu putință și a învăța să canalizăm cât mai mult energia vieții prin corpurile noastre, ceea ce reprezintă ARTA supremă ce reclamă o dăruire pe măsură. Energia vieții la care fac referire este conferită de dinamica Pământ, Soare, Sagitarius A, este eminamente copleșitoare, o forță colosală despre care se poate afirma că împuternicește, desăvârșește, întregește. Omenirea, exceptând o infimă, da infimă categorie de oameni, este pe avarie și alimentată în mare parte de energiile reziduale din planul astral printre care se strecoară și timide firișoare de flux cosmic, de grație a vieții fiindcă altfel ea nu ar putea exista.

Ce facem după ce am ajuns să fim deplin împuterniciți de curgerea nestăvilită a energiilor cosmice prin corpurile noastre ține strict de alegerile noastre și de rolul pe care vrem să îl jucăm în infinita țesătură a vieții. Stă în fermitatea și în sfârșit mult râvnita suveranitate să decidem în ce direcție ne exprimăm creativitatea și entuziasmul la modul superlativ în dansul co-creativ alături de energiile cosmice.

În fața vieții nu avem ce să facem altceva decât să ne deschidem față de energiile prin care ea se exprimă. Unii numesc asta abandon, iar drumul până în această clipă este lung și necesită o pregătire temeinică fiindcă exact cum aminteam omenirea a fost hrănită și programată de energia limitativă din planul astral, un câmp energetic creat de toate gândurile și emoțiile de-a lungul istoriei ce sunt în mare parte o expresie a suferinței și mizeriei umane. Vestea că mai mult de 90 de procente din populația Pământului ar leșina după 7 minute de contact direct cu pulsul planetei ar putea să ne sperie sau să ne arate cât de defazați suntem față de pulsul vieții și astfel să ne motiveze să ne cunoaștem într-o altă lumină.

Cu minime cunoștințe din epigenetică realizezi că dispunerea genetică este dată de sursa de energie la care ești acordat, iar această imagine poate fi extrem de revelatoare. Deși gândurile, emoțiile, sunetul pot aduce anumite plusuri de energie în corp și ne pot modela adn-ul (așa cum extrem de multă literatură vehiculează), nu asta este revelația ce ne deschide către o nouă dimensiune existențială. Energia cea mai înaltă la care avem acces este a Pământului ce primește clipă de clipă fluxuri masive dinspre Soare.

Însă pentru a ne conecta deplin cu înalta energie a Pământului corpurile noastre necesită o pregătire temeinică ce presupune o amplă cunoaștere a inteligențelor/creierelor lui și o devirusare de vechea informație ce opera în el, o decuplare treptată de la câmpul energetic amintit mai sus generat de suferința și mizeria umană.

La nivel practic această dinamică este cunoscută doar de cei care au experimentat-o. Pot vorbi despre înalta energie a Pământului doar cei care o canalizează în corp. În mare parte comunitatea spirituală se uită la stele, așteaptă extratereștri, se închină – raportează la arhetipuri și concepte și consideră că noi suntem creatorii realității prin forța gândului, ceea ce este adevărat în proporție de 1%. Și e normal să fie așa, fiindcă toate cele amintite nu sunt decât frânturi din ceva foarte vast și integrarea acestor informații cere timp și multă, multă experiență.

Ceea ce sugerez aici este un salt ontologic și o activare deplină a inteligenței organismului întru o optimă funcționare a lui. Fac trimitere la inteligența vieții și nu la planuri conceptuale speculative, la dimensiuni psihice create pentru a ne justifica existența și a ne crea o palidă stabilitate în fața fricii de a trăi și a muri.

Vorbesc ca Stan Pățitul și deopotrivă ca Prometeu despre Justiția Vieții ce vrea să îi împlinim voia de a-i trăi forța și grația, vorbesc despre resurecția rasei umane și de redobândirea statutului de ființe cosmice conștiente de natura și măreția lor prin a le experimenta și trăi și nu teoretiza existența.

La modul cel mai obiectiv nu sunt decât un dj de informații, realități și experimente care reîntoarce în social ceea ce a experimentat, pitrocit și înțeles întru bucuria noastră a tuturor. Ceea ce nu este deloc ușor, dar e de-a dreptul fascinant.

Prin cursul ce începe odată cu luna plină vom învăța împreună graiul vieții și limbajul luminii ce se exprimă în multe moduri. Ne vom centra pe a aplica, practica și experimenta și a vedea viața cu ochi diferiți. Vom păși ca niște copii senini într-o nouă dimensiune existențială, fiindcă vă asigur că ceea ce vom experimenta împreună este în mare parte pionierat atât pentru spațiu românesc, cât și mondial.

Cosmologia și limbajul natural al vieții este posibil doar în aceste momente când deopotrivă descoperiri științifice de ultimă oră și anumite date ale tradiției trecute prin filtrul experienței unor pionieri își dau mâna pentru a contura o nouă imagine asupra naturii umane și a relației omului cu mediul înconjurător.

După cum ați simțit nu ne vom scălda în zone conceptuale și nici nu vom închina osanale ființei umane, ci vom înțelege care ne este rolul în cadrul țesăturii cosmice prin asimilarea limbajului natural al vieții și astfel vom învăța cu adevărat să servim întregul și nu sistemul social, ceea ce este o mare, mare diferență.

În cadrul cursului Cosmologia și limbajul natural al vieții:

-în primul și în primul rând ne vom crea o imagine despre centrele principale de inteligență ale organismului – creierul emoțional, creierul inimii, medula oblongata și creierul cranian – și vom învăța cum să devirusăm acești centri și neuronii specifici de energia câmpului energetic al suferinței și mizeriei umane ce formează astralul inferior;

-pe baza dispunerii creierelor în organism vom învăța despre circuitul natural al energiei în organism și cum să canalizăm fluxurile de energie vitală ce vin dinspre pulsul/inima planetei și Soare; imaginea clasică a chakrelor și a curgerii dinspre coroană spre rădăcină este extrem de simplistă și incompletă; (acest subpunct este capital și reclamă mult timp și dăruire și pregătire a corpului)

-vom învăța să lucrăm deopotrivă cu supraconștientul (energiile cosmice – lumina) și cu subconștientul (energia din corpul mental și emoțional – întunericul, lumea umbrelor);

-vom integra informații oferite de sinteza dintre astrologie și cheile genelor și vom învăța să onorăm ritmurile cosmice și să le integrăm în existențele noastre;

– vom învăța noțiuni generale din epigenetică, astronomie,biologie, știința sistemelor și permacultură, universul electric, fizică cuantică etc pentru a ne crea o imagine vie și dinamică asupra relației dintre Pământ, Soare și galaxie și o imagine firească, un abc asupra cosmosului pe care ar trebui să îl învețe orice copil pe planeta asta;

– ne vom familiariza cu geometria și arhitectura sacră la un nivel aplicat și dinamic plecând de la corpul uman;

– ne vom adânci în cimatică și arta de a canaliza sunet în corpul uman;

– ne vom forma practic o conștiință a respectului față de viața planetei Pământ și vom deveni ambasadori ai apei și ai vieții și astfel ne vom implica activ în conturarea unei civilizații armonioase, înfloritoare, prospere și pline de explozia creativității și a jocului;

– vom învăța să fim cu adevărat oameni, să lăsăm pulsul și energia vieții să strălucească prin noi și prin destinele Pământului;

– ne vom delecta cu multă muzică, artă și frumusețe și multe alte daruri vor curge către noi.

Pe scurt ne vom adânci în limbajul natural al vieții, graiul luminii ce face ca toate să fie așa cum sunt, iar când mă refer la lumină mă refer la acea energie ce curge în cascadă sub diferite forme prin toate nodurile majore ale cosmosului, prin rețelele de sori spre planete și apoi spre toate formele de viață desemnând infinita inima a vieții.

Atitudinea de bază a cursului constă în faptul că nu am ce să învăț pe nimeni, fiindcă tot adevărul, toate diamantele vieții sunt sădite în fiecare dintre noi. Atunci la ce bun acest curs?

Răspunsul e simplu. Prin el în primul și în primul rând creez un spațiu al dezvățării și devirusării de ceea ce ne împiedică să trăim și să exprimăm adevărul proprii existențe iar acest lucru implică o continuă negociere a pașilor necesari de făcut.

Deopotrivă cosmologia oferă cadrul moșirii nașterii noastre în fața energiilor vieții fiindcă pentru a canaliza aceste înalte energii ce se exprimă prin pulsul-inima Pământului și a Soarelui, este necesară o temeinică pregătire a corpului și niște etape clare de parcurs.

În același timp prin acest curs împărtășesc cât mai multe informații necesare creării unei conștiințe a respectului față de natura noastră reală plecând de la corpul fizic și față de strucutra de viață a planetei Pământ gest ce reprezintă primul pas în conturarea cu adevărat a unei conștiinței cosmice și galactice.

Însă nu am ce să învăț pe nimeni și nimeni nu poate învăța nimic pe nimeni. Orice pleacă dinspre mine și dinspre oricine este o reamintire și un imbold, o invitație de a onora și îmbrățișa viața ce curge prin noi toți cu toate darurile ei și în cel mai fricit caz un prilej prin care fiecare este susținut să se auto-educe și să-și descopere măreția și simplitatea.

Și mai există un motiv care justifică existența acestui curs ce este conținut în vibrația acestei prezentări și motivul îl reprezintă imensul spațiul energetic ce îl putem genera împreună. Desigur acest aspect plin de daruri neprevăzute îl vom descoperi pe parcurs.

Cosmologia și limbajul natural al vieții se adresează atât celor care vor să se privească pe ei și totodată curgerea vieții prin filtrul astro-geneticii, cât și celor care nu rezonează cu așa ceva. Pentru mine astrologia și tot ce derivă din ea reprezintă un instrument prin care putem să respectăm și să onorăm ritmurile cosmice și astfel să ne acordăm cu dinamica energetică universală. Ea are și o componentă psihologică, arhetipală și simbolică și chiar dacă vom face referiri la ele, o vom face în folosul călătoriei noastre prin apele și energiile vieții și întru onorarea trecutului omenirii ca feedback alchimic. Realmente nu ne-am născut să ne închinăm la arhetipuri, la zei și la concepte.

La modul cel mai real contează să autorizezi procesele vieții să se desfășoare în tine și deopotrivă să autorizezi ca forța vieții să se exprime la modul superlativ prin corp ceea ce nu este deloc ușor. Este simplu de afirmat, dar e nevoie de o continuă negociere a procesului, de o doză de curaj și sete de experiment și de multe ori aici se justifică facilitarea sau împărtășirea oferită de cineva care a trecut prin proces.

Există un pasaj din a cincea cheie a genelor care dă bătăi de cap multora. Iubesc acest pasaj care zice așa:

,,E posibil ca acum să te întrebi dacă merită să continui explorarea celor 64 de chei ale genelor! Ei bine, merită și nu merită, în același timp! Un lucru e sigur- cu cât mai profund înțelege mintea că nu poți FACE nimic în viață, cu atât mai mult trebuie să începi să te abandonezi atât naturii tale inferioare, genetice cât și naturii tale superioare, galactice. În final doar atemporalitatea va decide”.Viața decide întodeauna, iar la modul obiectiv autorizarea proceselor vieții și a curgerii energiilor ei prin corp ce implică finalmente abandonul.

Este extrem de simplu și extrem de provocator fiindcă noi suntem grav setați de un câmp energetic mai gri ce l-am tot amintit și este greu să renunți la obișnuințele de-o viață, la setarea chimică și biologică ce curge prin vene după atâta limitare.Împuternicirea absolută o oferă viață și puterea de a zice susținut de practică Daaaaa Viațăăăă, de a absorbi înțelepciunea supremă din spatele acestei afirmații și de a te pregăti temeinic continuu ca fluxurile înalte de extaz și grație să curgă prin tine. Ceea ce nu este la îndemâna oricui, oricât de respectuoși am fi față de condiția umană.

Naturalețea trăirii în frecvențele înalte este încă o enigmă . Cei mai mulți oameni opun o rezistență incredibilă când aud de respirație sau de canalizarea energiei sexuale, darămite de canalizarea energiei pure a inimii Pământului prin corp. Însă e minunat că am ajuns aici și că există astfel de contexte menite să ofere prilejul unor salturi ontologice.Cosmologia și limbajul natural al vieții este un început de drum ce se va transforma într-o predanie ce va face înconjorul lumii ca dar al acestor meleaguri în contextul activării din ce în ce mai puternice în următorii ani a vortexului Anahata planetară. Alături de alte proiecte el va deveni un spațiu mondial de împuternicire și de formare a ambasadorilor respectului față de viață. Este o mare onoare pentru mine că lansez această invitație de a crea împreună un câmp energetic care să înglobeze treptat cât mai mult.

Darurile acestui drum vor fi de mare preț și ele se vor răsfrânge asupra noastră a tuturor.La final ofer unele informații tehnice pentru cei care vor să pășească pe acest drum.

Cei care vor rezona cu perspectiva astrogenetică conținută în acest curs vor primi ritmic un raport care le va oferi anumite informații de mare folos pentru ei.

Voi continua să ofer sinteze dintre astrologie, cheile genelor și limbajul natural al vieții cum o făceam și înainte, dar la un nivel mult mai dinamic iar cei care nu vor să participe la acest curs, dar vor o astfel de sinteză o pot solicita la petrea.ciortan@gmail.com.

Zona de principală de întâlnire a cursului o reprezintă un grup online și în curând mă voi bucura să inițiez și sesiuni video care să creeze mai multă apropiere. În măsura în care coordonatele spațio-temporale o vor permite m-ar bucura mult să ne și întâlnim.

Cursul o să dureze mult timp de acum, cel puțin 7 luni și fiecare poate să stea exact cât simte. Participarea este pe bază donație lunară și o donație pentru raportul oferit. Donațiile îs extrem de binevenite pentru a pune pe picioare centrul multimedia Imago Mundi și a merge mai departe cu proiectele ce le consider comune și în ecuația co-creației.Doritorii se pot înscrie și după ceremonia de vineri odată cu luna plină printr-un mesaj la adresa amintită mai sus sau pe chat. Nu există o limită de început sau de sfârșit a acestui curs.Și după cum ați simțit, cursul este mai mult decât un curs, este o sărbătorire a vieții și prilejul de a crea un spațiu energetic cât mai larg al respectului față de tot ceea ce ESTE.

 

About the author

Petrea Ciortan

Leave a Comment