Noi Suntem Inima Pământului

Expansiunea energiei respectului față de viață – prima parte – Noi Suntem Inima Pământului capitolul IX

Written by Petrea Ciortan

Pentru ca o nouă realitate să se nască și implicit o civilizație solară a respectului față de toate formele de viață să se ivească și deopotrivă pentru a îmbrățișa elegant transformările ce vin, mai întâi de toate acțiunile și sincron cu ele suntem invitați să dezvoltăm permanent un anumit câmp energetic/câmp morfic cu extraordinar de multe funcții.

Dacă programele holistice menite să activeze creierul emoțional și cel al inimii reprezintă momentul 0 al acestei viziuni unificatoare în ceea ce privește latura practică ce vizează atât pregătirea corpului cât și una psihoemoțională, ceremoniile și crearea unui câmp morfic pe care îl denumesc Câmp Armonic Radiant și Structurant reprezintă momentul 00.00.

Pur și simplu susținerea acestor ceremonii de o masă critică de oameni este capitală pentru o tranziție cât mai lină și armonioasă a întregii omeniri.

Într-o lume care abundă de meditații, acordaje și nenumărate tehnici de armonizare, ideea de ceremonie poate părea stranie sau doar un instrument de creștere vibrațională.

Din fericire ceremoniile la care fac referire sunt cu mult mai mult decât par și rolul lor este unul providențial.

Însă înainte de a mă adânci în descrierea lor se cuvine a face o paranteză sugestivă. Meditațiile, ceremoniile clasice, tehnicile și sistemele spirituale sunt menite să ne ajute să străpungem zidurile în care este înlănțuit copilul etern din noi. Odată zidurile dărâmate și lumina solară a copilului răsfrântă în viețile noastre, tot instrumentarul lumii spirituale devine redundant fiindcă „Totul este ceremonie în grădina sălbatică a copilariei.” Așa cum afirma Pablo Neruda.

Va veni o zi când prezența ne va fi meditație și rugăciune și continua revărsare a iubirii singura ceremonie. Însă până atunci și chiar după acest prag sub o altă formă anumite acte ceremoniale sunt menite a ne ghida drumul prin cosmos și curgerea vieții.

În primul și în primul rând ceremoniile ce vor fi descrise asigură unitatea celor care participă la manifestarea acestei viziuni și, alături de alte gesturi și acțiuni susținute de diferite grupuri, reprezintă premisa generării unei inimi comune menite să învăluie și să moduleze întreaga arhitectură socială a țării, a Balcanilor și a Pământului. În același timp, ele reprezintă combustibilul necesar energetic pentru materializarea unei civilizații solare armonioase și prospere, ele sunt materia primă energetică și gesturile menite să creeze câmpuri de protecție față de radiațiile cosmice și totodată să sprijne transformarea structurii de carbon într-o structură organică mai evoluată capabilă să conducă emanațiile Soarelui și nu în ultimul rând să asigure armonia întregului pe fondul acestor profunde transformări.

Dincolo de aceste conotații ce mie personal îmi generează starea de uimire, rolul lor în viața celor aflați la începutul susținerii ceremoniilor este de a-i sprijini în acordarea la câmpuri energetice mai înalte ce ajută în procesul de purificare emoțională, de reconfigurare genetică, de alcalinizare a corpului, de echilibrare psiho-emoțională.

Un alt rol și poate unul din cele mai firești este de a-i sprijini pe oameni ca, treptat, prin acordarea cu câmpuri energetice înalte ce se reflectă în schimbarea undelor cerebrale și trezirea graduală a inteligenței din corp, să ajungă să transforme întreaga lor existență într-o ceremonie continuă a revărsării iubirii și trăirii în grația ei.

Rolul ceremoniilor se înțelege mult mai clar în măsura în care suntem familiarizați cu noțiunea de câmpuri morfice. Este comună deja ideea că fiecare țară, fiecare religie, fiecare grup generează un egregor care susține și hrănește o anumită realitate și perpetuează  în timp informații transgeneraționale. Egregorul este un câmp informațional creat din gândurile, emoțiile și trăirile participanților și calitatea lui este conferită de calitatea și numărul participanților la conturarea lui.

Există egregori care sunt înrudiți și care se intersectează și se influențează reciproc, iar cei mai mulți dintre ei formează ceea ce se înțelege prin câmpurile astrale și mentale ale omenirii.

Aceste câmpuri energetice pe care le putem numi egregori, câmpuri morfice, subconștient colectiv, între aceste noțiuni existând asemănări și deosebiri, dar și o completare dinamică, sunt în mare parte rodul experienței formelor de viață pe Pământ chit că vorbim de transmitarea unor date genetice de la o generație la alta, la anumite comportamente psihico-sociale și valori socio-morale.

Ceremoniile au marele rol de a introduce treptat în viața oamenilor și în acest univers cuantic creat dintr-o multitudine de egregori energiile pure ale planetei Pământ și ale Soarelui. Afirmația pare de o banalitate crasă, însă dacă ne amintim că mai mult din 90 de procente din populația lumii ar leșina dacă s-ar acorda timp de 7 minute le pulsul planetei, începem să întrezărim rostul ceremoniilor care oricum se revelează doar prin susținerea lor pe termen lung.

Cu cât participă mai multe inimi la aceste ceremonii cu atât energia vechilor egregori și a câmpurilor astrale și mentale ale omenirii va fi neutralizată, asimilată și transformată mai repede și implicit oamenii vor primi noi informații dinspre câmpurile energetice subtile nou generate ce le vor susține evoluția, transformarea, re-programarea genetică și mai ales exprimarea creativă și implicarea în logica acțiunii din iubire.

Mai mult, ele sunt menite să genereze foarte multă radianță și putere participanților și celor care intră sub jurisdicția și rezonanța energiei ceremoniilor. Ele creează o superinteligență strălucitoare și iubitoare care inspiră, tonifică și mai ales oferă participanților acele informații necesare evoluției, exprimării creative, elaborării și materializării de acțiuni și proiecte. Generarea unei inimi și rațiuni comune este vitală și în timp această inimă-minte comună va deveni principalul coordonator al creării civilizației solare prin imensa calitate a acestui câmp energetic de a fi mereu alimentat de grația ce curge prin inima Pământului și a Soarelui dinspre Inima a Tot ce Există.

Nu în ultimul rând ceremoniile au rolul de a-i crește și adânci în vibrații înalte pe cei care se vor implica activ în materializarea acestei viziuni și în factorul de coordonare. Ele vor conferi coeziune și coerență acțiunilor și o absolut necesară energie întrupată și electrizantă a comuniunii ce va polariza treptat întreaga țară, vortex balcanic și planetă.

Energia canalizată prin ceremonii alchimizează, armonizează, împuternicește, protejează, inspiră, îmbogățește, sublimează biologia și genetica actuală și participă la transformarea carbonului într-o structură mai evoluată ce este deseori numită cristalină.

După cum începem să sesizăm, ceremoniile nu sunt doar un instrument de dezvoltare personală sau de armonizare ori creștere a frecvenței. Ele sunt prin excelență gesturi concentrate și susținute pe termen lung menite a servi întregului.

 

Chiar dacă rândurile de mai sus au descris destul de clar rolul ceremoniilor, el fi-va perceput cu mai multă claritate prin rândurile de mai jos.

Ceremonia centrală și gestul ritual coagulant al întregii viziuni și însăși a procesului de ascensiune planetară (de la o condiție la altă condiție, de la ne-iubire, la iubire, de la dezinteres față de viață, la respect față de ea, de la supraviețuire la creativitate etc) îl reprezintă Ceremonia apei cristaline.

Ea este susținută de trei ani în România și în jurul ei s-a conturat deja un câmp energetic foarte înalt, însă insuficient de vast și puternic pentru ceea ce este de împlinit și pentru a sprijini un număr cât mai mare de oameni în această epocală tranziție. Numărul critic de oameni urmează să fie atins în următorii 2-3 ani odată cu o mai mare deschidere către respectul față de natură, apă, feminin, emoții.

Fără nici o rezervă, Ceremonia apei cristaline este un agent al grației și modalitatea prin care cele mai înalte energii accesibile acum Pământului sunt transferate către întreaga structură de viață a Pământului, iar aceasta chiar este o veste uimitoare și cu adevărat îmbucurătoare.

În timpul ceremoniilor prin apă curg înalte frecvențe solare, cu alte cuvinte iubirea în toată splendoarea ei, intră puternic în substanța primordială din care au răsărit formele de viață pe Pământ. În alți termeni câmpul cuantic al razelor de Soare ce se reflectă și în energia înaltă a Pământului interferează mai puternic cu lumea apelor ce este puternic influențată de trecutul planetei prin propietatea apei de a absorbi informație. În moleculele apei este înregistrată toată istoria Pământului, tot tumultul civilizațiilor trecute, iar ceremoniile au rolul de a rescrie această informație și de a produce schimbări și transformări pe toate planurile existenței.

În alte cuvinte o parte din karma colectivă, din informația comună trangenerațională este schimbată continuu prin zilnicele ceremonii ale apei ce au generat deja un câmp inteligent care operează în permanență și pe care suntem invitați să îl amplificăm cât se poate de mult în următoarele decenii. În mod firesc a venit vremea să realizăm că așa zisa karmă este colectivă și că ea reprezintă tot bagajul informațional limitativ al omenirii care este distribuit către anumite grupuri și indivizi după o logică tainică a vieții și o anumită predispoziție a unor oameni de a gestiona o mai mare cantitate informație de transformat.

Ceea ce este de înțeles este că energia infuzată prin ceremonii ne pregătește din interior pentru a integra puternica energie a Soarelui printr-o continuă ridicare a frecvenței a însăși substanței care stă la baza vieții. Dintr-un anumit punct de vedere este cel mai alchimic ritual pe care îl putem susține împreună întru bucuria noastră a tuturor. Iubirea și armonia se instaurează pe Pământ între toate speciile în primul rând prin apă, iar grația Pământului ca întreg este (re)instaurată de recunoștința și iubirea în apă revărsată.

În ceea ce mă privește Ceremonia Apei Cristaline a reprezentat gestul care m-a crescut, șlefuit și învățat cele mai multe în această viață și încă continuă să o facă.

Răspunzând unei ghidări și strigări pe care am simțit-o prima dată în vis și apoi printr-o invitație clară lansată într-o stare între vis și trezire de către conștiința supremă (a fost prima dată când informația a venit de altundeva decât din propria ființă sau inimă), am început să structurez Ceremonia Apei Cristaline și, firește, să mă adâncesc în misterul ce îl reprezintă apa.

Zi după zi, lună după lună am simțit cum atitudinea mea se schimbă față de apă și cum înțelesuri noi și intime îmi sunt oferite. Știind încă de la început că ceremonia ajută la schimbarea structurii de carbon într-o structură mai evoluată ce este deseori numită cristalină, am avut ocazia să pornesc foarte de jos în savurarea darurilor ceremoniei.

Într-o lume înfometată de a schimba tehnicile de meditații și sistemele spirituale precum ne schimbăm șosetele, am avut marea șansă să pornesc pe drumul repetării unui gest ritual zilnic și să intru în lumea ancestrală a antrenamentului sacru de care artele marțiale și templele amintesc. Am început să înțeleg forța ritualului și acea forță a picăturii de apă care prin curgerea ei repetată sparge cea mai densă stâncă. Adâncindu-mă în susținerea ceremoniei am realizat cum un gest simplu repetat creează o forță colosală. Logica ritualurilor religioase mi s-a arătat într-o altă lumină.

Treptat fără chiar să bag de seamă am început să absorb din înțelepciunea apei și să înțeleg mai ales cu inima logica ei. Lumea emoțiilor, a fecundității, calități precum acceptarea, blândețea, mângâierea, abandonul începeau să mi se arate într-o nouă lumină, iar adâncirea în misterul numit apă continuă zilnic.

În cei trei ani care au trecut de când această ceremonie a început să fie susținută s-a creat un câmp vast în jurul ei și el crește de la zi la zi. El este menit să învăluie toată planetă pentru a infuza continuu apa din întreaga rețea de v iață,pentru a penetra și transfera către marii egregori ai omenirii informații din logica iubirii și armoniei care să-i sprijine pe oameni să pășească pe drumul respectului și dragostei față de natura planetei Pământ și semeni.

Ora consacrată a ceremoniei este 22.22. Ora este doar un reper, ea poate fi susținută oricând în funcție de programul și disponibilitatea fiecăruia. Recunosc că ar fi ideal să fim cât mai mulți prezenți la 22.22 atât pentru a amplifica și mai mult câmpul, dar și pentru a ne adânci împreună în vibrații cât mai înalte și în posibilitatea de a canaliza către apă un flux cât mai înalt de energie.

Afirmația cheie de începere a ceremoniei este “Grația Pământului este (re)instaurată de iubirea în apă revărsată.” În continuarea ei cu o trăire și interiorizare puternică se afirmă de 12 ori „Raiul zâmbește prin apă” într-un mod melodic, cântat așa cum simte fiecare.

Formulele “Grația Pământului este (re)instaurată de iubirea în apă revărsată.” și “Raiul zâmbește prin apă” ar fi ideal să se răspândească în cât mai multe case în relație cu apa: pe sticle, la izvoare, surse de apă casnice etc.

Prezența emisiei de sunet în cadrul ceremoniei are un efect și mai mare și imprimă apei mai multe coduri și frecvențe armonice. Susținută de mai mulți oameni în aceeași locație efectele ceremoniei sunt mult mai puternice, mai ales dacă ei se acordează prin sunet.

Imaginați-vă o planetă cu apele curate, simțiți cum în oameni începe să se manifeste respect față de apă și fată de enigmaticul univers al emoțiilor și curgerii femininului.

Imaginați-vă recolte abundente și pline de o apă organică informată de vibrația înaltă a iubirii obținute prin participarea unui cât mai mare număr de oameni în Ceremonia apei cristaline.

Încercați să vedeți întreaga țară unită în acest gest de profund respect față de apă și viață. Ei, acesta este drumul pe care suntem invitați să pășim, iar toti cei care vor să susțină această magnifică ceremonie sunt rugați să îmi trimită un mail la petrea.ciortan@gmail.com pentru o perfectă coordonare.

Pentru a înțelege mai clar valențele ceremoniei textele  „La început a fost apa” (http://templulvietii.ro/2018/04/09/la-inceput-a-fost-apa/) și “Celebrăm viața prin ceremonia apei” (http://templulvietii.ro/2018/04/19/celebram-viata-prin-ceremonia-apei/) sunt de parcurs.

 

 

A doua ceremonie menită să ne unească inimile și să creeze vaste câmpuri ale iubirii o reprezintă ceremonia Inima infinită a rozei.

Trandafirul a fost considerat mai dintotdeauna un simbol al iubirii universale și al grației. Frumusețea plină de măreție, parfumul și înalta vibrație sunt foarte probabil principalele motive ce l-au consacrat ca simbol sacru al iubirii.

În acelați timp roza sugerează și rolul transformator al suferinței și necesitatea primirii cu seninătate a spinilor ca adâncire în bagajul transgenerațional și genetic limitativ al omenirii. Atât coroana de spini cât și rugul aprins sunt două ipostaze ale trandafirului sălbatic ce vorbesc deopotrivă de îmbrățișarea suferinței și de arderea inimii, două ipostaze ale trandafirului.

Însă dincolo de toate acestea trandafirul are o anumită charismă, un magnetism aparte pentru iubitorii de frumusețe și o anumită taină pe care o descoperi contemplându-l.

Precum petalele ei se deschid, roza este însăși iubirea ce se dezvăluie și grația ce învăluie și prin asta o continuă adâncire deopotrivă în mister și sublim.

Prin roză parfumul inimii se dezăluie. Contemplând îndelung această floare fenomen, vălurile aruncate peste însăși inima noastră ce este o scânteie din inima universală încep să se destrame și esența pură a iubirii ne cuprinde ritmic ființa și aspectele cotidiene ale existenței.

 

Ceremonia Inima Infinită a Rozei are un dublu rol principal și alte roluri secundare. În primul și în primul rând ne adâncim în iubirea simbolizată de roză și în vibrația ei înaltă și în același timp permitem iubirii universale să învăluie toate aspectele vieților noastre.

Textul ce prefațează ceremonia sugerează o parte din înțelepciunea și misterul rozei:

“Străpunge-ma roză cu harul tău nemarginit,

cu adevărul tău de negrăit

și-al tău extaz necontenit.

Pătrunde-mă cu parfumul

serenității

si purității

Și unge-mă cu mirul frumuseții tale

necunoscute

și nevăzute

ce stralucește dincolo de petale

dincolo de zi și de noapte

de viață și moarte.

Străpunge-ma roză! sunt pregătit

să fiu împlinit și înflorit

de grația ta.”

Ceremonia este firesc să decurgă ân funcție de ce aspecte ale iubirii are de integrat fiecare.

Dacă ar fi să ofer minime indicații acestea ar fi următoarele:

Imediat după ce am citit textul introductiv este ideal să simțim cum în inima noastră începe a înflori un trandafir. Putem să vizualizăm orice culoare ne inspiră sau avem nevoie să integrăm. Lăsăm trandafirul să ne cuprindă întreaga ființă și mai ales ne asigurăm că el pătrunde puternic în abdomen în intima și profunda dimensiune sexuală.

Ne deschidem în fața parfumului rozei și a iubirii sale infinite și îi permitem să ne inunde toate aspectele vieții.

Lăsăm inefabilul rozei să ne inunde relațiile noastre și stringurile relaționale cu toți oamenii, apoi o lăsăm să învăluie toate aspectele profesionale, creativitatea, proiectele, planurile și apoi trecem la o componentă mai transpersonală: permitem rozei să inunde arhitectura socială actuală a lumii. Începem cu structurile actuale de conducere: partidele politice, guvernul, președinția, ministerele, instituții precum Ue, Nato, Onu; putem să vizualizăm Casa Poporului, Palatul Cotroceni, Casa Albă, Kremlinul etc.

Continuăm cu finanțele lumii și tot felul de instituții bancare. Apoi canalele media: televiziuni, internet, presă scrisă etc, apoi telecomunicațiile.

Simțim cum roza inundă tot universul tehnologic, robotica, actualele moduri de transport, sursele de energie.

Lăsăm roza să inunde lumea publicității, a formatorilor de opinie, a terapeuților, liderilor spirituali și religioși și tot așa.

Iar la sfârșit lăsăm roza să inunde întreaga rețea de viață a planetei Pământ și ca gest final ne conectăm prin a simți cu inima Pământului și îi oferim trandafirul înflorit în inima noastră.

La final rostim un alt text menit să confere recunoștință și continuitate ceremoniei:

„Mulțumesc Roză că sunt o petală din înflorirea ta infinită.

Mulțumesc Roză ca mi-ai hărăzit sa ma adâncesc în frumusețea ta fractalică.

Mulțumesc Roză ca îmi inunzi sexualitatea cu esențele tale pentru a fi mereu puritate strălucitoare și creativitate radiantă.

Mulțumesc Roză ca ma înveți sa fiu floarea ce alege sa devină fructul continuității vieții.

Mulțumesc Roză ca îmi grăiești atât de dulce că spinii îmi sunt coroana revărsării iubirii în lume.

Mulțumesc Roză ca parfumul tău se răspândește în toate trăirile, reflexiile, acțiunile și relațiile mele.

Mulțumesc Roză că ne unești inimile pentru a ctitori împreună era de aur a iubirii și armoniei și că prin noi înflorești în toată arhitectura lumii și astfel lumea redevine expresia clară a luminii și iubirii tale.”

Și în acest mod deplin învăluiți în parfumul iubirii suntem pregătiți să susținem Ceremonia Apei Cristaline. De aceea ideal esta ca Cermonia Inima Infinită a Rozei să fie susținută la 22.00 ce astfel își arată și rolul pregătitor pentru întâlnirea plină de iubire cu lumea apelor.

Ceremonia Rozei ne adâncește în iubire, ne șlefuiește continuu, susține procesele alchimice la nivel emoțional și celular și prin noi Grația Iubirii Universale creează o plasă de iubire peste întreaga realitate planetară.

Fiecare ceremonie a Inimii rozei este total diferită. Așa cum Ceremonia apei de cristal ne dezvăluie treptat logica și înțelepciunea apei, așa și roza ne deschide spre mereu alte fațete ale iubirii. Există în acest gest ritual extraordinar de multe niveluri de informație subtilă, trepte de acordare și niveluri de înțelegere inuitivă ce ne deschid spre o trăire din ce în ce mai profundă a iubirii. Ni se dezvăluie treptat înmugurirea și înflorirea Rozei, apoi integritatea Rozei, apoi strălucirea ei, puritatea, înțelepciunea, sublimul, nemărginirea și grația ei și încă alte calități ce nu pot fi numite în limbaj uman.

În timpul ceremoniei coboară dinspre zări înalte trandafiri și crini cristalini, eterici ce inundă prin gaura neagră Sagitarius A întreaga galaxie. Ei coboară prin particulele neutrino ce învăluie întreaga creație și în același timp au propietatea de a intra prin orice formă materială. Aceste particule sunt o expresie a vălului Mamei Cosmice, o sintagmă des folosită în comunitatea spirituală. La modul obiectiv numele de Mamă Cosmică este extrem de sugestiv și deopotrivă exprimă un mod extrem de periculos de a zugrăvi energiile cosmice ce pleacă de la modul în care suntem familiarizați să vedem viața și implicit energiile universului. Imaginea clasică de Tată și Mamă ne bântuie și e posibil să reprezinte o barieră majoră în a ne raporta just la pulsul și dinamica cosmică.  Mama e Inima Vieții și ea nu are chip, ci din ea se nasc toate chipurile. Nu este o individualitate ci însăși forța, logica și inteligența Vieții ce ne trăiește pe toți.

Cele două ceremonii au acest rol magnific de a revărsa peste întreaga realitate terestră grația și armonia cerurilor înalte, firește înțelegând prin ceruri frecvențe înalte. Ele au încorporate logica ritualului și câmpurile energetice specifice lor cresc de la zi.

Ele sunt continuate de alte 3 ceremonii, Ceremonia Inimii Însorite, Cea a prosperității radiante și Ceremonia Focului Dalb despre care voi oferi detalii în viitorul apropiat.

Capitolul anterior Modelarea, înfrumusețarea, armonizarea orașelor – a doua parte

Dacă ți-a plăcut acest articol și vrei să ai acces la mai multă informații asemănătoare sau cu tematică înrudită, te invit să sprijini printr-o donație realizarea centrului multimedia Imago Mundi menit să participe activ la conturarea unei civilizații definite de armonie, comuniune, creativitate, prosperitate și respect față de toate formele de viață ale planetei Pământ. Pentru donații te rog să mă contactezi la petrea.ciortan@gmail.com

About the author

Petrea Ciortan

Leave a Comment